BACK TO EXPLORE

S.O.S SALE @ ONESIAM

29 กุมภาพันธ์ 2563

รับส่วนลดสูงสุดถึง 80%

พบกับโปรโมชั่นพิเศษ รับส่วนลดสูงสุดถึง 80% จากร้านค้าชั้นนำมากมายที่ร่วมรายการในสยามเซ็นเตอร์พร้อมกิจกรรมพิเศษมากมาย

ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าในสยามเซ็นเตอร์ที่ร่วมรายการได้ที่ คลิก

แลกรับ ตั๋วหนัง หรือ Siam Gift Card เมื่อช้อปครบตามยอดซื้อ

ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่ ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ ตั๋วหนัง หรือ Siam Gift Card รวมมูลค่า 1 ล้านบาท


สยามพารากอน
ช้อปครบ 1,500 บาทขึ้นไป รับทันที ตั๋วหนัง Paragon Cineplex 2 ที่นั่ง
(จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน/Tier/ศูนย์การค้า, จำกัด 500 สิทธิ์ ตลอดรายการ)

สยามเซ็นเตอร์ หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่
- ช้อปครบ 1,500 บาทขึ้นไป
  รับทันที ตั๋วหนัง Paragon Cineplex 2 ที่นั่ง
  (สยามเซ็นเตอร์ จำนวน 200 สิทธิ์/วัน, สยามดิสคัฟเวอรี่ 200 สิทธิ์/วัน, รวม 400 สิทธิ์/วัน)
  (จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน/Tier/ศูนย์การค้า, จำกัด 400 สิทธิ์ ตลอดรายการ)
- ช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป
  รับทันที Siam Gift Card มูลค่า 400 บาท (สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 800.- ขึ้นไป)
  (สยามเซ็นเตอร์ จำนวน 200 สิทธิ์/วัน, สยามดิสคัฟเวอรี่ 200 สิทธิ์/วัน, รวม 400 สิทธิ์/วัน)
  (จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน/Tier/ศูนย์การค้า, จำกัด 400 สิทธิ์ ตลอดรายการ)
- ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป
  รับทันที Siam Gift Card มูลค่า 800 บาท (สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 1,600.- ขึ้นไป)
  (สยามเซ็นเตอร์ จำนวน 200 สิทธิ์/วัน, สยามดิสคัฟเวอรี่ 200 สิทธิ์/วัน, รวม 400 สิทธิ์/วัน)
  (จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน/Tier/ศูนย์การค้า, จำกัด 400 สิทธิ์ ตลอดรายการ)

เงื่อนไข
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าแต่ละศูนย์ฯ มาแลกรับตั๋วหนัง Paragon Cineplex หรือ Siam Gift Card ตามเงื่อนไขที่กาหนด ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่จุด Redemption Counter
2. ตั๋วหนัง Paragon Cineplex ใช้ได้ตามวันที่ที่ระบุหลังบัตรเท่านั้น
3. Gift Card ใช้สาหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น โปรดตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ Siam Gift Card ที่จุด Redemption
4. Gift Card มูลค่า 400 บาท 1 ใบ ใช้สาหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 800 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ เท่านั้น และ Gift Card มูลค่า 800 บาท 1 ใบ ใช้สาหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 1,600 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ Siam Gift Card เพียง 1 ใบต่อการซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จเท่านั้น
6. Siam Gift Card สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2563
7. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน/Tier/ศูนย์การค้า
8. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
9. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
10. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในพารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ และ ร้านค้าเช่าในพารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange) ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
11. พนักงานขายของร้านค้าเช่าและ เจ้าของร้านหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเองไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลหากพบว่าใบเสร็จที่นำมาแลกไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
12. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
13. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
16. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
17. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ของสมนาคุณที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
18. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด


สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

รับบัตรกำนัล/เครดิตเงินคืนสูงสุด 12%* จากบัตรเครดิต ONESIAM-KBANK, KTC, SCB
*- เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ กำหนด
- หากลูกค้าทำรายการผ่อนชำระกับทางธนาคารแล้วจะไม่สามารถรับสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้อีก
- ลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณ เคาน์เตอร์ Redemption

บัตรเครดิตวันสยาม–กสิกรไทย : รับคะแนนสะสม 9 เท่า

พิเศษ!! วันที่ 29 ก.พ. 63 เฉพาะบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย
- รับคะแนนสะสม 9 เท่า** เมื่อช้อปครบทุก 5,000 บาท/เซลส์สลิป ที่สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่

**เงื่อนไขรับคะแนนสะสม 9 เท่า ที่สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่
1.สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย ที่มียอดใช้จ่ายครบทุก 5,000 บาท/ เซลส์สลิป ที่สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ โดยรวบรวมใบเสร็จและเซลส์สลิปที่ใช้จ่ายภายใต้ชื่อ-สกุลเดียวกัน หมายเลขบัตรเครดิตเดียวกัน รับคะแนนสะสม KBank Reward Point 9 เท่า ในวันที่ 29 ก.พ. 63 เท่านั้น โดยลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน ที่ศูนย์การค้ากำหนด
2. จำกัดยอดใช้จ่ายในการคำนวณคะแนนสะสม 150,000 บาท/ ท่าน/ ตลอดรายการ จำกัดสิทธิ์รวมกันที่สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่
3. คะแนนสะสมที่ได้รับจะได้รับเพิ่มจากคะแนนปกติธนาคารจะคำนวณคะแนนสะสมพิเศษ จากยอดใช้จ่ายทุกๆ 5,000 บาท ยอดที่เกินจากทุก 5,000 บาท จะไม่ถูกนำมาคำนวณคิดคะแนนสะสมพิเศษ
4. รายการแบ่งจ่ายรายเดือน KBank Smart Pay และ KBank Smart Pay by Phone การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
5. กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯปฏิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือทางร้านค้าคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ว่า กรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้มอบคะแนนสะสมเข้าบัญชีบัตรเครดิต ธนาคารจะหักคะแนนสะสมออกจากบัญชีที่ธนาคารได้เข้าคะแนนสะสมให้
6. ผู้ถือบัตรเครดิตที่ได้รับคะแนนสะสมจากรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วไม่สามารถรับโปรโมชั่นจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้อีก
7. ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนนสะสมในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
8. คะแนนสะสมไม่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือหรือแลกเป็นเงินสดได้
9. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนสะสม โดยยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหา ทางเทคนิคต่างๆ ซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลส์สลิปไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
10. ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนนสะสมต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือ บัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนนสะสม
11. ธนาคารมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888


จุดลงทะเบียนเพื่อแลกรับบัตรกำนัล
- Redemption Counter ชั้น M Stardome ศูนย์การค้าสยามพารากอน
- Redemption Counter ชั้น G สยามเซ็นเตอร์
- Redemption Counter ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่