BACK TO EXPLORE

ONESIAM SUPERAPP - World of Infinite Rewards

9 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565

ช้อปสินค้าบน ONESIAM SUPERAPP หรือร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด รับเพิ่ม Extra VIZ Coins

ช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ จากร้านค้าทั่วไปที่ร่วมรายการ (ยกเว้น Luxury Fashion)

รับเพิ่ม Extra VIZ Coins 150 Coins*
*จำกัด 10,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ

ช้อปครบ 100,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ จากร้านค้า Luxury Fashion ที่ร่วมรายการ

รับเพิ่ม Extra VIZ Coins 2,000 Coins*
*จำกัด 500 สิทธิ์ ตลอดรายการ

*/**จำกัดสูงสุด 2,150 VIZ Coins / สมาชิก / 4 ศูนย์การค้าฯ, จำกัดรวม 10,500 สิทธิ์ ตลอดรายการ
*/**Extra VIZ Coins หมดอายุภายใน 6 เดือน โดยนับจากเดือนที่สะสมยอดซื้อ


ยิ่งแลกยิ่งคุ้ม! รับเพิ่ม VIZ Coins 20%***

เมื่อแลกคะแนนสะสมของบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเป็น VIZ Coins
ได้แก่ บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเครดิตไทยพาณิชย์, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตซิตี้, บัตรเครดิตธนาคารออมสิน, บัตรเครดิต ICBC และ บัตรเครดิตทีทีบี

***เงื่อนไขและระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
- โปรดตรวจสอบระยะเวลาโปรโมชั่นของแต่ละบัตรเครดิตเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆ ของทางธนาคาร และ ที่จุด REDEMPTION ของศูนย์การค้าฯ


- - - - - - - - - - 

*/**เงื่อนไข
• โปรโมชั่นเฉพาะการซื้อสินค้าและบริการบน ONESIAM SUPERAPP หรือภายในร้านค้าที่อาคารสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 เท่านั้น
• สงวนสิทธิ์การให้ Extra Coins เฉพาะสมาชิกที่ Download ONESIAM SUPERAPP และลงทะเบียนโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
• รางวัล Extra VIZ Coins จำกัดสูงสุด 2,150 VIZ Coins ต่อ 1 สมาชิก ต่อ 4 ศูนย์การค้า รวม 10,500 รางวัล ตลอดรายการ
• รางวัล Extra VIZ Coins จำกัด 10,000 ท่านแรก สำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการ VIZ Coins และจำกัด 500 ท่านแรก สำหรับร้านค้า Luxury Fashion ที่ร่วมรายการ VIZ Coins
• รางวัล Extra VIZ Coins 150 และ 2,000 จะโอนเข้าบัตรสมาชิกอัตโนมัติ ภายใน 24 ชั่วโมง
• Extra VIZ Coins หมดอายุภายใน 6 เดือน โดยนับจากเดือนที่สะสมยอดซื้อ
• สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกฯ ที่ทำตามครบเงื่อนไขก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน โดยระบบจะคำนวณจากวัน และเวลาที่มีการทำรายการผ่านระบบ เท่านั้น
• ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในโปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมรับรางวัลอื่นๆ จากโปรโมชั่น หรือรายการส่งเสริมการขาย ที่สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม ได้อีก
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกของรางวัลคืน หากพบว่าเจตนาฉ้อโกง หลอกหลวง และ/หรือ ก่อความผิดในทุกๆ กรณี
• สงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลต่างๆด้วยการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริการสมาชิกฯ ดำเนินการแลกรับแทนในทุกกรณี
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้
• สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: การซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จชั่วคราว (Temporary Receipt), ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์, ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, ฟู้ด คอร์ท, ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้า และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (Deposit Payment), การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง (Wholesale) ทุกประเภทสินค้า, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE), ใบเสร็จที่ลงทะเบียนรับของรางวัลอื่นๆ จากศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม
• ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังการโอน Extra Coins ไปแล้ว ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน Extra Coins ทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เจ้าของกิจการร้านค้า และ/หรือพนักงานขายของร้านค้าเช่า ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง และขอเรียกคืน และ/หรือยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ / สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
• เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2111-6161 หรือ Contact@onesiam.com