BACK TO EXPLORE

VIZ The Journey of Endless Life

Customer experience with VIZ – Rabbit Rewards – Shell

1. สมัครสมาชิก VIZ ใหม่ รับเลย 1,000 คะแนน

สำหรับสมาชิก Rabbit Rewards ที่สมัครสมาชิก VIZ ผ่าน website Rabbit Rewards รับ 1,000 VIZ Point (สำหรับ 1,000 คนแรก)

2. ผูกบัญชีรับคะแนนสองต่อ

สมาชิก VIZ ผูกบัญชี Rabbit Rewards แล้วไปช้อป ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ VIZ
สะสมยอดทุก 50 บาท = 1 VIZ Point = 3 Rabbit Rewards Point

สมัครและผูกสมาชิก VIZ X Rabbit Rewards พร้อมรับสิทธิ์หมุนวงล้อรับ Rabbit Rewards Point ได้ที่ http://bit.ly/32VVadh


3. โอนคะแนนระหว่างบัตร

• สำหรับสมาชิก VIZ โอนไป Rabbit Rewards Point และ Shell Club Smart
   โอนคะแนน 1 ต่อ 1 ***16 มี.ค. ถึง 31 พ.ค.63
    - 400 VIZ Point = 400 Rabbit Rewards Point / 400 Shell Club Smart Point (จำกัด 1 คน / 5 สิทธิ์ / เดือน)
    - 800 VIZ Point = 800 Rabbit Rewards Point / 800 Shell Club Smart Point (จำกัด 1 คน / 5 สิทธิ์ / เดือน)

***จากปกติ 400 VIZ Point = 300 Rabbit Rewards Point = 300 Shell Club Smart Point
   800 VIZ Point = 600 Rabbit Rewards Point = 600 Shell Club Smart Point (16 มี.ค. - 31 ธ.ค.63)

• สำหรับสมาชิก Rabbit Rewards โอนไป VIZ Point (16 มี.ค. - 31 ธ.ค.63)
    150 Rabbit Rewards Point = 200 VIZ Point / 300 Rabbit Rewards Point = 400 VIZ Point (จำกัด 1 คน / 5 สิทธิ์ / เดือน)

• สำหรับสมาชิก Shell โอนไป VIZ Point (16 มี.ค. - 31 ธ.ค.63)
    300 Shell Club Smart Point = 400 VIZ Point / 600 Shell Club Smart Point = 800 VIZ Point (จำกัด 1 คน / 5 สิทธิ์ / เดือน)


(1) เงื่อนไขสมาชิก Rabbit Rewards สมัครสมาชิก VIZ ใหม่ รับ 1,000 คะแนน
1. สำหรับสมาชิก Rabbit Rewards ที่สมัครสมาชิก VIZ ใหม่ผ่านเว็บไซต์ Rabbit Rewards เท่านั้น
2. VIZ Point จะโอนเข้าภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากทำการสมัคร VIZ ผ่านเรียบร้อยแล้ว
3. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรืองดใช้ในกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กำหนด และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

(2) เงื่อนไขการผูกบัตร Rabbit Rewards และ VIZ รับคะแนน 2 ต่อ
1. สมาชิกต้องทำการผูกบัญชี VIZ และ Rabbit Rewards เรียบร้อยแล้วเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิ์รับคะแนน 2 ต่อ
2. รับคะแนน 2 ต่อเมื่อสมาชิก VIZ x Rabbit Rewards ใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ VIZ และทำการสะสมยอดใช้จ่าย ณ ร้านค้า หรือเคาน์เตอร์ VIZ แล้วเท่านั้น
3. VIZ Point และ Rabbit Rewards Point จะเข้าในวันถัดไป หลังจากวันที่สะสมยอดใช้จ่าย
4. จำกัดการรับ Rabbit Rewards Point ได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 คะแนน
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรืองดใช้ในกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กำหนด และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

(3) เงื่อนไขและวิธีการโอนคะแนนระหว่างบัตร
• การโอนคะแนน VIZ - Rabbit Rewards
  A. สมาชิก VIZ โอนคะแนน VIZ Point เป็น Rabbit Rewards Point
      1. สมาชิก VIZ กดคูปองแลก VIZ Point เป็น Rabbit Rewards Point ผ่าน ONESIAM Application
      2. นำ Code ที่ได้รับไปกรอกที่ช่อง Promotion ใน Rabbit Rewards Website หรือ Rabbit Rewards Application
      Rabbit Rewards Point จะโอนเข้าหลังจากกรอก Code รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
  B. สมาชิก Rabbit Rewards โอนคะแนน Rabbit Rewards Point เป็น VIZ Point
     1. สมาชิก Rabbit Rewards แลกคะแนนผ่าน Rabbit Rewards Website หรือ Rabbit Rewards Application
     2. นำ Code ที่ได้รับไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์ VIZ สยามเซ็นเตอร์ ชั้น 1 พร้อมแสดงบัตรสมาชิก VIZ, บัตรประชาชน
     VIZ Point จะโอนเข้าภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำรายการเรียบร้อยแล้ว

• การโอนคะแนน VIZ – Shell ClubSmart
  A. สมาชิก VIZ โอนคะแนน VIZ Point เป็น Shell ClubSmart Point
     1. สมาชิก VIZ ติดต่อแลกคะแนนที่เคาน์เตอร์ VIZ สยามเซ็นเตอร์ ชั้น 1 พร้อมแสดงบัตร VIZ, บัตรประชาชน และบัตรสมาชิก Shell ClubSmart โดยต้องเป็นชื่อเดียวกัน
     Shell ClubSmart Point จะโอนเข้าบัตร Shell ClubSmart ภายใน 7 วันทำการหลังทำรายการสำเร็จ
  B. สมาชิก Shell ClubSmart โอนคะแนน Shell ClubSmart Point เป็น VIZ Point
     1. สมาชิก Shell ClubSmart แลกคะแนนผ่าน Shell Application หรือ shellsmart.com
     2. นำ Code ที่ได้รับทางอีเมล ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์ VIZ สยามเซ็นเตอร์ ชั้น 1 พร้อมแสดงบัตร VIZ, บัตรประชาชน และบัตรสมาชิก Shell ClubSmart โดยต้องเป็นชื่อเดียวกัน
     VIZ Point จะโอนเข้าภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำรายการเรียบร้อยแล้ว


เงื่อนไขรวมในการโอนย้ายคะแนน
1. จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนน สูงสุด 5 ครั้ง/ โปรโมชั่น/ ท่าน /บัตรสมาชิก/ เดือน
2. สามารถแลกคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2563
3. การใช้ Code คะแนนเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบัตรสมาชิก
4. Code แลกคะแนนของสมาชิก Shell ClubSmart มีอายุการใช้งานตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 – 15 มกราคม 2564
5. เมื่อแลกคะแนน หรือแลกรับ Code แล้วไม่สามารถขอรับคะแนนคืน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
6. Code ที่แลกนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด โปรโมชั่นราคาพิเศษ หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
7. สมาชิก Shell ClubSmart หากไม่ได้รับ Code ทางอีเมลหลังจากแลกคะแนน หรือแจ้งปัญหาการโอนคะแนน กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Shell ClubSmart หมายเลข 02 697 5858
8. สมาชิก Rabbit Rewards หากไม่ได้รับ Code หลังจากแลกคะแนน หรือแจ้งปัญหาการโอนคะแนน กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Rabbit Rewards หมายเลข 02 618 3777
9. สมาชิก VIZ แจ้งปัญหาการกดแลกคะแนนผ่าน Application ได้ที่อีเมล info@onesiam หรือแจ้งปัญหาการโอนคะแนน ติดต่อที่เคาน์เตอร์ VIZ สยามเซ็นเตอร์ ชั้น 1 หมายเลข 02 658 2222
10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรืองดใช้ในกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บริษัท แรบบิท รีวอร์ดส จำกัด, บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กำหนด และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด