BACK TO EXPLORE

VIZ Card : New VIZ Members Enjoy VIZ Wonder

1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2562


เพียงแสดงบัตรนักเรียนหรือบัตรนักศึกษา สมัครสมาชิก VIZ White Card ฟรี พร้อมเลือกบัตรส่วนลดร้านค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่กำหนด
· Dak Galbi มูลค่า 200 บาท
· Sizzler มูลค่า 200 บาท
· Fire tiger by Seoulcial Club มูลค่า 100 บาทจุดรับสมัคร VIZ Card
- VIZ Lounge ชั้น G, Siam Center
- VIZ Lounge ชั้น G, Siam Discovery
- Information Counter ชั้น M, ICONSIAM


เงื่อนไขแคมเปญ / โปรโมชั่น
1. เฉพาะลูกค้าสมัครสมาชิกใหม่ VIZ Card เท่านั้น
2. สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียนและนักศึกษา ที่แสดงบัตรนักเรียนหรือบัตรนักศึกษาเท่านั้น
   2.1 สมัครสมาชิกใหม่ VIZ Card พร้อมรับบัตรกำนัลร้านค้า Dak Galbi มูลค่า 200 บาท จำนวน 1 ใบ
     · จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ วัน / แคมเปญ / 3 ศูนย์การ (สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่)
     · จำกัดสิทธิ์รวม 100 รางวัล/ เดือน/ 3 ศูนย์การค้า (สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่)
     · หมดเขตรับสิทธิ์ หมดเขต 31 ตุลาคม 2562 หรือจนกว่าของจะหมด
   2.2 สมัครสมาชิกใหม่ VIZ Card พร้อมรับบัตรกำนัลร้าน Sizzler มูลค่า 200 บาท จำนวน 1 ใบ
     · จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ วัน / แคมเปญ / 3 ศูนย์การค้า (สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่)
     · จำกัดสิทธิ์รวม 105 รางวัล/ เดือน/ 3 ศูนย์การค้า (สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่)
     · หมดเขตรับสิทธิ์ หมดเขต 31 ตุลาคม 2562 หรือจนกว่าของจะหมด
   2.3 สมัครสมาชิกใหม่ VIZ Card พร้อมรับบัตรกำนัลร้านFire tiger by Seoulcial Club มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 ใบ
     · จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/ วัน / แคมเปญ / 3 ศูนย์การค้า (สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่)
     · จำกัดสิทธิ์รวม 100 รางวัล/ เดือน/ 3 ศูนย์การค้า (สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่)
     · หมดเขตรับสิทธิ์ หมดเขต 31 ตุลาคม 2562 หรือจนกว่าของจะหมด
3. เงื่อนไขของบัตรกำนัลเป็นไปตามร้านค้ากำหนด
4. ทางศูนย์การค้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดมูลค่าของสมนาคุณ
5. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆได้
6. การแลกของสมนาคุณอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ไม่สามารถนำมาแลกรับของสมนาคุณอื่นๆ ได้อีก
7. ลูกค้าสามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษและของสมนาคุณได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และไม่สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญหรือโปรโมชั่นอื่นได้
8. ของสมนาคุณทุกรายการมีจำนวนจำกัด
9. สงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
10. การแลกรับของสมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าด้วยตัวเองเท่านั้น
11. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือ มอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
12. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ บัตรประชาชน + บัตรนักเรียนหรือบัตรนักศึกษา
13. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมการส่งเสริมการขายเฉพาะลูกค้าสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
15. พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า, พนักงานขายของร้านค้าเช่า, พนักงานบริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด และบริษัทฯ ในเครือทั้งหมดรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการส่งเสริมการขาย
16. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ
17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
18. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
19. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด