BACK TO EXPLORE

ONESIAM ช้อปดีมีคืน

1 มกราคม 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2565

ช้อปครบ 10,000 บาท ขึ้นไป และแสดงใบกำกับภาษีจากร้านค้าที่ร่วมรายการ
แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 1,000 บาท*

(สำหรับซื้อสินค้า 2,000.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)

*จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์ ตลอดรายการ, จำกัดรวม 2,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ
*จำกัด 1,000 สิทธิ์ ที่ สยามพารากอน ตลอดรายการ
*จำกัด 500 สิทธิ์ ที่ สยามเซ็นเตอร์ ตลอดรายการ
*จำกัด 500 สิทธิ์ ที่ สยามดิสคัฟเวอรี่ ตลอดรายการ
*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 15 มี.ค. 65 เท่านั้น

จุดแลกรับสิทธิ์และตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือ
- จุด Redemption ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน โทร. 02-610-8000 # 5409
- จุด Redemption ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ โทร. 02-658-1000 #1385
- จุด Redemption ชั้น G สยามดิสคัพเวอรี่ โทร. 02-658-1000 #4024


ลดหย่อนภาษีสูงสุด 3 หมื่นบาท**

ตามมาตรการช้อปดีมีคืน สามารถขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2565 ได้ตามจำนวนที่ใช้จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมสรรพากรประกาศกำหนด


- - - - - - -

*เงื่อนไข
1. ใบกำกับภาษีต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบกำกับภาษีตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ใบกำกับภาษีในนามบริษัทไม่สามารถร่วมรายการได้
2. รวบรวมใบกำกับภาษีจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในแต่ละศูนย์การค้ามาแลกรับ SIAM GIFT CARD ตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่ จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน, ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ และ ชั้น G สยามดิสคัพเวอรี่
3. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ, รางวัลมีจำนวนจำกัด สยามพารากอนจำกัด 1,000 รางวัล, สยามเซ็นเตอร์จำกัด 500 รางวัล และ สยามดิสคัฟเวอรี่จำกัด 500 รางวัล ตลอดรายการ
4. SIAM GIFT CARD มูลค่า 1,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ในสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/SIAM GIFT CARD 1 ใบ ตามเงื่อนไขหน้าบัตร โปรดตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าที่จุด REDEMPTION
5. SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 15 มี.ค. 65 เท่านั้น
6. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับ SIAM GIFT CARD เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์พนักงานร้านค้า สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
7. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบกำกับภาษีจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
8. ใบกำกับภาษีที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
9. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบกำกับภาษี, การซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบกำกับภาษีมากกว่า 1 ใบ, ใบกำกับภาษีจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, ใบกำกับภาษีจากการซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ใบกำกับภาษีจากการจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (Deposit Payment) , ใบกำกับภาษีจากการซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, ใบกำกับภาษีจากการชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
10. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจก SIAM GIFT CARD ให้กับผู้ที่มีใบกำกับภาษีตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
11. ท่านที่ลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์ในระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 65 - 6 ม.ค. 65 จะต้องนำใบกำกับภาษีพร้อมด้วยบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อรับ Siam Gift Card ภายหลัง ในระหว่างวันที่ 7 ม.ค. 65 – 15 ก.พ. 65 ที่ จุด REDEMPTION
12. เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน SIAM GIFT CARD หรือยกเลิกการแลก SIAM GIFT CARD ในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
13. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
14. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบกำกับภาษีที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบ SIAM GIFT CARD ดังกล่าว
15. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับ SIAM GIFT CARD ไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ SIAM GIFT CARD ที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
17. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ จุด REDEMPTION
18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด