BACK TO EXPLORE

Siam Gift Card ซื้อปั๊บ...รับเพิ่ม

10 กุมภาพันธ์ 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

พิเศษ! สำหรับสมาชิก VIZ เมื่อลูกค้าซื้อบัตร Siam Gift Card ตั้งแต่ 5,000 หรือ 15,000 รับเพิ่ม Siam Gift Card มูลค่าสูงสุด 1,500 บาท


ซื้อบัตร Siam Gift Card มูลค่า 15,000 บาท

รับเพิ่ม Siam Gift Card มูลค่า 1,500 บาท* (สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการใน ONESIAM 3,000 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ)
*จำกัดจำนวน 500 สิทธิ์ตลอดรายการ

ซื้อบัตร Siam Gift Card มูลค่า 5,000 บาท

รับเพิ่ม Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท* (สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการใน ONESIAM 1,500 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ)
*จำกัดจำนวน 500 สิทธิ์ตลอดรายการ


*จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน / 3 สิทธิ์ / ตลอดรายการ
*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2564

ซื้อ Siam Gift Card และรับสิทธิ์ได้ที่ จุดจำหน่ายบัตรที่
- Siam Paragon ชั้น M ฝั่ง Star Dome
- Siam Center ชั้น G

*เงื่อนไขโปรโมชั่น
• ระยะเวลาโปรโมชั่นวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
• สำหรับสมาชิก VIZ เมื่อลูกค้าซื้อบัตร Siam Gift Card มูลค่า 5,000 บาท รับเพิ่ม Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท* หรือลูกค้าซื้อบัตร Siam Gift Card มูลค่า 15,000 บาท รับเพิ่ม Siam Gift Card มูลค่า 1,500 บาท*
• บัตร Siam Gift Card มูลค่า 5,000 บาท และมูลค่า 15,000 บาท บัตรมีอายุการใช้งานถึง 28 มีนาคม 2564
• สงวนสิทธิ์ 1 สมาชิก / 3 สิทธิ์ ตลอดรายการและสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ใช้บริการที่ทำตามเงื่อนไขครบก่อนได้รับสิทธิ์
• สำหรับสมาชิก VIZ ที่ทำการซื้อบัตร Siam Gift Card ที่ Siam Paragon หรือ Siam Center จะต้องรับบัตร Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท (สำหรับซื้อสินค้า 1,500 บาทขึ้นไป / 1 ใบเสร็จ สำหรับใช้กับร้านค้าที่รับบัตร Siam Gift Card ที่ Siam Paragon, Siam Center, Siam Discovery เท่านั้น บัตรมีอายุการใช้งานถึง 28 มีนาคม 2564)
• สำหรับสมาชิก VIZ ที่ทำการซื้อบัตร Siam Gift Card ที่ Siam Paragon หรือ Siam Center จะต้องรับบัตร Siam Gift Card มูลค่า 1,500 บาท (สำหรับซื้อสินค้า 3,000 บาทขึ้นไป / 1 ใบเสร็จ สำหรับใช้กับร้านค้าที่รับบัตร Siam Gift Card ที่ Siam Paragon, Siam Center, Siam Discovery เท่านั้น บัตรมีอายุการใช้งานถึง 28 มีนาคม 2564)
• สถานที่ซื้อบัตรและรับของรางวัล สยามพารากอน ชั้น M ฝั่ง Star Dome, สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G เท่านั้น
• เอกสารในการลงทะเบียนซื้อ Siam Gift Card คือ บัตรประชาชน (ตัวจริง) สงวนสิทธิ์ลงทะเบียนซื้อด้วยตัวเองเท่านั้น
• ผู้ใช้บริการจะต้องรับรางวัลบัตร Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท* หรือ 1,500 บาท** ที่ สยามพารากอน ชั้น M ฝั่ง Stardome, สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G ภายในวันที่ทำการซื้อเท่านั้น
• Siam Gift Card ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้บริการ ที่เข้ามาแลกรับสิทธิ์ด้วยตนเอง เท่านั้น
• พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ได้
• ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับสมาชิกฯ ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมดเท่านั้น
• ใบเสร็จที่นำมาแลกรับของสมนาคุณอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ไม่สามารถนำมาแลกรับของสมนาคุณอื่นๆ ได้อีก
• เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด