BACK TO EXPLORE

SIAM CENTER SAY YES TO SHOPPING FEST

10 Aug – 17 Sep 2017

จุดลงทะเบียนเพื่อแลกรับการสมนาคุณจากรายการ / บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
- Redemption Counter ชั้น G

1. SIAM CENTER SAY YES TO SHOPPING FEST

(10 AUG – 17 Sep 2017)


เมื่อช้อปครบ 4,000 บาท ขึ้นไป รับ บัตรกำนัล My Kitchen มูลค่า 150 บาท  (จำกัด 2 สิทธิ์ต่อท่านต่อวัน / จำกัด 1,000 รางวัลตลอดรายการ)

เมื่อช้อปครบ 10,000 บาท ขึ้นไป (ใบเสร็จจาก 2 ร้านค้าขึ้นไป / มูลค่าขั้นต่า 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ) รับ Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่านต่อวัน / จำกัด 500 รางวัลตลอดรายการ)


พิเศษ!! เฉพาะวันที่ 11-14 สิงหาคม 2560
เมื่อช้อปครบ 20,000 บาท (ใบเสร็จจาก 2 ร้านค้าขึ้นไป / มูลค่าขั้นต่า 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ) รับ Siam Gift Card มูลค่า 2,000 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่านต่อวัน / จำกัด 200 รางวัลตลอดรายการ)

พิเศษเฉพาะใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ
เมื่อช้อปครบ 4,000 บาท ขึ้นไป รับบัตรกานัล My Kitchen มูลค่า 150 บาท + Bonus Gift Voucher 150 บาท (จำกัด 2 สิทธิ์ต่อท่านต่อวัน / จำกัด 1,000 รางวัลตลอดรายการ)
เมื่อช้อปครบ 10,000 บาท ขึ้นไป (ใบเสร็จจาก 2 ร้านค้าขึ้นไป / มูลค่าขั้นต่า 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ) รับ Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท + Bonus Gift Voucher 300 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่านต่อวัน / จำกัด 500 รางวัลตลอดรายการ)

*รายชื่อร้านค้าที่รับ Bonus Gift Voucher โปรดตรวจสอบที่ คลิก
หรือ เคาน์เตอร์ Redemption Siam Center

 

2. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ (11-14ส.ค.)
· เมื่อช้อปครบ 5,000 บาท /วัน รับ Starbuck Card มูลค่า 150 บาท*
· เมื่อช้อปครบ 8,000 บาท/วัน รับ บัตรชมภาพยนตร์ Paragon Cineplex มูลค่า 260 บาท
· รับคะแนนสะสมเพิ่ม x 12

VIZ TOP SPENDERS*
· ช้อปสูงสุดตลอดรายการ 12 อันดับแรก รับ Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท* จำนวน 12 รางวัล รวมมูลค่า 12,000 บาท*
*สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ VIZ Lounge ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์

 

3. สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากบัตรเครดิตชั้นนำ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%***


***(สิทธิ์ร่วมในรายการ SIAM CENTER SAY YES TO SHOPPING FEST / เงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯ กำหนด)
อ่านเงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯ กำหนด คลิก

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. ลูกค้าสามารถนาใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆภายในสยามเซ็นเตอร์ มาแลกรับการสมนาคุณภายในวันเดียวกันเท่านั้น
2. โปรโมชั่นนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น หรือ กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอานาจเพื่อมารับสิทธิ์ดังกล่าวเท่านั้น
3. เอกสารที่นามาแลกรับของรางวัล คือ บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต + สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
4. พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ การซื้อบัตรกานัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกาหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
6. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับการสมนาคุณ
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ในการแลกของสมนาคุณดังกล่าว สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าด้วยตนเองเท่านั้น
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า