BACK TO EXPLORE

GOLDEN PROSPEROUS CHINESE NEW YEAR 2023

GOLDEN PROSPEROUS CHINESE NEW YEAR 2023 วันที่ 18 ม.ค. 2566 – 19 ก.พ. 2566

สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ VIZ COIN สูงสุด 500 VIZ COINS(2) รวมมูลค่า 3.3 ล้านบาท(2)

รับส่วนลดสูงสุด 70%(1) ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/_Shop

(1)เงื่อนไขเป็นไปตามร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการสยามเซ็นเตอร์
ช้อปครบ 2,500 บาทขึ้นไป
แลกรับ 100 VIZ Coins(2)
จำกัด 50 สิทธิ์ / วัน

ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป
แลกรับ 200 VIZ Coins(2)
จำกัด 100 สิทธิ์ / วัน

(2) จำกัดการแลกรับ VIZ Coin 1 สิทธิ์/ท่าน/TIER ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/TIER ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ ตลอดรายการ

(2) VIZ Coin มีอายุ 180 วัน นับจากวันที่แลกรับสิทธิ์

จุดแลกรับสิทธิ์
- จุด Redemption ชั้น G สยามเซ็นเตอร์พิเศษ! เฉพาะวันที่ 18 ม.ค. 2566 – 22 ม.ค. 2566

สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในแต่ละศูนย์ฯ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่ ภายในวันเดียวกันครบ 2,000 บาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขที่กำหนด รับเพิ่ม อั่งเปา(3) บัตรกำนัลจากร้านค้าในศูนย์ฯ จำกัด 4,000 สิทธิ์ตลอดรายการ แบ่งเป็น

- สยามพารากอน 2,000 สิทธิ์ตลอดรายการ
- สยามเซ็นเตอร์ 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการ
- สยามดิสคัฟเวอรี่ 1,000 สิทธิ์ตลอดรายการ
(จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์ฯ/วัน)

(3)ร้านค้าโปรดตรวจสอบจำนวนรางวัลคงเหลือในแต่ละวันได้ที่ จุด Redemption
- สยามพารากอน จุด Redemption ชั้น M ฝั่ง STARDOME
- สยามเซ็นเตอร์ จุด Redemption ชั้น G
- สยามดิสคัฟเวอรี่ จุด Redemption ชั้น Gพิเศษ! เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp
(เฉพาะวันที่ 20 ม.ค. 2566 – 28 ก.พ. 2566)
รับ VIZ Coin สูงสุด x5 เมื่อใช้จ่าย 7,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ หรือรับ 500 VIZ Coins เมื่อใช้ VIZ Coin แลกรับส่วนลดร้านค้าที่ร่วมรายการตามเงื่อนไข(5)

(5)VIZ Coin มีอายุ 180 วัน นับจากวันที่แลกรับสิทธิ์
ตรวจสอบเงื่อนไขและสะสมยอดเพื่อรับ VIZ Coins ได้ที่

- VIZ Counter ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน
- VIZ Counter ชั้น G หน้า CPS สยามเซ็นเตอร์
- VIZ Counter ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่

หรือสะสมผ่าน Tenant App ที่ร่วมรายการพิเศษ! แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16%(4) จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

(4)เงื่อนไขและระยะเวลารายการเป็นไปตามที่ธนาคารและบริษัทฯ กำหนด / แลกรับสิทธิ์ หรือ ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่

- สยามพารากอน จุด Redemption ชั้น M ฝั่ง STARDOME
- สยามเซ็นเตอร์ จุด Redemption ชั้น G
- สยามดิสคัฟเวอรี่ จุด Redemption ชั้น G

เงื่อนไขรายการ :

(1) เงื่อนไขเป็นไปตามร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
(2) เงื่อนไขช้อปครบตามยอดที่กำหนด แลกรับ VIZ COIN
1. สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆจากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้า สยามเซ็นเตอร์ ตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่สามารถรวมใบเสร็จระหว่างศูนย์การค้าได้) ลงทะเบียนแลกรับ VIZ COIN ภายในวันเดียวกันระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2566 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ที่จุด REDEMPTION ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ (จำกัดใบเสร็จมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ขั้นต่ำจำนวน 1 ใบเสร็จ / การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง)
2. จำกัดการแลกรับของรางวัล 1 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/ตลอดรายการ ของรางวัลมีจำนวนจำกัด
3. VIZ COIN ที่ได้รับจะถูกบันทึกในระบบสมาชิกภายใน 3 วันทำการ
4. VIZ COIN ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ มีอายุ 180 วัน นับจากวันที่แลกรับสิทธิ์
5. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ฯได้

(3) เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายช้อปครบรับอั่งเปา
1. สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้า สยามเซ็นเตอร์ ครบ 2,000 บาทขึ้นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่สามารถรวมใบเสร็จระหว่างศูนย์การค้าได้) ลงทะเบียนรับอั่งเปา (บัตรกำนัลจากร้านค้าในศูนย์ฯ) ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2566 – 22 มกราคม 2566 ที่จุด REDEMPTION ชั้น G สยามเซ็นเตอร์
2. สยามเซ็นเตอร์จำกัด 1,000 รางวัลตลอดรายการ, จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์ฯ/วัน
3. เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลร้านค้า (อั่งเปา) เป็นไปตามที่ระบุบนบัตรกำนัล
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกอั่งเปา (บัตรกำนัลจากร้านค้าในศูนย์ฯ) โดยของรางวัลเป็นไปตามที่ศูนย์ฯจัดให้เท่านั้น

(2)/(3)เงื่อนไขรวม
1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP โดยลงทะเบียนข้อมูลบน ONESIAM SUPERAPP สมบูรณ์แล้วเท่านั้น ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
2. ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายหลังลงทะเบียน ONESIAM SUPERAPP ต้องติดต่อเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ VIZ COUNTER ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ ก่อนการลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์
3. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์, สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้นแล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การรวมใบเสร็จร้านค้าระหว่างศูนย์การค้า, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์, ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note / Account Credit /Payment on Credit / Store Credit การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า และ ยอดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบเสร็จการจองสินค้า การชำระค่าสินค้าไม่เต็มจำนวน และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
5. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
6. ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าแลกรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์เท่านั้น โดย VIZ COIN จะเป็นสิทธิ์ของผู้มอบอำนาจเท่านั้น, สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน
7. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
8. ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำมาแลกรับสิทธิ์ได้เฉพาะของร้านค้าที่ไม่มีการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบของกระดาษแล้วเท่านั้น กรณีการนำใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ทั้งในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์หรือกระดาษที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ จะต้องมีการระบุชื่อลูกค้าที่นำมาแลกรับสิทธิ์ให้ชัดเจน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ หรือถ่ายสำเนาเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินทั้งสองรูปแบบเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานการแลกรับสิทธิ์
9. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
10. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และ พนักงานบริษัทฯในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านค้าของบริษัทฯในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
11. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังจากการแลกรับสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับของรางวัลที่ได้รับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือ ยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี
13. ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนแปลง และ/หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือของรางวัลอื่นๆ ได้
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
15. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุด REDEMPTION ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ONESIAM Call Center โทร: 02-111-6161 email: contact@onesiam.com