BACK TO EXPLORE

ช้อปครบรับส่วนลดบัตรคอนเสิร์ตทันที!

Taeyang 2017 World Tour "White Night" in Bangkok

ช้อปครบรับส่วนลดบัตรคอนเสิร์ตทันที! Taeyang 2017 World Tour "White Night" in Bangkok ตั้งแต่วันนี้ - 28 ก.ย. 60 เฉพาะที่ สยามเซ็นเตอร์ เท่านั้น!

แสดงใบเสร็จที่ซื้อสินค้าที่สยามเซ็นเตอร์เพื่อรับส่วนลดบัตรคอนเสิร์ต Taeyang 2017 World Tour "White Night" in Bangkok ลงตาราง

เมื่อช้อปครบ 1,000 บาท รับส่วนลดทันที 10 %
เมื่อช้อปครบ 1,000 - 3,000 บาท รับส่วนลดทันที 20 %
เมื่อช้อปครบ 3,000 - 5,000 บาท รับส่วนลดทันที 30 %
เมื่อช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลดทันที 50 %

*ใบเสร็จจะต้องซื้อสินค้าภายในสยามเซ็นเตอร์เท่านั้น!