BACK TO EXPLORE

Black Friday @ Siam Center

27 พฤศจิกายน 2563

ช้อปครบ 5,000.- แลกรับ Siam Gift Card 500.-*

ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามเซ็นเตอร์ ครบ 5,000 บาทตามเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ SIAM GIFT CARD 500 บาท* (สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ)

*จำกัดสยามเซ็นเตอร์ 400 สิทธิ์
*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ

หมายเหตุ: เนื่องจากมีการจำกัดจำนวนสิทธิ์ ร้านค้าโปรดตรวจสอบจำนวนสิทธิ์คงเหลือได้ที่จุด Redemption ชั้น G
- สยามเซ็นเตอร์ โทร 02-658-1000 #1385

*เงื่อนไขโปรโมชั่นแลกรับ Siam Gift Card สยามเซ็นเตอร์
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ แลกรับ SIAM GIFT CARD ตามเงื่อนไขที่กำหนดของศูนย์ฯ ภายในวันเดียวกันเท่านั้นที่จุด REDEMPTION ชั้น G
2. SIAM GIFT CARD มูลค่า 500 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้า1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ภายในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์เท่านั้น  โปรดตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่จุด REDEMPTION
3. SIAM GIFT CARD 1 ใบต่อการซื้อสินค้า  1 ใบเสร็จเท่านั้น
4. SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น
5. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ , จำกัด 400 สิทธิ์ตลอดรายการ
6. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
7. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
8. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
9. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
10. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : การซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จชั่วคราว (Temporary Receipt), การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (Deposit Payment) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
11. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าของสมนาคุณจะหมด
12. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
13. พนักงานขายของร้านค้าเช่าและ เจ้าของร้านหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้  ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลหากพบว่าใบเสร็จที่นำมาแลกไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
14. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์  หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริงทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของสมนาคุณดังกล่าว
15. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
16. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ ของสมนาคุณที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
18. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ จุด REDEMPTION
19. นกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด


สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ

พิเศษ! เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย และบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ ที่สยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่

ยอดใช้จ่าย 5,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
รับเครดิตเงินคืน 500 บาท**

**จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ/ศูนย์การค้า(รวมทุกหน้าบัตร)
**จำกัดรวม 400 สิทธิ์/ศูนย์การค้า

**เงื่อนไข:
• สงวนสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภท ที่ลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ / เคาน์เตอร์บริการลูกค้า ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ เฉพาะวันที่ 27 พ.ย. 63 เท่านั้น
• จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ/ศูนย์การค้า (รวมทุกหน้าบัตร)
• จำกัดสิทธิ์รวม 400 สิทธิ์ตลอดรายการ สำหรับศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ / จำกัดสิทธิ์รวม 400 สิทธิ์ตลอดรายการ สำหรับศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่
• ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
• บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท รายการแบ่งจ่ายรายเดือน Smart Pay การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้
• ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลส์สลิปมารวมคิดในการรับเครดิตเงินคืนได้
• ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
• ธนาคารสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888


รับบัตรกำนัลและเครดิตเงินคืนสูงสุด 20 %***
(รายการ ONESIAM Credit Card Days: 16 พ.ย. 63 – 10 ม.ค. 64)

***เงื่อนไขและระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ ONESIAM Credit Card Days (16 พ.ย. 63 – 10 ม.ค. 64)