BACK TO EXPLORE

สยามช้อปช่วยชาติ

ระหว่างวันที่ 15-ธันวาคม 2559

ช้อปที่สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร์ และสยามพารากอน สะสมใบกำกับภาษีครบ 15,000.- ขึ้นไป
- รับ Siam Gift Card 1,500.-*
- สมาชิก VIZ Card รับ Siam Gift Card มูลค่าเพิ่มอีก 150.-
- สมาชิก Platinum M Card รับ Point เพิ่ม 1,500 คะแนน

* จำกัด 500 รางวัลต่อศูนย์การค้าฯ / จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่าน ตลอดรายการ / เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด
* สามารถรวมใบกำกับภาษีได้ทั้ง 3 ศูนย์การค้าฯ
* เฉพาะร้านค้าในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่
* ยกเว้นใบกำกับภาษีจาก AMWAY, Paragon Department Store, ร้านค้าเช่าของ Paragon Department Store ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

จุดแลกรับการสมนาคุณ
Siam Paragon :    Redemption Point , Stardome , M Fl.
Siam Center :       Redemption Counter 1st Fl.
Siam Discovery :  Redemption Counter G Fl.                        

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. ใบกำกับภาษีจะต้องออกในนามบุคคลเท่านั้น  ใบกำกับภาษีในนามบริษัทไม่สามารถร่วมรายการได้
2. ลูกค้าสามารถรวบรวมใบกำกับภาษีที่ได้จากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆจากร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ เพื่อมาแลกรับรางวัลตามเงื่อนไขที่กำหนด
3. ยกเว้นใบกำกับภาษีจาก AMWAY, ห้างฯพารากอน, ร้านค้าเช่าของห้างฯพารากอน ไม่สามารถ ร่วมรายการนี้ได้
4. ใบกำกับภาษีจะต้องออกในช่วงระหว่างวันที่ 15-31 ธันวาคม 2559
5. ระยะเวลาในการสะสมใบกำกับภาษีเพื่อนำมาแลกรับการสมนาคุณตั้งแต่วันที่ 15-31 ธันวาคม 2559
6. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น โดยชื่อผู้รับสิทธิ์ต้องตรงกับชื่อที่ระบุในใบกำกับภาษี  กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์ดังกล่าวเท่านั้น
7. กรณีลูกค้าแลกรับสิทธิ์เพิ่มของ Platinum Card หรือ VIZ Card ชื่อบนบัตรจะต้องตรงกับชื่อในใบกำกับภาษีเท่านั้น
8. กรณีลูกค้าเป็นสมาชิก Platinum Card และ VIZ Card จะต้องเลือกรับการสมนาคุณอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
9. M Point ที่ได้รับเพิ่มของ Platinum M card members คะแนนจะเข้าให้ในบัตรภายใน 15 วันหลังจบรายการ
10. จำกัด 1 สิทธิ์รางวัลต่อท่านต่อตลอดรายการ
11. รางวัลมีจำนวนจำกัดเพียง 500 รางวัลต่อศูนย์การค้า และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
12. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
13. ยอดซื้อสินค้าหรือบริการที่สามารถนำมาแลกรับ Siam Gift Card ได้นั้นต้องเป็นยอดซื้อที่เกิดจากเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น  และยอดเป็นสุทธิหลังหักส่วนลดใดๆ   ยอดซื้อที่เกิดจากการใช้บัตรกำนัล / คะแนนสะสม / SIAM GIFT CARD ที่ได้รับจากการสมนาคุณจะไม่นำมาคำนวณยอดในการแลกรับการสมนาคุณ
14. หากลูกค้านำใบกำกับภาษีมาแลกของรางวัลรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว ไม่สามารถนำไปแลก Siam Gift Card ใน รายการ Siam Center The Ultimate of Giving และ Siam Discovery Give Good Love ได้
15. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัล / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับการสมนาคุณ
17. กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รับสิทธิเพิ่มเติมจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

CITIBANK 

รับบัตรกำนัล STARBUCKS 500 บาท
เมื่อช้อปสะสมครบ 15,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 14-31 ธ.ค. 59 

ต้องลงทะเบียนผ่านSMS พิมพ์ TAX เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 12 หลักสุดท้ายโดยไม่ต้องเว้นวรรค ส่งไปที่ 4712228

(ช้อปสะสมครบ 15,000 บาทขึ้นไปตลอดรายการ,จำกัดบัตรกำนัลฯ สูงสุด 500 บาท/สมาชิกบัตร/ตลอดรายการ)

เงื่อนไข
-  สงวนสิทธิ์การให้บัตรกำนัลเฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทย และลงทะเบียนระหว่างวันที่ 14 – 31 ธ.ค. 59 เท่านั้น
-  ในส่วนของยอดการใช้จ่ายผ่านระบบแบ่งจ่ายรายเดือน Citi PayLiteณ ร้านค้า จะคำนวณเฉพาะยอดเรียกเก็บที่ปรากฏในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิตที่ระบุระหว่างวันที่ 14-31 .ค. 59 เท่านั้น
-  ทุกยอดการใช้จ่ายรวมกันทุกที่ภายในประเทศผ่านบัตรฯ ตั้งแต่วันที่ 14-31 ธ.ค. 59ยกเว้นการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ, ดอกเบี้ย, การจ่ายค่าสาธารณูปโภคอัตโนมัติรายเดือน, Cash Advance
-  จำกัดการใช้จ่ายเฉพาะในประเทศเท่านั้น
-  จำกัดการรับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์สูงสุด 500 บาท/ สมาชิก (รวมทุกบัตรฯ)/ ตลอดรายการ โดยคำนวณยอดใช้จ่ายรวมผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม และต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมเฉพาะในหมวดอาหาร (ยกเว้นแอลกอฮอล์), ห้างสรรพสินค้า (ยกเว้นบัตรกำนัล), ร้านค้าในหมวดเครื่องสำอาง, อุปกรณ์เสริมสวย, เครื่องประดับ, แฟชั่น, อุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้สำหรับเด็กและทารก, อุปกรณ์อิเล็กโทรนิคส์, เครื่องใช้ไฟฟ้า , เครื่องใช้ในบ้านและเฟอร์นิเจอร์, อุปกรณ์ก่อสร้าง, Supermarket และ Hyper Market (ยกเว้นเหล้า บุหรี่ บัตรกำนัล) ตาม MCC CODE ที่บริษัทวีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จำกัด กำหนด
-  ธนาคารฯจะทำการจัดส่งบัตรกำนัลฯ ไปยังที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งหนี้ภายใน 60 วันหลังจบรายการ
-  ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
-  สมาชิกบัตรเครดิตจะต้องคงสภาพสมาชิกบัตรเครดิตจนถึงวันที่ทำการจัดส่งบัตรกำนัล
-  สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯซิตี้ ที่ลงทะเบียน และออกในประเทศไทยเท่านั้น
-  ธนาคารซิตี้แบงก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการใดๆทั้งสิ้น หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อโดยตรงกับร้านค้า
-  ธนาคารซิตี้แบงก์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
-  CCTX16

 

SCB 

การใช้จ่ายผ่านบัตรเคดริต SCB ครบ 15,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 800 บาท*

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
-  เฉพาะการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตนิติบุคคลไม่เข้าร่วมรายการ) ที่มียอดใช้จ่ายครบ 15,000 บาท /เซลล์สลิป ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 ธ.ค. 59 ที่ร้านค้าเช่าภายในSiam Paragon, Siam Center, Siam Discovery เฉพาะร้านค้าในกลุ่ม แฟชั่นเครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ นาฬิกา จิวเวอรี่ โทรศัพท์มือถือ และร้านอาหารเท่านั้น
-  โดยลงทะเบียนที่จุดแลกรับการสมนาคุณของศูนย์ฯ ในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น (Siam Paragon : Redemption Counter ชั้น M ฝั่ง Stardome, Siam Center :  Redemption Counter ชั้น 1, Siam Discovery: Redemption Counter ชั้น G )
-  จำกัดการรับเครดิตเงินคืน 800 บาท/ท่านตลอดรายการ รวมการใช้จ่ายทุกห้างสรรพสินค้าและร้านค้าเช่าในศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ
-  เฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ต่อวันตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น สำหรับยอดการใช้จ่ายที่ไม่ถึงเงื่อนไข จะไม่ถูกนำมาคำนวน
-  ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในแต่ละบัญชีบัตรเครดิตไม่สามารถนำมารวมกันได้
-  เครดิตเงินคืนนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
-  ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
-  ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์เฉพาะบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ที่มีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ ผู้ถือบัตรฯ มีประวัติการชำระเงินที่ดีและไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคารฯ รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนสิทธิประโยชน์ใดๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรฯ มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง
-  รายการใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ สินค้าแลกซื้อ สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ สินค้าจากโปรแกรมผ่อนชำระ SCB ดีจัง 0%การซื้อบัตรของขวัญ การซื้อบัตรกำนัล  ขายส่ง บัตรโทรศัพท์  ค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือน บัตรเติมเงิน เครื่องยนต์ รถยนต์ ค่าน้ำ ค่าไฟ  และการแลกเปลี่ยนเงิน
-  โปรดตรวจสอบเงื่อนไข 027777777