BACK TO EXPLORE

Siam Center presents “ไทยช่วยไทย คือไทยแท้”

ชวนคนไทยมาช่วยกันส่งต่อความปรารถนาดี ผ่านถุงผ้าสกรีนลาย รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้เทศบาลนครนครราชสีมา

Siam Center presents “ไทยช่วยไทย คือไทยแท้”
ชวนคนไทยมาช่วยกันแบบมีสไตล์ ส่งต่อความปรารถนาดีให้กัน ผ่านถุงผ้าสกรีนลายจาก 2 ศิลปินแนวหน้าของไทย โอ–ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์ และ Gongkan ก้อง-กันตภณ เมธีกุล

รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้เทศบาลนครนครราชสีมา
27 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563
ที่ IDEA AVENUE 4 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ (หน้า Sephora)