BACK TO EXPLORE

DRIVE ME CRAZY SALE 2017

24 - 26 November 2017

จุดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษจากสยามเซ็นเตอร์ และการสมนาคุณจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
- Redemption Counter ชั้น G

สิทธิพิเศษ!! รับส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำสูงสุด 90% / Buy 1 get 1 Special price & One price*
*เฉพาะสินค้า และร้านค้าที่ร่วมรายการ / เงื่อนไขตามที่ร้านค้ากำหนด / สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขาย

สะสมใบเสร็จจากร้านค้าภายในสยามเซ็นเตอร์ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับทันที

ช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป
รับ Siam Gift Card มูลค่า 2,000 บาท
(จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่านวัน / จำกัด 300 รางวัลต่อตลอดรายการ)

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. ลูกค้าสามารถนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายในสยามเซ็นเตอร์ภายในวันเดียวกันเท่านั้น มาแลกรับการสมนาคุณ ณ Redemption Counter ชั้น G, Siam Center
2. การแลกรับการสมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าด้วยตนเองเท่านั้น
3. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์การสมนาคุณจากบริษัทฯ เท่านั้น
4. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือใบเสร็จจากร้านค้าตามที่กำหนด, บัตรประชาชน, บัตรเครดิต และเซลส์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
5. กรณีซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมามากกว่า 1 ใบ ไม่สามารถร่วมรายการได้
6. พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ได้
7. การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
8. ยอดซื้อสินค้าหรือบริการที่สามารถนำมาแลกรับ SIAM GIFT CARD ได้นั้น ต้องเป็นยอดซื้อที่เกิดจากเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น และยอดเป็นสุทธิหลังหักส่วนลดใดๆ ยอดซื้อที่เกิดจากการใช้บัตรกำนัล / คะแนนสะสม / SIAM GIFT CARD ที่ได้รับจากการสมนาคุณจะไม่นำมาคำนวณยอดในการแลกรับการสมนาคุณ
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อน หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
10. หากแลกรับรางวัลรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว ไม่สามารถนำไปแลกของรางวัลในรายการอื่นได้อีก
11. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับการสมนาคุณ
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า
14. กรณีนำใบเสร็จฯที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้

พิเศษเฉพาะที่ Siam Center ลูกค้า DTAC

ช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่ม Siam Gift Card 500 บาท
(จำกัด 1 หมายเลข / ท่าน / วัน, จำกัด 50 สิทธิ์ / วัน, 150 รางวัลตลอดรายการ)

รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ :

รับบัตรกำนัล / คะแนนสะสม / เครดิตเงินคืนสูงสุด 50%
(เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ และบัตรเครดิตธนชาติ เริ่มรายการวันที่ 1 ธันวาคม 2560)
อ่านเงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯ กำหนด คลิก

รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน*
อ่านเงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯ กำหนด คลิก
*เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ / เงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯกำหนด

รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน** (สำหรับการซื้อ Siam Gift Card)
เมื่อจ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
อ่านเงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯ กำหนด คลิก
**เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการรับ Siam Gift Card / เงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯกำหนด