BACK TO EXPLORE

ONESIAM CALL & SHOP X สมาชิกบัตรเครดิต KTC - KTB PRECIOUS PLUS

11 พฤศจิกายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

อยู่ไหนก็ช้อปได้ ช้อปถูกใจ ช้อปมั่นใจ ผ่านบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ONESIAM Call & Shop แค่คุณโทรมา เราช้อปให้ทุกอย่าง ทุกช้อปปิ้งลิสต์ของคุณ ตั้งแต่แฟชั่น บิวตี้ แกดเจ็ต ไลฟ์สไตล์ อาหาร ขนม เครื่องดื่ม จนถึงของในซูเปอร์มาร์เก็ต ที่ ONESIAM สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ พร้อมบริการทุกวัน

บริการผู้ช่วยส่วนตัว กับ ONESIAM Call & Shop

ช้อปสินค้าทางโทรศัพท์ จะเลือกมารับหรือจัดส่งก็สะดวก
เพียงโทร. 063-205-7989 หรือ 063-205-7974
Add Line : @callandshop
หรือใครยังไม่ได้เป็นสมาชิก VIZ Card สามารถสมัครได้เลย คลิก

พิเศษ!! สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC - KTB PRECIOUS PLUS

ต่อที่ 1 เมื่อลูกค้าสมาชิกบัตรเครดิต KTC - KTB PRECIOUS PLUS ช้อปผ่านบริการ Call & Shop OneSiam และชำระด้วยบัตร KTC
  แลกรับ Cash Back 12%* เมื่อใช้คะแนนเท่ากับยอดซื้อ

ต่อที่ 2 เมื่อลูกค้าสมาชิกบัตรเครดิต KTC - KTB PRECIOUS PLUS ช้อปผ่านบริการ Call & Shop OneSiam และมียอดใช้จ่ายมากกว่า 20,000 บาท ขึ้นไปต่อใบเสร็จ
  รับ Siam Gift Card มูลค่า 1,000 บาท**
  (สำหรับซื้อสินค้าขั้นต่ำ 2,000 บาทขึ้นไป ต่อ ใบเสร็จ ที่ สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ รวมถึงบริการ ONESIAM Call and Shop และ ONESIAM Ultimate Chat & Shop เท่านั้น)
**จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน ตลอดรายการ, จำกัดรวม 100 สิทธิ์ ตลอดรายการ
**Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565


จุดรับสิทธิ์และตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือ
- VIZ Counter ชั้น M Siam Paragon
- VIZ Counter ชั้น 1 Siam Center
- VIZ Counter ชั้น G Siam Discovery

ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ได้ที่ คลิก

- - - - - - - 

*/**เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับรายการส่งเสริมการขาย
• โปรโมชั่น ONESIAM CALL & SHOP X KTC - KTB PRECIOUS PLUS เฉพาะยอดซื้อภายใน ONESIAM ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 สำหรับการซื้อผ่านช่องทาง ONESIAM CALL & SHOP เท่านั้น
• ต่อที่ 1 เมื่อลูกค้าสมาชิกบัตรเครดิต KTC - KTB PRECIOUS PLUS ช้อปผ่านบริการ Call & Shop Onesaim และชำระด้วยบัตร KTC รับ Cash Back 12% เมื่อใช้คะแนนเท่ากับยอดซื้อ
• ต่อที่ 2 เมื่อลูกค้าสมาชิกบัตรเครดิต KTC - KTB PRECIOUS PLUS ช้อปผ่านบริการ Call & Shop Onesaim และมียอดใช้จ่ายมากกว่า 20,000 บาท ขึ้นไปต่อใบเสร็จ 100 สิทธิ์ ตลอดรายการ (จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ ตลอดรายการ)
• Siam Gift Card มูลค่า 1,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าขั้นต่ำ 2,000 บาทขึ้นไป ต่อ ใบเสร็จ ที่ สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ รวมถึงบริการ ONESIAM Call and Shop และ ONESIAM Ultimate Chat & Shop เท่านั้น
• Siam Gift Card มูลค่า 1,000 บาท หมดอายุภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
• พนักงาน บจ. ไอคอนสยาม /บจ. สยามพิวรรธน์ / ผู้แทนขาย พนักงานร้านค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
• ของสมนาคุณต่างๆ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นแทนได้
• การแลกรับของสมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาซื้อสินค้าด้วยตัวเองผ่าน ONESIAM CALL & SHOPเท่านั้น โดยชื่อในใบเสร็จจะต้องตรงกับชื่อสมาชิกบัตรเครดิต KTC - KTB PRECIOUS PLUS เท่านั้น
• สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
• เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน หากเอกสารไม่ครบขอสงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัล
• พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ได้
• ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด ลูกค้าสามารถแลกรับของสมนาคุณตามที่กำหนดไว้ ในแต่ละยอดซื้อเท่านั้น
• เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
• กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
• ในกรณีเกิดข้อร้องเรียน / ข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
• สอบถามข้อมูลเพิ่มที่ VIZ Counter ชั้น G Siam Discovery / VIZ Counter ชั้น M Siam Paragon / VIZ Counter ชั้น G Siam Center โทร 0-2658-2222