BACK TO EXPLORE

ONESIAM SUPERAPP - VIZ LOYALTY REWARD (โชว์ปุ๊บ รับปั๊บ)

9 ธ.ค.64 – 31 ม.ค.65

โชว์ปุ๊บ รับปั๊บ
พิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ ที่ DOWNLOAD ONESIAM SUPERAPP และแสดง APPLICATION เพื่อรับสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ภายในศูนย์การค้า

• ร้าน Suki Masa ชั้น G สยามพารากอน
  รับฟรี Wagyu Beef Shigure-ni Gunkan จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 180 บาท
  (จำกัด 100 สิทธิ์แรก)• ร้าน Veganerie ชั้น G สยามพารากอน
  รับฟรี วีแกนคุกกี้ 1 ชิ้น มูลค่า 55 บาท
  (จำกัด 100 สิทธิ์แรก)• ร้าน TWG Tea ชั้น M สยามพารากอน หรือ ชั้น G ไอคอนสยาม
  รับฟรี TWG Tea Cotton Tea Bag 2 ซอง (1837 Black Tea, Silver Moon (green Tea)) มูลค่า 112 บาท
  (จำกัด 100 สิทธิ์แรก)• ร้าน Love Guilty Bubble Teassert ชั้น 4 สยามพารากอน
  รับฟรี เครื่องดื่มฟรี 1 แก้ว มูลค่า 95 บาท
  (จำกัด 100 สิทธิ์แรก)• ร้าน Bankara Ramen ชั้น G ไอคอนสยาม
  รับฟรี เครื่องดื่ม Honey Lemon Soda 1 แก้ว มูลค่า 65 บาท เมื่อสั่งเมนูที่เป็นราเมน หรือข้าวหน้าต่างๆ เมนูใด เมนูหนึ่ง
  (จำกัด 100 สิทธิ์แรก)• ร้าน Chicken Club Thailand ชั้น G ไอคอนสยาม
  รับฟรี หนังไก่ทอดกรอบ มูลค่า 159 บาท
  *สำหรับนั่งทานที่ร้านเฉพาะสาขาไอคอนสยามเท่านั้น
  (จำกัด 100 สิทธิ์แรก)*จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 สมาชิก ตลอดรายการ
*จำกัด 100 สิทธิ์ / ร้านค้า ตลอดรายการ, จำกัดรวม 600 สิทธิ์ตลอดรายการ

- - - - - - - - - - - -

เงื่อนไขเพิ่มเติม
1. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่ DOWNLOAD ONESIAM SUPERAPP และแสดง APPLICATION เพื่อรับสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่: 9 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565
2. จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ตลอดรายการ, จำกัด 100 สิทธิ์ / ร้านค้า ตลอดรายการ, จำกัดรวม 600 สิทธิ์ตลอดรายการ หรือจนกว่าของจะหมด
3. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02-111-6161 หรือ email contact@onesiam.com
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล/ข้อกำหนด เงื่อนไข/และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด โดยคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด และกรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
6. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและการให้บริการ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยงกับคุณภาพสินค้าและบริการกรุณาติดต่อกับทางร้านโดยตรง และภาพอาหารใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น
7. ร้านอาหารที่ร่วมรายการ โชว์ปุ๊ป รับปั๊ป
  • ร้าน Suki Masa ชั้น G สยามพารากอน รับฟรี Wagyu Beef Shigure-ni Gunkan จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 180 บาท (จำกัด 100 สิทธิ์แรก)
  • ร้าน Veganerie ชั้น G สยามพารากอน ชั้น G รับฟรี วีแกนคุกกี้ 1 ชิ้น มูลค่า 55 บาท (จำกัด 100 สิทธิ์แรก)
  • ร้าน TWG Tea ชั้น M สยามพารากอน หรือ ชั้น G ไอคอนสยาม รับฟรี TWG Tea Cotton Tea Bag 2 ซอง (1837 Black Tea, Silver Moon (green Tea)) มูลค่า 112 บาท (จำกัด 100 สิทธิ์แรก)
  • ร้าน Love Guilty Bubble Teassert ชั้น 4 สยามพารากอน รับฟรี เครื่องดื่มฟรี 1 แก้ว มูลค่า 95 บาท (จำกัด 100 สิทธิ์แรก)
  • ร้าน Bankara Ramen ชั้น G ไอคอนสยาม รับฟรี เครื่องดื่ม Honey Lemon Soda 1 แก้ว มูลค่า 65 บาท เมื่อสั่งเมนูที่เป็นราเมน หรือข้าวหน้าต่างๆ เมนูใด เมนูหนึ่ง (จำกัด 100 สิทธิ์แรก)
  • ร้าน Chicken Club Thailand ชั้น G ไอคอนสยาม รับฟรี หนังไก่ทอดกรอบ มูลค่า 159 บาท *สำหรับนั่งทานที่ร้านเฉพาะสาขาไอคอนสยามเท่านั้น (จำกัด 100 สิทธิ์แรก)