BACK TO EXPLORE

Happy Summer with Dhipaya Insurance

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทิพยประกันภัยเมื่อช้อปสินค้าที่ร่วมรายการในสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ครบ 6,000.- ขึ้นไป แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 300.-*

วันที่ 20 เม.ย. 65 - 31 พ.ค. 65

- - - - - - - - - - - - -

*เงื่อนไข

1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในแต่ละศูนย์การค้าตามเงื่อนไขของแต่ละศูนย์ฯ  ลงทะเบียนแลกรับ SIAM GIFT CARD ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่จุด REDEMPTION (จำกัดใบเสร็จมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ขั้นต่ำจำนวน 1 ใบเสร็จ / การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง)

2. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทิพยประกันภัยที่ช้อปครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขของแต่ละศูนย์ และโชว์หน้าจอแอปพลิเคชั่นทิพยประกันภัยที่มีชื่อตรงกับชื่อของผู้แลกรับสิทธิ์ก่อนการแลกรับสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่จุด REDEMPTION ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้จากการแสดงภาพที่บันทึกสิทธิ์บนหน้าจอโทรศัพท์ ของรางวัลมีจำนวนจำกัด   โปรดตรวจสอบจำนวนรางวัลคงเหลือที่จุด REDEMPTION ก่อนการรับสิทธิ์

3. SIAM GIFT CARD มูลค่า 300 บาท สำหรับซื้อสินค้า 600 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ/SIAM GIFT CARD 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับบัตร SIAM GIFT CARD ในสยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ตามเงื่อนไขหน้าบัตร

4. SIAM GIFT CARD 1 ใบต่อการซื้อสินค้า  1 ใบเสร็จเท่านั้น

5. SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 15 มิ.ย. 65 เท่านั้น

6. จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, สยามเซ็นเตอร์ 200 สิทธิ์/ตลอดรายการ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ 200 สิทธิ์/ตลอดรายการ

7. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ พร้อมด้วยบัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)

8. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จชั่วคราว (TEMPORARY RECEIPT), การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT), การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์

9. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ

10. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น, โดยผู้รับมอบอำนาจต้องแสดงหน้าจอแอปพลิเคชั่นทิพยประกันภัยของผู้รับมอบอำนาจเพื่อรับสิทธิ์

11. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์

12. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้

13. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้

14. เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในศูนย์ฯ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของรางวัล หรือยกเลิกการแลกรับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด

15. ทางศูนย์การค้าไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า

16. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของรางวัลไปแล้ว ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ SIAM GIFT CARD และ/หรือ บัตรกำนัลที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

17. กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัลดังกล่าว

18. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้ เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่จุด REDEMPTION

19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด