BACK TO EXPLORE

ONESIAM SUPERAPP - VIZ LOYALTY REWARD (Chinese New Year and Valentine 2022)

21 มกราคม 2565 – 20 กุมภาพันธ์ 2565

พิเศษ!! เฉพาะสมาชิก VIZ Card ที่มี ONESIAM SuperApp
รับเพิ่ม 200 VIZ Coins* เมื่อมียอดซื้อขั้นต่ำ 5,000 บาท ขึ้นไป /ใบเสร็จ

*จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 บัตรสมาชิก ตลอดรายการ
*จำกัด 129 สิทธิ์/วัน, จำกัดรวม 3,999 สิทธิ์ตลอดรายการ
(รวม 4 ศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และ ไอคอนสยาม)
*ไม่ร่วมรายการสินค้าในกลุ่ม FASHION and LUXURY และ ICONLUXE ZONE และไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์


จุดแลกสิทธิ์และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- VIZ Counter ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน
- VIZ Counter ชั้น 1 ฝั่ง Absolute Siam Store สยามเซ็นเตอร์
- VIZ Counter ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
- VIZ Information Counter ชั้น G และชั้น M ไอคอนสยาม
หรือ โทร. 02-111-6161
หรือ email contact@onesiam.com


- - - - - - - - - - - - 

*เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับรายการส่งเสริมการขาย
• จำกัด 200 VIZ Coins / สมาชิก / ตลอดรายการ
• จำกัด 129 สิทธิ์/วัน / รวม 4 ศุนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และ ไอคอนสยาม (จำนวนรวม 3,999 สิทธิ์ ตลอดรายการ)
• เฉพาะยอดซื้อตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 เฉพาะร้านค้าภายในศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยาม เท่านั้น โดยไม่ร่วมรายการสินค้าในกลุ่ม FASHION and LUXURY และ ICONLUXE ZONE และไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์
• สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP เท่านั้นและต้องไปสะสมยอดซื้อ 5,000 บาท ขึ้นไป/ ใบเสร็จ ภายในวันและภายในศูนย์การค้าที่กำหนด ที่ VIZ Counter เพื่อรับ VIZ Coins โดย 200 VIZ Coins จะ upload ให้กับสมาชิกภายในวันถัดไป
• จุดสะสมยอดเพื่อรับ VIZ Coins ได้แก่ VIZ COUNTER ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน, VIZ COUNTER ชั้น 1 ฝั่ง ABSOLUTE SIAM STORE สยามเซ็นเตอร์ หรือ VIZ COUNTER ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ หรือ VIZ INFORMATION COUNTER ชั้น G และชั้น M ไอคอนสยาม
• เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล ได้แก่ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมบัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
• สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
• ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
• ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์พนักงานร้านค้า สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
• จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจก VIZ COIN ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
• กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
• เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
• ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
• ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับ VIZ COIN ไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ VIZ COIN ที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบ VIZ COIN ดังกล่าว
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
• ลูกค้าที่รับโปรโมชั่นอื่นๆแล้วสามารถร่วมรับโปรโมชั่นนี้ได้
• พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ได้
• ในกรณีเกิดข้อร้องเรียน / ข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
• ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-111-6161 หรือ email contact@onesiam.com
• รายชื่อร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ
  • ICONSIAM / ICONLUXE ZONE
    ALEXANDER MCQUEEN / BALLY / BOTTEGA VENETA / BVLGARI / CARTIER / CELINE / CHRISTAIN LAUBOUTIN / COACH / DIOR / DOLCE & GABBANA / FENDI / GUCCI / HERMES / HUGO BOSS / KWANPEN / LONGCHAMP / LOUIS VUITTON / MCM / MICHAEL KORS / PHILIPPE PLEIN / PRADA / SAINT LAURENT / SALVATORE FERRAGAMO / TIFFANY & CO. / VERSACE
  • SIAM PARAGON / FASHION LUXURY ZONE
    ALEXANDER MCQUEEN / BALENCIAGA / BOTTEGA VENETA / BOYY / BURBERRY / BVLGARI / CARTIER / CELINE / CHANEL / DIOR / DOLCE & GABBANA / ERMENEGILDO EGNA / FENDI / GIVENCHY / GUCCI / HERMES / HUGO BOSS / LOEWE / LONGCHAMP / LOUIS VUITTON / MAISON KITSUNE / MCM / MIU MIU / MONTBLANC / MULBERRY / OFF-WHITE / PAUL SMITH / PRADA / SAINT LAURENT / SALVATOR FERRAGAMO