BACK TO EXPLORE

ONESIAM X WaterBomb Bangkok

8 เมษายน 2566 – 12 เมษายน 2566

พิเศษสำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในแต่ละศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่ ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด รับบัตรเข้าร่วมงาน WATERBOMB BANGKOK (1 Day Pass) มูลค่า 3,300 บาท จำนวน 2 ใบ*

ช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป ภายในวัน (จำกัดไม่เกิน 3 ใบเสร็จ/ การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง /ศูนย์ฯ)
รับบัตรเข้าร่วมงาน WATERBOMB BANGKOK (1 Day Pass) มูลค่า 3,300 บาท จำนวน 2 ใบ*


*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์ฯ/วัน
• สยามพารากอน จำกัด 600 รางวัล ตลอดรายการ
• สยามเซ็นเตอร์ จำกัด 100 รางวัล ตลอดรายการ
• สยามดิสคัฟเวอรี่ จำกัด 300 รางวัล ตลอดรายการ

รายละเอียดของรางวัล
1. บัตรเข้าร่วมงาน WATERBOMB BANGKOK (1 Day Pass) วันที่ 13 เม.ย. 66 มูลค่า 3,300 บาท 2 ใบ (รวมมูลค่า 6,600 บาท) จำนวน 500 รางวัล* แบ่งเป็น
  • บัตร Team Green จำนวน 250 รางวัล (สยามพารากอน 150 รางวัล, สยามเซ็นเตอร์ 25 รางวัล และ สยามดิสคัฟเวอรี่ 75 รางวัล)
  • บัตร Team Silver จำนวน 250 รางวัล (สยามพารากอน 150 รางวัล, สยามเซ็นเตอร์ 25 รางวัล และ สยามดิสคัฟเวอรี่ 75 รางวัล)
2. บัตรเข้าร่วมงาน WATERBOMB BANGKOK (1 Day Pass) วันที่ 14 เม.ย. 66 มูลค่า 3,300 บาท 2 ใบ (รวมมูลค่า 6,600 บาท) จำนวน 500 รางวัล* แบ่งเป็น
  • บัตร Team Green จำนวน 250 รางวัล (สยามพารากอน 150 รางวัล, สยามเซ็นเตอร์ 25 รางวัล และ สยามดิสคัฟเวอรี่ 75 รางวัล)
  • บัตร Team Silver จำนวน 250 รางวัล (สยามพารากอน 150 รางวัล, สยามเซ็นเตอร์ 25 รางวัล และ สยามดิสคัฟเวอรี่ 75 รางวัล)

จุดแลกรับสิทธิ์
- จุด Redemption ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน
- จุด Redemption ชั้น G สยามเซ็นเตอร์
- จุด Redemption ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่

รายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการ
- สยามพารากอน คลิก
- สยามเซ็นเตอร์ คลิก
- สยามดิสคัฟเวอรี่ คลิก


- - - - - - - - - - -

*เงื่อนไขการแลกรับบัตร WaterBomb Bangkok (1 Day Pass)
1. สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ร่วมรายการแต่ละศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่ ครบ 10,000 บาทขึ้นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่สามารถรวมใบเสร็จระหว่างศูนย์การค้าได้) ลงทะเบียนแลกรับบัตรเข้าร่วมงาน WATERBOMB (1 Day Pass) มูลค่า 3,300 บาท จำนวน 2 ใบ* ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ระหว่างวันที่ 8 เม.ย. 66 – 12 เม.ย. 66 ที่ จุด REDEMPTION ภายในศูนย์การค้าฯที่ซื้อสินค้าและบริการ ได้แก่ จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน, จุด REDEMPTION ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ หรือ จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ (รวบรวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 3 ใบเสร็จ/การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง)
2. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์ฯ/วัน, สยามพารากอนจำกัด 600 รางวัล/ ตลอดรายการ สยามเซ็นเตอร์จำกัด 100 รางวัล/ ตลอดรายการ และ สยามดิสคัฟเวอรี่จำกัด 300 รางวัล/ ตลอดรายการ แบ่งเป็น
  2.1 บัตรร่วมงาน WATERBOMB BANGKOK (1 Day Pass) วันที่ 13 เม.ย. 66 มูลค่า 3,300 บาท 2 ใบ (รวมมูลค่า 6,600 บาท) จำนวน 500 รางวัล แบ่งเป็น
  • บัตร Team Green จำนวน 250 รางวัล (สยามพารากอน 150 รางวัล, สยามเซ็นเตอร์ 25 รางวัล และ สยามดิสคัฟเวอรี่ 75 รางวัล)
  • บัตร Team Silver จำนวน 250 รางวัล (สยามพารากอน 150 รางวัล, สยามเซ็นเตอร์ 25 รางวัล และ สยามดิสคัฟเวอรี่ 75 รางวัล)
  2.2 บัตรร่วมงาน WATERBOMB BANGKOK (1 Day Pass) วันที่ 14 เม.ย. 66 มูลค่า 3,300 บาท 2 ใบ (รวมมูลค่า 6,600 บาท) จำนวน 500 รางวัล แบ่งเป็น
  • บัตร Team Green จำนวน 250 รางวัล (สยามพารากอน 150 รางวัล, สยามเซ็นเตอร์ 25 รางวัล และ สยามดิสคัฟเวอรี่ 75 รางวัล)
  • บัตร Team Silver จำนวน 250 รางวัล (สยามพารากอน 150 รางวัล, สยามเซ็นเตอร์ 25 รางวัล และ สยามดิสคัฟเวอรี่ 75 รางวัล)
3. รายละเอียดสิทธิ์เข้าร่วมงานเป็นไปตามที่ระบุในบัตร ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถเลือกวันที่และประเภทบัตร โดยของรางวัลเป็นไปตามที่ศูนย์การค้าจัดให้เท่านั้น
4. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว  ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ฯได้
5. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP โดยลงทะเบียนข้อมูลบน ONESIAM SUPERAPP ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
6. ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายหลังลงทะเบียน ONESIAM SUPERAPP ต้องติดต่อเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ VIZ COUNTER ภายในศูนย์ฯ ก่อนการลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์
7. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์, สำเนาใบเสร็จ,  ใบเสร็จที่ระบุเวลาก่อนศูนย์ฯเปิดให้บริการ, ซื้อสินค้า 1 รายการแล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การรวมใบเสร็จร้านค้าระหว่างศูนย์การค้าฯ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าพารากอน ดีพาร์ทเมนสโตร์  ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอน ดีพาร์ทเมนสโตร์  กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์, ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note / Account Credit /Payment on Credit / Store Credit, การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า, ยอดชำระค่าสินค้าส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบเสร็จการจองสินค้า, การชำระค่าสินค้าไม่เต็มจำนวน และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่  ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) หรือ หลักฐานการชำระเงิน (กรณีชำระเงินด้วยช่องทางการชำระเงินอื่นๆ)
9. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ  งดร่วมรายการ
10. ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าแลกรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์เท่านั้น โดยของรางวัลจะเป็นสิทธิ์ของผู้มอบอำนาจเท่านั้น, สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน
11. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
12. ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำมาแลกรับสิทธิ์ได้เฉพาะของร้านค้าที่ไม่มีการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบของกระดาษแล้วเท่านั้น กรณีการนำใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ทั้งในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์หรือกระดาษที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ จะต้องมีการระบุชื่อลูกค้าที่นำมาแลกรับสิทธิ์ให้ชัดเจน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ หรือถ่ายสำเนาเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินทั้งสองรูปแบบเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานการแลกรับสิทธิ์
13. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
14. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และ พนักงานบริษัทฯในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านค้าของบริษัทฯในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
15. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังจากการแลกรับสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับของรางวัลที่ได้รับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือ ยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี
17. ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนแปลง และ/หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือของรางวัลอื่นๆ ได้
18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท   คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
19. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุด REDEMPTION หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ONESIAM Call Center โทร: 02-111-6161 email: contact@onesiam.com

*เงื่อนไขบัตรร่วมงาน Waterbomb Bangkok
1. ผู้เข้างานจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ก่อนวันที่ 13 เมษายน 2566
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
3. บัตรแจก ไม่สามารถรับสิทธิ์ AOMG Special Benefits ได้
4. บัตรแจก จัดอยู่ในประเภทบัตร Not for sale ขอสงวนสิทธิ์ในการขาย ส่งต่อสิทธิ์ทุกกรณี
5. ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯ บันทึกภาพ เสียง และวิดีทัศน์ ภายในงาน และสามารถใช้ ภาพ เสียง และวิดีทัศน์ ดำเนินกิจกรรมทางการประชาสัมพันธ์, การตลาดและการส่งเสริมการขาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้
6. ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมจากผู้ใช้บริการ เมื่อลงทะเบียนรับบริการแล้ว สามารถรับจดหมายข่าวสาร ตอบแบบสำรวจหรือการสื่อสารทางการตลาด ท่องเว็บไซต์ หรือใช้คุณลักษณะอื่น ๆ ของไซต์ในลักษณะต่อไปนี้:
  • เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เข้าถึงบริการ รวมถึงลงทะเบียนในฐานะผู้ใช้บริการได้
  • เพื่อดำเนินการชำระค่าสินค้าหรือบริการภายในและภายนอกงานได้
  • เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ หรือประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ
  • เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ และเพื่อบริษัทฯ สามารถนำเสนอประเภทเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้บริการสนใจมากที่สุด
  • เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย บริษัทฯ อาจติดต่อผู้ใช้บริการในอนาคต เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการโฆษณา
  • เพื่อแบ่งปันและจัดการข้อมูลภายในองค์กรและพันธมิตรโดยการทำให้ข้อมูลมีอยู่ในซอฟต์แวร์ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พันธมิตรอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้การสนับสนุน และอาจเก็บบันทึกการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ
  • เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ
  • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และหน่วยงานกำกับดูแล