BACK TO EXPLORE

ONESIAM ช้อปแหลก แจกกระจาย At Siam Center, Siam Discovery

8 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563

แลกรับ ตั๋วหนัง หรือ Siam Gift Card เมื่อช้อปครบตามยอดซื้อ

ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่ ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ ตั๋วหนัง หรือ Siam Gift Card รวมมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท

- ช้อปครบ 1,500 บาทขึ้นไป
  รับทันที ตั๋วหนัง Paragon Cineplex 2 ที่นั่ง
  (สยามเซ็นเตอร์ จำนวน 150 สิทธิ์/วัน, สยามดิสคัฟเวอรี่ 150 สิทธิ์/วัน, รวม 300 สิทธิ์/วัน)
  (จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน/Tier/ศูนย์การค้า, จำกัด 6,900 สิทธิ์ ตลอดรายการ)

- ช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป
  รับทันที Siam Gift Card มูลค่า 400 บาท (สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 800.- ขึ้นไป)
  (สยามเซ็นเตอร์ จำนวน 125 สิทธิ์/วัน, สยามดิสคัฟเวอรี่ 125 สิทธิ์/วัน, รวม 250 สิทธิ์/วัน)
  (จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน/Tier/ศูนย์การค้า, จำกัด 5,750 สิทธิ์ ตลอดรายการ)

- ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป
  รับทันที Siam Gift Card มูลค่า 800 บาท (สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 1,600.- ขึ้นไป)
  (สยามเซ็นเตอร์ จำนวน 100 สิทธิ์/วัน, สยามดิสคัฟเวอรี่ 100 สิทธิ์/วัน, รวม 200 สิทธิ์/วัน)
  (จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน/Tier/ศูนย์การค้า, จำกัด 4,600 สิทธิ์ ตลอดรายการ)

เงื่อนไข
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าแต่ละศูนย์ฯ (สยามเซ็นเตอร์ หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่) มาแลกรับตั๋วหนัง Paragon Cineplex หรือ Siam Gift Card ตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่จุด Redemption Counter
2. ตั๋วหนัง Paragon Cineplex ใช้ได้ตามวันที่ที่ระบุหลังบัตรเท่านั้น
3. Siam Gift Card ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น โปรดตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ Siam Gift Card ที่จุด Redemption
4. Siam Gift Card มูลค่า 400 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 800 บาทขึ้นไป และ Siam Gift Card มูลค่า 800 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 1,600 บาทขึ้นไปเท่านั้น
5. Siam Gift Card สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2563
6. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน/Tier/ศูนย์การค้า
7. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
8. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
9. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange)ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
10. พนักงานขายของร้านค้าเช่าและ เจ้าของร้านหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเองไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลหากพบว่าใบเสร็จที่นำมาแลกไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
11. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
12. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ
13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
15. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
16. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ ของสมนาคุณที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด


VIZ POINT 1,000 คะแนน แลกรับทันที Siam Gift Card 200 บาท

สมาชิก VIZ CARD ใช้คะแนนสะสม VIZ POINT 1,000 คะแนน แลกรับทันที Siam Gift Card 200 บาท ที่ จุด Redemption สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ จำกัด 3,000 สิทธิ์เท่านั้น

เงื่อนไข
1. Siam Gift Card 200 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่ มูลค่า 400 บาทขึ้นไปเท่านั้น โปรดตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ Siam Gift Card ที่จุด Redemption ชั้นG สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่
2. Siam Gift Card สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2563
3. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ จำกัด 3,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น และแสดงบัตรประชาชน และ VIZ CARD หรือ Digital VIZ CARD เพื่อแลกรับสิทธิ์ที่จุด Redemption ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
7. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุด Redemption
8. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด


จุดลงทะเบียนเพื่อแลกรับการสมนาคุณของรางวัล
- Redemption Counter ชั้น G สยามเซ็นเตอร์
- Redemption Counter  ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่