BACK TO EXPLORE

HAPPY GO WITTY

15 NOV 2017 - 15 JAN 2018

จุดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษจากรายการ และการสมนาคุณจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
- Redemption Counter ชั้น G , Siam Center

สะสมใบเสร็จจากร้านค้าภายในสยามเซ็นเตอร์ตามเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับทันที

สำหรับลูกค้าทั่วไป
- ช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป
  รับบัตรกำนัล My Kitchen มูลค่า 300.- และ Bonus Gift Voucher 500 บาท
  (จำกัด 2 สิทธิ์ต่อท่านต่อวัน / จำกัด 500 รางวัลตลอดรายการ)
- ช้อปครบ 30,000 บาทขึ้นไป
  (ใบเสร็จจาก 2 ร้านค้าขึ้นไป / มูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ)
  รับ Siam Gift Card มูลค่า 1,000.- และ Bonus Gift Voucher 500 บาท
  (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่านต่อวัน / จำกัด 3 สิทธิ์ต่อท่านตลอดรายการ / จำกัด 300 รางวัลตลอดรายการ)

สำหรับสมาชิก VIZ Card สมาชิกบัตรเครดิตอิออนและลูกค้าทรู
- ช้อปครบ 8,000 บาทขึ้นไป
  รับบัตรกำนัล My Kitchen มูลค่า 300.- และ Bonus Gift Voucher 500 บาท
  (จำกัด 2 สิทธิ์ต่อท่านต่อวัน / จำกัด 500 รางวัลตลอดรายการ)
- ช้อปครบ 25,000 บาทขึ้นไป
  (ใบเสร็จจาก 2 ร้านค้าขึ้นไป / มูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ)
  รับ Siam Gift Card มูลค่า 1,000.- และ Bonus Gift Voucher 500 บาท
  (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่านต่อวัน / จำกัด 3 สิทธิ์ต่อท่านตลอดรายการ / จำกัด 300 รางวัลตลอดรายการ)

สำหรับสมาชิิก Dtac reward 

-ช้อปครบ 8,000.- ขึ้นไป รับ Siam Gift Card มูลค่า 600.-

(จำกัด 65 สิทธิ์/สัปดาห์* รวม 8 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 520สิทธิ์)

พิเศษ! สำหรับสมาชิก DTAC Blue Member
- เมื่อช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไป เลือกรับสินค้า Absolute Siam ฟรี 1 ชิ้น

• หมวก Smileyhound มูลค่า 1,650.- จำกัด 90 สิทธิ์*

• กระเป๋า Kloset มูลค่า 2,190.- จำกัด 100 สิทธิ์*


- เมื่อช้อปครบ 8,000 บาทขึ้นไปรับบัตรสยามกิฟท์การ์ด 1,000 บาท 
(จำกัด 40 สิทธิ์/สัปดาห์* รวม 8 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 320 สิทธิ์ )


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. ลูกค้าสามารถนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในสยามเซ็นเตอร์ มาแลกรับการสมนาคุณภายในวันเดียวกันเท่านั้น
2. การแลกรับการสมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าด้วยตนเองเท่านั้น
3. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น หรือ กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์การสมนาคุณจากบริษัทฯ กล่าวเท่านั้น
4. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าตามที่กำหนด + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต + เซลส์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
5. กรณีซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมามากกว่า 1 ใบ ไม่สามารถร่วมรายการได้
6. พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆได้
7. การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
8. ยอดซื้อสินค้าหรือบริการที่สามารถนำมาแลกรับ Siam Gift Card ได้นั้นต้องเป็นยอดซื้อที่เกิดจากเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น และยอดเป็นสุทธิหลังหักส่วนลดใดๆ ยอดซื้อที่เกิดจากการใช้บัตรกำนัล / คะแนนสะสม / SIAM GIFT CARD ที่ได้รับจากการสมนาคุณจะไม่นำมาคำนวณ ยอดในการแลกรับการสมนาคุณ
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
10. หากแลกรับรางวัลรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว ไม่สามารถนำไปแลกของรางวัลในรายการอื่นได้อีก
11. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับการสมนาคุณ
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิประโยชน์ต่างๆและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า

รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ :

รับบัตรกำนัล / คะแนนสะสม / เครดิตเงินคืนสูงสุด 50%
(เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เริ่มรายการวันที่ 1 ธันวาคม 2560)
อ่านเงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯ กำหนด คลิก

รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน*
อ่านเงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯ กำหนด คลิก
*เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ / เงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯกำหนด

รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน** (สำหรับการซื้อ Siam Gift Card)
เมื่อจ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
อ่านเงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯ กำหนด คลิก
**เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการรับ Siam Gift Card / เงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯกำหนด