BACK TO EXPLORE

ONESIAM EAT AT HOME BY LINEMAN

24 ก.ค. – 2 ส.ค. 2563สั่งอาหารผ่าน ONESIAM EAT AT HOME BY LINEMAN ครบ 1,000 บาทขึ้นไป / 1 การสั่งซื้อ รับสิทธิ์แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท
(สำหรับใช้ซื้อสินค้ามูลค่า 1,000.- ขึ้นไป/1ใบเสร็จ ที่เคาน์เตอร์แบรนด์ที่ร่วมรายการ และร้านค้า Loft ที่ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่)
จำกัด 500 สิทธิ์แรกที่มียอดสั่งอาหารตามกำหนดเท่านั้น
พิเศษ!! ส่วนลดค่าส่ง 100 บาท เพียงกรอกโค้ด SIAMEAT100 ตอนสั่งอาหาร
ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. 2563 - 21 ส.ค. 2563 สิทธิ์มีจำนวนจำกัด


เงื่อนไข
1. สั่งอาหารผ่าน ONESIAM EAT AT HOME BY LINEMAN ครบ 1,000 บาทขึ้นไป / 1 การสั่งซื้อ ในช่วงวันที่ 24 ก.ค. – 2 ส.ค. 2563 ตามเงื่อนไขที่กำหนด รับสิทธิ์แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท 1 ใบ ได้ที่จุด Redemption Counter ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่, จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน /วัน เท่านั้น
2. แสดง คูปองแลกรับ Siam Gift Card,บัตรประชาชน, Order No. บนแอพพลิเคชั่น LINEMAN พร้อมสมัครสมาชิก VIZ CARD ที่จุด Redemption Counter ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์แลกรับ Siam Gift Card
3. สามารถแลกรับบัตร Siam Gift Card ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. – 3 ส.ค. 2563 โดยแลกรับได้ในวันถัดไป นับจากวันสั่งซื้อ จำกัด 500 สิทธิ์/ตลอดรายการ
4. ไม่สามารถแสดงการ Capture หน้าจอหรือถ่ายภาพหน้าจอเพื่อรับสิทธิ์ได้ในทุกกรณี
5. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้ามารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น
6. Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท 1 ใบ ใช้สำหรับซื้อสินค้าที่เคาน์เตอร์แบรนด์ที่ร่วมรายการ และร้านค้า Loft ที่ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ 1,000 บาทขึ้นไป/ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
7. Siam Gift Card สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 16 ส.ค. 2563
8. บัตรนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืน ยกเลิกบัตร ชดเชยความเสียหาย กรณีบัตรชำรุดหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบัตร หรือกรณีสูญหาย
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด

ขั้นตอนการแลกรับสิทธิ์
1. ลูกค้า 500 ท่านแรกที่มียอดสั่งอาหารผ่าน ONESIAM EAT AT HOME BY LINEMAN ครบ 1,000 บาทขึ้นไป / 1 การสั่งซื้อตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับคูปองแลกรับ Siam Gift Card แนบไปพร้อมอาหารจากเจ้าหน้าที่ LINEMAN
2. ลูกค้าแสดงคูปองแลกรับ Siam Gift Card,บัตรประชาชน, LINEMAN Order No บนแอพพลิเคชั่น LINEMAN พร้อมสมัครสมาชิก VIZ CARD ที่จุด Redemption Counter ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์แลกรับ Siam Gift Card ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. - 3 ส.ค. 2563