BACK TO EXPLORE

VIZ CARD : Bangkok Shopping Festival

29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563

Privilege for VIZ Member
World Fashion Promotion
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ Card เท่านั้น!

รับทันที เมื่อช้อปครบที่ สยามเซ็นเตอร์

ช้อปครบ 16,000 บาทขึ้นไป ภายในวัน
รับ Siam Gift Card มูลค่า 1,200 บาท* (32 รางวัล ตลอดรายการ)
*เงื่อนไข Siam Gift Card มูลค่า 1,200 บาท: สำหรับซื้อสินค้าครั้งต่อไปขั้นต่ำ 2,400 บาทขึ้นไป ภายในอาคารสยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่เท่านั้น

รับทันที เมื่อช้อปครบที่ สยามดิสคัฟเวอรี่

ช้อปครบ 16,000 บาทขึ้นไป ภายในวัน
รับ Siam Gift Card มูลค่า 1,200 บาท** (60 รางวัล ตลอดรายการ)
**เงื่อนไข Siam Gift Card มูลค่า 1,200 บาท: สำหรับซื้อสินค้าครั้งต่อไปขั้นต่ำ 2,400 บาทขึ้นไป ภายในอาคารสยามดิสคัฟเวอรี่ และ สยามเซ็นเตอร์เท่านั้น


เงื่อนไข*
• เฉพาะสมาชิกฯ ที่ช้อปและสะสมใบเสร็จภายในวันครบตามเงื่อนไขที่ Siam Center เท่านั้น
• จำกัด 1 สมาชิก / 1 รางวัล ตลอดรายการ (รวมทั้งสิ้น 32 รางวัล)
• ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ VIZ Counter ชั้น 1 Siam Center

เงื่อนไข**
• เฉพาะสมาชิกฯ ที่ช้อปและสะสมใบเสร็จภายในวันครบตามเงื่อนไขที่ Siam Discovery เท่านั้น
• จำกัด 1 สมาชิก / 1 รางวัล ตลอดรายการ (รวมทั้งสิ้น 60 รางวัล)
• ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ VIZ Counter ชั้น G Siam Discovery

เงื่อนไขรวม
• โปรโมชั่นเฉพาะวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 เท่านั้น
• สงวนสิทธิ์การแลกรับของรางวัลเฉพาะใบเสร็จที่มีการซื้อสินค้าในวันเดียวกันกับการแลกของรางวัลเท่านั้น ไม่สามารถใช้ใบเสร็จข้ามวันหรือย้อนหลังได้
• รางวัล Siam Gift Card ท่านสมาชิกจะต้องติดต่อลงทะเบียน และเปิดการใช้บัตรก่อนในครั้งถัดไป ที่เคาน์เตอร์ Siam Gift Card
• รางวัล Siam Gift Card หมดอายุภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
• สงวนสิทธิ์ให้สมาชิกที่มารับของรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ใบเสร็จมัดจำสินค้าต่างๆ ไม่สามารถนำมาแลกรับของรางวัลได้, การซื้อเพื่อการค้า, การซื้อเพื่อขายส่ง
• กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
• ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• พนักงานขายของร้านค้าเช่าหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเองไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
• พนักงาน บจ. เดอะมอลล์กรุ๊ป / ดิ เอ็มโพเรียม / สยามพารากอน / สยามพิวรรธน์ / บริษัทฯ ในเครือ / ผู้แทนขาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้สิทธิ์เพื่อขอรับบริการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ / สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
• เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
• ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ VIZ Counter ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ และ ชั้น G สยามดีสคัฟเวอรี่ หรือ ONESIAM Mobile Application เท่านั้น