BACK TO EXPLORE

Siam Smiley Celebration Infinite Happiness

2 ธันวาคม 2565 - 15 มกราคม 2566

พิเศษสำหรับสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับกระเป๋าผ้า(2) หรือ แลกรับ VIZ Coin รวมมูลค่ากว่า 4.5 ล้านบาท(3)

ลดแรงสูงสุด 80%(1) ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
(1)เงื่อนไขเป็นไปตามร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ


สยามเซ็นเตอร์

ช้อปครบ 2,500 บาทขึ้นไป
พิเศษ! ลูกค้า AIS ช้อปครบเพียง 2,000 บาทขึ้นไป (ลูกค้าเอไอเอส ใช้เอไอเอส พอยท์ 1 คะแนน ในการแลกรับสิทธิพิเศษ)
  แลกรับ 100 VIZ Coins(3)
จำกัด 50 สิทธิ์ / วัน

ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป
พิเศษ! ลูกค้า AIS ช้อปครบเพียง 4,000 บาทขึ้นไป (ลูกค้าเอไอเอส ใช้เอไอเอส พอยท์ 1 คะแนน ในการแลกรับสิทธิพิเศษ)
  แลกรับ 200 VIZ Coins(3)
จำกัด 100 สิทธิ์ / วัน

พิเศษ! ลูกค้า AIS ช้อปครบ 6,000 บาทขึ้นไป (ลูกค้าเอไอเอส ใช้เอไอเอส พอยท์ 1 คะแนน ในการแลกรับสิทธิพิเศษ)
  รับเพิ่ม 100 VIZ Coins(3)
จำกัด 300 สิทธิ์ / ตลอดรายการ

(3)จำกัดการแลกรับ VIZ Coin 1 สิทธิ์/ท่าน/TIER ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/TIER ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ ตลอดรายการ
(3)VIZ Coin มีอายุ 180 วัน นับจากวันที่แลกรับสิทธิ์

พิเศษ! ช้อปครบ 3,000 บาท ขึ้นไป ภายในวันเดียวกัน

รับฟรี! กระเป๋าผ้า มูลค่า 450 บาท(2)
จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์ ตลอดรายการ

(2)จำกัดการแลก จำกัด 1,000 สิทธิ์ ที่สยามเซ็นเตอร์ ตลอดรายการ

จุดแลกรับสิทธิ์
- จุด Redemption ชั้น G สยามเซ็นเตอร์


พิเศษ!! เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp (เฉพาะวันที่ 1 ธ.ค.65 - 31 ธ.ค.65)

VIZ ONENIVERSARY
  รับ VIZ Coin สูงสุด x5 หรือ 500 VIZ Coins(5)
เมื่อใช้ VIZ Coin แลกรับส่วนลดร้านค้าที่ร่วมรายการ
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

(5)VIZ Coin มีอายุ 180 วัน นับจากวันที่แลกรับสิทธิ์

ตรวจสอบเงื่อนไขและสะสมยอดเพื่อรับ VIZ Coins ได้ที่
- VIZ Counter ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน
- VIZ Counter ชั้น G หน้า CPS สยามเซ็นเตอร์
- VIZ Counter ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
หรือสะสมผ่าน Tenent App ที่ร่วมรายการ

สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16%(4) จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
(4)เงื่อนไขและระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบระยะเวลาโปรโมชั่นของแต่ละบัตรเครดิตเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆ ของทางธนาคาร และ ที่จุด Redemption ชั้น G สยามเซ็นเตอร์


- - - - - - - - - - - - - -

(2)เงื่อนไขการแลกรับกระเป๋าผ้า
1. สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ครบ 3,000 บาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่สามารถรวมใบเสร็จระหว่างศูนย์การค้าได้) ลงทะเบียนรับกระเป๋าผ้าภายในวันเดียวกัน ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2565 – 15 มกราคม 2566 ที่จุด REDEMPTION ชั้น G สยามเซ็นเตอร์
2. สยามเซ็นเตอร์ จำกัด 1,000 รางวัลตลอดรายการ
3. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์ฯ/ตลอดรายการ
4. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ฯได้

(3)เงื่อนไขการแลกรับ VIZ COIN
1. สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆจากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่สามารถรวมใบเสร็จระหว่างศูนย์การค้าได้) ลงทะเบียนแลกรับ VIZ COIN ภายในวันเดียวกันระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2565 – 15 มกราคม 2566 ที่จุด REDEMPTION ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ (จำกัดใบเสร็จมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ขั้นต่ำจำนวน 1 ใบเสร็จ / การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง)
2. สิทธิพิเศษลูกค้าเอไอเอส และเอไอเอสไฟเบอร์ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเอไอเอส และเอไอเอสไฟเบอร์ ที่ช้อปครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่สยามเซ็นเตอร์ และใช้เอไอเอส พอยท์ 1 คะแนน ในการแลกรับสิทธิพิเศษ โดยนำโทรศัพท์เคลื่อนที่มาสแกน QR CODE หรือกดรับสิทธิ์ พร้อมแสดงข้อความตอบกลับก่อนการแลกรับสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่จุด REDEMPTION ภายในศูนย์ฯที่ซื้อสินค้าและบริการ ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้จากการแสดงภาพที่บันทึกสิทธิ์บนหน้าจอโทรศัพท์ ของรางวัลมีจำนวนจำกัดต่อวัน โปรดตรวจสอบจำนวนรางวัลคงเหลือที่จุด REDEMPTION ก่อนการกดรับสิทธิ์
3. จำกัดการแลกรับของรางวัล 1 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/ตลอดรายการ ของรางวัลมีจำนวนจำกัด
4. VIZ COIN ที่ได้รับจะถูกบันทึกในระบบสมาชิกภายใน 3 วันทำการ
5. VIZ COIN ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ มีอายุ 180 วัน นับจากวันที่แลกรับสิทธิ์
6. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว  ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ฯได้

(2)/(3)เงื่อนไขรวม
1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP โดยลงทะเบียนข้อมูลบน ONESIAM SUPERAPP สมบูรณ์แล้วเท่านั้น ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ
2. ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายหลังลงทะเบียน ONESIAM SUPERAPP ต้องติดต่อเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ VIZ COUNTER ภายในศูนย์ฯก่อนการลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์ ได้แก่ VIZ COUNTER ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน, VIZ COUNTER ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ หรือ VIZ COUNTER ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
3. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้นแล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การรวมใบเสร็จร้านค้าระหว่างศูนย์การค้า, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์, ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note / Account Credit /Payment on Credit / Store Credit การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า และ ยอดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบเสร็จการจองสินค้า การชำระค่าสินค้าไม่เต็มจำนวน และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
5. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
6. ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าแลกรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์เท่านั้น โดย VIZ COIN จะเป็นสิทธิ์ของผู้มอบอำนาจเท่านั้น, สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน
7. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
8. ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำมาแลกรับสิทธิ์ได้เฉพาะของร้านค้าที่ไม่มีการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบของกระดาษแล้วเท่านั้น กรณีการนำใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ทั้งในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์หรือกระดาษที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ จะต้องมีการระบุชื่อลูกค้าที่นำมาแลกรับสิทธิ์ให้ชัดเจน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ หรือถ่ายสำเนาเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินทั้งสองรูปแบบเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานการแลกรับสิทธิ์
9. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
10. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และ พนักงานบริษัทฯในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านค้าของบริษัทฯในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
11. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังจากการแลกรับสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับของรางวัลที่ได้รับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือ ยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี
13. ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนแปลง และ/หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือของรางวัลอื่นๆ ได้
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
15. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุด REDEMPTION หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ONESIAM Call Center โทร: 02-111-6161 email: contact@onesiam.com