BACK TO EXPLORE

VIZ CARD : 9.9 Wonder VIZ TREAT

9 กันยายน 2563

พิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ Card
9 กันยายน 2563 วันเดียวเท่านั้น!

ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 1 วัน ที่สยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่*

รับ Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท* (ใช้แทนเงินสดเมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาท) (จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์, จำกัด 55 สิทธิ์ตลอดรายการ)

*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

พิเศษ!! ช้อปครบ 90,000 บาทขึ้นไป ภายใน 1 วัน ที่สยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่**

รับสิทธิ์ ซื้อแพ็คเกจที่พัก NDOL Streamside Thai Villas 2 วัน 1 คืน พร้อมมื้อค่ำสุดพิเศษ สำหรับ 2 ท่าน จ่ายเพียง 2,999 บาท** (จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์, จำกัด 9 สิทธิ์ ตลอดรายการ)


*เงื่อนไข
• เฉพาะสมาชิกฯ ที่ช้อปและสะสมใบเสร็จภายในวันครบตามเงื่อนไขที่ สยามเซ็นเตอร์ และ/หรือสยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น
• จำกัด 1 สมาชิก / 1 รางวัล ตลอดรายการ (จำกัด 55 รางวัล)
• Siam Gift Card หมดอายุภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563
• Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท สำหรับซื้อสินค้าครั้งต่อไปขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป
• ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ VIZ Counter สยามเซ็นเตอร์ และ/หรือสยามดิสคัฟเวอรี่
• Siam Gift Card จะต้องติดต่อ Redemption Counter เพื่อลงทะเบียน และเปิดบัตรก่อนนำไปใช้

**เงื่อนไข
• เฉพาะสมาชิกฯ ที่ช้อปและสะสมใบเสร็จภายในวันครบตามเงื่อนไขที่ สยามเซ็นเตอร์ และ/หรือสยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น
• จำกัด 1 สมาชิก / 1 รางวัล ตลอดรายการ (จำกัด 9 รางวัล)
• รางวัล Special Prize เฉพาะสมาชิกที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย เท่านั้น
• รางวัล Special Prize สำหรับบุคคลทั่วไปทุกสัญชาติ สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้
• สมาชิกฯ ที่ได้รับรางวัล จะต้องเดินทางเข้าพักตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น
• สมาชิกฯ จะต้องชำระค่า Package มูลค่า 2,999 บาท ต่อ รางวัล
• ในกรณีไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ ภายในวันเวลาที่กำหนด สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลในครอบครัวได้ อาทิ พ่อ / แม่ / บุตร /พี่น้อง ที่มี นามสกุลเดียวกันได้ เท่านั้น
• ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ VIZ Counter สยามเซ็นเตอร์ และ/หรือสยามดิสคัฟเวอรี่

เงื่อนไขรวม
• สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ Card เท่านั้น
• สงวนสิทธิ์จำกัดการรับของรางวัล 1 สมาชิก ต่อ 1 รางวัล รวมสูงสุด 2 รางวัล ตลอดรายการ
• สงวนสิทธิ์การแลกรับของรางวัลเฉพาะใบเสร็จที่มีการซื้อสินค้าในวันเดียวกันกับการแลกของรางวัลเท่านั้น ไม่สามารถใช้ใบเสร็จข้ามวันหรือย้อนหลังได้
• สงวนสิทธิ์ให้สมาชิกที่มารับของรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น / ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
• ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : การซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จชั่วคราว (Temporary Receipt), การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้า และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (Deposit Payment), การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE) และขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อน จนกว่าของสมนาคุณจะหมด
• กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
• ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• พนักงานขายของร้านค้าเช่าหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเองไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
• พนักงาน บจ. เดอะมอลล์กรุ๊ป / ดิ เอ็มโพเรียม / สยามพารากอน / สยามพิวรรธน์ / บริษัทฯ ในเครือ / ผู้แทนขาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้สิทธิ์เพื่อขอรับบริการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ / สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
• เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
• ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ VIZ Counter ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ และ ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ หรือ ONESIAM Mobile Application