BACK TO EXPLORE

VIZ Card : New VIZ Members Enjoy VIZ Wonder (Nov-Dec)

1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562

เพียงสมัครสมาชิก VIZ Card พร้อมลงทะเบียน VIZ Card ผ่าน ONESIAM Mobile Application รับทันทีบัตรกำนัล Fire tiger by Seoulcial Club มูลค่า 100 บาทจุดรับสมัคร VIZ Card
- VIZ Lounge ชั้น G, Siam Center
- VIZ Lounge ชั้น G, Siam Discovery
- Information Counter ชั้น M, ICONSIAM


เงื่อนไขแคมเปญ / โปรโมชั่น
1. เฉพาะลูกค้าสมัครสมาชิกใหม่ VIZ Card เท่านั้น
2. สิทธิพิเศษสมัครสมาชิก VIZ Card พร้อมลงทะเบียน VIZ Card ผ่าน ONESIAM Mobile Application ที่จุดรับสมัคร VIZ ที่กำหนดเท่านั้น (VIZ Lounge ชั้น G, Siam Center และ VIZ Lounge ชั้น G, Siam Discovery)
  ·  รับบัตรกำนัลร้าน Fire tiger by Seoulcial Club มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 ใบ
  ·  จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ วัน / แคมเปญ / 3 ศูนย์การค้า (สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่)
  ·  จำกัดสิทธิ์รวม 250 รางวัล/ เดือน/ 3 ศูนย์การค้า (สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่)
  ·  หมดเขตรับสิทธิ์ หมดเขต 31 ธันวาคม 2562 หรือจนกว่าของจะหมด
3. เงื่อนไขของบัตรกำนัลเป็นไปตามร้านค้ากำหนด
4. ทางศูนย์การค้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดมูลค่าของสมนาคุณ
5. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆได้
6. การแลกของสมนาคุณอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ไม่สามารถนำมาแลกรับของสมนาคุณอื่นๆ ได้อีก
7. ลูกค้าสามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษและของสมนาคุณได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญหรือโปรโมชั่นอื่นได้
8. ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด
9. สงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
10. การแลกรับของสมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าด้วยตัวเองเท่านั้น
11. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือ มอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
12. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ บัตรประชาชน + ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ และ เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
13. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมการส่งเสริมการขายเฉพาะลูกค้าสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
15. พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า, พนักงานขายของร้านค้าเช่า, พนักงานบริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด และบริษัทฯ ในเครือทั้งหมดรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการส่งเสริมการขาย
16. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ
17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
18. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
19. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด