BACK TO EXPLORE

LOVE MOM FOR EVER

12 ส.ค. 63 นี้ โปรรักแม่ ช้อปทุกสิ่งให้แม่

ส่วนลดสูงสุด 50% จากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ*

*โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มและเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ / ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ช้อปครบ 5,000.- แลกรับ Siam Gift Card 1,000.-**

ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในแต่ละศูนย์ฯ ครบ 5,000 บาทตามเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ Siam Gift Card 1,000 บาท (สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 2,000.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ)

**จำกัดจำนวน 500 สิทธิ์เท่านั้น (สยามเซ็นเตอร์ 250 สิทธิ์, สยามดิสคัฟเวอรี่ 250 สิทธิ์) รวมมูลค่า 500,000 บาท
**จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ

ตรวจสอบเงื่อนไขและจำนวนสิทธิ์คงเหลือที่ได้ที่จุด Redemption
- สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G โทร. 026581000 ต่อ 1385
- สยามดิสคัฟเวอรี่ ชั้น G โทร. 026581000 ต่อ 4024

จุดลงทะเบียนเพื่อแลกรับบัตรกำนัล
- สยามเซ็นเตอร์ Redemption Counter ชั้น G
- สยามดิสคัฟเวอรี่ Redemption Counter ชั้น G

**เงื่อนไข
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในแต่ละศูนย์การค้ามาแลกรับ Siam Gift Card ตามเงื่อนไขของแต่ละศูนย์ฯ ภายในวันเดียวกันเท่านั้นที่จุด REDEMPTION
2. Siam Gift Card ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ ในสยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่เท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าที่ร่วมรายการที่จุด REDEMPTION
3. Siam Gift Card มูลค่า 1,000 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น
4. Siam Gift Card 1 ใบต่อการซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จเท่านั้น
5. Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 63 เท่านั้น
6. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ, จำกัดสยามเซ็นเตอร์ 250 สิทธิ์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ 250 สิทธิ์
7. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
8. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
9. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
10. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
11. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : การซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จชั่วคราว (Temporary Receipt), ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างฯ และ ร้านค้าเช่าในห้างฯ, การซื้อบัตรกานัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (Deposit Payment) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE) ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
12. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
13. พนักงานขายของร้านค้าเช่าและ เจ้าของร้านหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลหากพบว่าใบเสร็จที่นำมาแลกไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
14. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
15. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ ของสมนาคุณที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ จุด Redemption
18. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด