BACK TO EXPLORE

#BIFW2018 Promotion

15 MARCH - 15 MAY 2018

ลูกค้าทั่วไป รับทันที  Siam Gift Card มูลค่า 2,000 บาท (19 - 25 Mar 2018)

เมื่อช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านค้าแฟชั่นที่ร่วมรายการในสยามพารากอน (ไม่สามารถรวมใบเสร็จข้ามศูนย์ฯ ได้)
- จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน/, จำกัด Siam Paragon 45 รางวัล/วัน โดยแบ่งเป็น ลูกค้า Fendi วันละ 5 รางวัล
- รวมแจกทั้งหมด 50 รางวัล / วัน (ถ้าเหลือให้ทบทบยอดไปแจกเพิ่มเป็นโควต้าของวันต่อไป)
- จำกัด Siam Center 25 รางวัล/วัน, Siam Discovery 25 รางวัล/วัน

อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตร PLATINUM M CARD  รับเพิ่ม Siam Gift Card มูลค่า 1,000 บาท (19 - 25 Mar 2018)

เมื่อช้อปครบ 25,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านค้าแฟชั่นที่ร่วมรายการในสยามพารากอน
- จำกัด 1 สิทธิ์/ท่านตลอดรายการ, จำกัด 50 รางวัล/วัน

อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ 10 ท่านแรกของวัน เมื่อช็อปครบ 50,000 บาท รับทันที Siam Gift Card มูลค่า 2,000 บาท (19 - 25 Mar 2018)

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้แบงค์ ในร้านค้าหมวดแฟชั่นที่ร่วมรายการภายในสยามพารากอน
- ครบ  50,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป
- จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำกัด 10 สิทธิ์

จุดลงทะเบียน: Citi M Visa Customer Service ชั้น 4 สยามพารากอน

Citi Fashion Privileges @ SIAM PARAGON (15 Mar – 15 May 2018)

อภิสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้
- รับสิทธิพิเศษ / ส่วนลดจากร้านค้าชั่นนำที่ร่วมรายการสูงสุด 30%
- แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12.5% (สิทธิพิเศษร่วมในรายการ Siam Summer Getaway 2018) ณ สยามพารากอน

จุดลงทะเบียน: Citi M Visa Customer Service ชั้น 4 สยามพารากอน


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย : รับรางวัลเมื่อช้อปครบตามที่กำหนด
1. ลูกค้าสามารถนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในสยามพารากอน มาแลกรับการสมนาคุณภายในวันเดียวกันเท่านั้น
2. ไม่สามารถรวมใบเสร็จข้ามศูนย์ฯ มาแลกรับการสมนาคุณได้
3. การแลกรับการสมนาคุณต่างๆ   สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าด้วยตนเองเท่านั้น
4. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น หรือ กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์การสมนาคุณจากบริษัทฯ เท่านั้น
5. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าตามที่กำหนด +  บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต + เซลส์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
6. กรณีซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมามากกว่า 1 ใบ ไม่สามารถร่วมรายการได้
7. พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆได้
8. การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ  ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
9. ยอดซื้อสินค้าหรือบริการที่สามารถนำมาแลกรับ Siam Gift Card ได้นั้นต้องเป็นยอดซื้อที่เกิดจากเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น  และยอดเป็นสุทธิหลังหักส่วนลดใดๆ   ยอดซื้อที่เกิดจากการใช้บัตรกำนัล / คะแนนสะสม / SIAM  GIFT CARD ที่ได้รับจากการสมนาคุณจะไม่นำมาคำนวณ ยอดในการแลกรับการสมนาคุณ
10. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
11. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือ แลกคืนเป็นเงินสดได้
12. สามารถแลกรับการสมนาคุณได้สูงสุดเพียงรายการเดียว
13. หากแลกรับรางวัลรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว ไม่สามารถนำไปแลกของรางวัลในรายการอื่นได้อีก
14. ผู้ได้รับรางวัลต้องพำนักอาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
15. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด  โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับการสมนาคุณ
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิประโยชน์ต่างๆและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า
18. กรณีนำใบเสร็จฯที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจน และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้

เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์
- สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิต 10 ท่านแรก/ วัน ที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป   ในหมวดแฟชั่น โดยสงวนสิทธิ์ให้กับสมาชิกบัตรเครดิตที่มาลงทะเบียนก่อน เฉพาะวันที่ 19 – 25 มี.ค. 61
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
- สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
- ธนาคารซิตี้แบงก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
- ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้