BACK TO EXPLORE

VIZ Card : Siam Center GlamouRUSH Deal

10 กรกฎาคม 2564 – 25 กรกฎาคม 2564

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ Card

ช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป ภายใน 1 วัน ที่สยามเซ็นเตอร์เท่านั้น

รับ Siam Gift Card มูลค่า 1,000 บาท*
(สำหรับซื้อสินค้า 2,000.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับบัตร Siam Gift Card ใน ONESIAM เท่านั้น)

*จำนวน 100 รางวัล ตลอดรายการ
*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

จุดแลกรับสิทธิ์และตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือ
- VIZ Counter ชั้น 1 ใกล้ Absolute Siam สยามเซ็นเตอร์

*เงื่อนไข
• โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 – 25 กรกฎาคม 2564 เฉพาะสมาชิก VIZ Card ทุกประเภท อาทิ Black / Titanium / White หรือ Expat ที่ช้อปสินค้าผ่านบัตรสมาชิกฯ ครบตามเงื่อนไข เท่านั้น
• จำกัด 1 สมาชิก ต่อ 1 รางวัล ต่อ ตลอดรายการ / จำกัด 100 รางวัล เท่านั้น
• Siam Gift Card 1,000.- สำหรับซื้อสินค้าขั้นต่ำ 2,000.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการที่ ONESIAM เท่านั้น
• Siam Gift Card มูลค่า 1,000.- หมดอายุวันที่ 30 กันยายน 2564
• สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกฯ ที่ทำตามครบเงื่อนไขก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน
• สงวนสิทธิ์ให้สมาชิกที่มารับของรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น
• สงวนสิทธิ์ไม่รับแลกของรางวัลต่างๆด้วยการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่บริการสมาชิกฯ ดำเนินการแลกรับแทนในทุกกรณี
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ใบเสร็จมัดจำสินค้าต่างๆ ไม่สามารถนำมาแลกรับของรางวัลได้, การซื้อเพื่อการค้า, การซื้อเพื่อขายส่ง, ใบเสร็จที่ลงทะเบียนรับของรางวัลอื่นๆ จากศูนย์การค้าสยามพารากอน, ใบเสร็จจากห้างสรรพสินค้าพารากอน, ใบเสร็จจาก Gourmet Market พารากอน
• กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
• ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
• ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• พนักงานขายของร้านค้าเช่าหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเองไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
• พนักงาน บจ. เดอะมอลล์กรุ๊ป / ดิ เอ็มโพเรียม / สยามพารากอน / สยามพิวรรธน์ / บริษัทฯ ในเครือ / ผู้แทนขาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้สิทธิ์เพื่อขอรับบริการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ / สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
• เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ติดต่อลงทะเบียนยอดซื้อสินค้า, รับของรางวัล และ/หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ VIZ Counter ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ เท่านั้น