BACK TO EXPLORE

LUCKY DAY LUCKY DEAL CHINESE NEW YEAR 2023

LUCKY DAY LUCKY DEAL CHINESE NEW YEAR 2023 วันที่ 20 ม.ค. 2566 – 22 ม.ค. 2566สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ VIZ COIN(1) และ CASH VOUCHER ร้าน CO LIMITED(1) พร้อมรับเพิ่มคะแนนสะสม K POINT(2) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยสยามเซ็นเตอร์
ช้อปครบ 5,000.- ขึ้นไป
แลกรับ 500 VIZ COINS(1)\
จำกัด 200 รางวัล/วัน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย
รับเพิ่มคะแนนสะสม K POINT 1,500 คะแนน(2) เมื่อช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป

แลกรับสิทธิ์ได้ที่จุด Redemption ชั้น G สยามเซ็นเตอร์พิเศษ! สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ รับเครดิตเงินคืนพิเศษ 888 บาท(3) เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
(3) จำกัดการรับเครดิตเงินคืนพิเศษ 888 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ (รวมทุกประเภทบัตรภายใต้วงเงินบัตรเครดิตเดียวกัน) โดย SMS ลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดรายการ: พิมพ์ ECB (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
รายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติม คลิก >> https://campaign.onesiam.com/viz/wp-content/uploads/2023/01/ONESIAM-Chinese-New-Year2023.jpg
(1)เงื่อนไขช้อปครบตามยอดที่กำหนด แลกรับ VIZ COIN และ CO LIMITED CASH VOUCHER
1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP โดยลงทะเบียนข้อมูลบน ONESIAM SUPERAPP สมบูรณ์แล้วเท่านั้น ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
2. สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการในแต่ละศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่สามารถรวมใบเสร็จระหว่างศูนย์การค้าได้) ลงทะเบียนแลกรับของรางวัลภายในวันเดียวกัน ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2566 – 22 มกราคม 2566 ที่จุด REDEMPTION ภายในศูนย์ฯที่ซื้อสินค้าและบริการ ได้แก่ จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน, จุด REDEMPTION ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ หรือ จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ (จำกัดใบเสร็จมูลค่า ขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ขั้นต่ำจำนวน 1 ใบเสร็จ / การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง)
3. จำกัดการแลกรับของรางวัล 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์ฯ/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์ฯ/ตลอดรายการ ของรางวัลจำกัดจำนวน 200 รางวัล/วัน/ศูนย์การค้า
4. VIZ COIN ที่ได้รับจะถูกบันทึกในระบบสมาชิกภายใน 3 วันทำการ
5. VIZ COIN ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ มีอายุ 180 วัน นับจากวันที่แลกรับสิทธิ์
6. CO LIMITED CASH VOUCHER มูลค่า 1,000 บาท ใช้ได้เฉพาะทานที่ร้าน โค ลิมิเต็ด สาขาสยามพารากอน เท่านั้น
ใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ระบุบน CASH VOUCHER
7. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ฯได้
8. ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายหลังลงทะเบียน ONESIAM SUPERAPP ต้องติดต่อเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ ที่ VIZ COUNTER ภายในศูนย์ฯก่อนการลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์ ได้แก่ VIZ COUNTER ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน, VIZ COUNTER ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ หรือ VIZ COUNTER ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
9. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์, สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การรวมใบเสร็จร้านค้าระหว่างศูนย์การค้า, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์, ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note / Account Credit / Payment on Credit / Store Credit การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า และ ยอดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบเสร็จการจองสินค้า การชำระค่าสินค้าไม่เต็มจำนวน และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
10. ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
11. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
12. ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าแลกรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์เท่านั้น โดย VIZ COIN จะเป็นสิทธิ์ของผู้มอบอำนาจเท่านั้น, ผู้รับมอบอำนาจสามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน
13. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
14. ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำมาแลกรับสิทธิ์ได้เฉพาะของร้านค้าที่ไม่มีการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบของกระดาษแล้วเท่านั้น กรณีการนำใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ทั้งในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์หรือกระดาษที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ จะต้องมีการระบุชื่อลูกค้าที่นำมาแลกรับสิทธิ์ให้ชัดเจน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ หรือถ่ายสำเนาเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินทั้งสองรูปแบบเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานการแลกรับสิทธิ์
15. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
16. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และ พนักงานบริษัทฯในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านค้าของบริษัทฯในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
17. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังจากการแลกรับสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับของรางวัลที่ได้รับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
18. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือ ยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี
19. ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนแปลง และ/หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือของรางวัลอื่นๆ ได้
20. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
21. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุด REDEMPTION หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ONESIAM Call Center โทร: 02-111-6161 email: contact@onesiam.com

(2)เงื่อนไขรับเพิ่มคะแนนสะสม K POINT ของบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย
1. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. 66 – 22 ม.ค. 66 เท่านั้น
2. จำกัดรับคะแนนสะสม K POINT เพิ่ม 5,000 คะแนน/ ท่าน/ ตลอดรายการ ที่สยามพารากอน, จำกัดคะแนนสะสม K POINT เพิ่ม 1,500 คะแนน/ ท่าน/ ตลอดรายการ ที่สยามเซ็นเตอร์ และ จำกัดรับคะแนนสะสม K POINT เพิ่ม 1,500 คะแนน/ ท่าน/ ตลอดรายการ ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ จำกัดจำนวนสิทธิ์รับคะแนนสะสมเป็นไปตามที่ศูนย์ฯ กำหนด
3. สงวนสิทธิ์การรับคะแนนสะสมเพิ่มสำหรับลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์แลกรับ VIZ COIN รายการ LUCKY DAY, LUCKY DEAL: CHINESE NEW YEAR 2023 ของทางศูนย์การค้าเท่านั้น
4. ผู้ถือบัตรเครดิตที่ได้รับคะแนนสะสมจากรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วไม่สามารถรับโปรโมชั่นจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้อีก
5. นำใบเสร็จและเซลส์สลิปที่ใช้จ่ายภายใต้ชื่อ-สกุลเดียวกัน หมายเลขบัตรเครดิตเดียวกันและในวันเดียวกัน ทำการลงทะเบียนภายในวันที่ซื้อ ที่จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STAR DOME ศูนย์การค้าสยามพารากอน, เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ และเคาน์เตอร์บริการลูกค้า ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ ระหว่างวันที่ 20 ม.ค. 66 – 22 ม.ค. 66 เท่านั้น
6. รายการแบ่งจ่ายรายเดือน KBANK SMART PAY การซื้อบัตรกำนัล หรือบัตรเติมงินของร้านค้าต่างๆ การซื้อสินค้าจากพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และร้านค้าพื้นที่เช่าของห้างฯ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
7. ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลส์สลิปมารวมคิดในการรับคะแนนสะสมได้
8. กรณีที่ทางผู้ถือบัตรฯ ปฎิเสธการจ่ายเงินรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต หรือทางร้านค้าคืนยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ว่า กรณีใดๆ ภายหลังจากที่ทางธนาคารได้มอบคะแนนสะสมเข้าบัญชีบัตรเครดิต ธนาคารจะหักคะแนนสะสมจากบัญชีที่ธนาคารได้เข้าคะแนนสะสมให้
9. ธนาคารจะมอบคะแนนสะสมภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
10. คะแนนสะสมไม่สามารถโอน หรือเปลี่ยนมือ หรือแลกเป็นเงินสดได้
11. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการให้คะแนนสะสม โดยยึดถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆซึ่งผู้ถือบัตรควรเก็บเซลส์สลิปไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
12. ผู้ถือบัตรที่จะได้รับคะแนนสะสม จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร จนถึงวันที่ได้รับคะแนนสะสม
13. ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนดและยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
14. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-CONTACT CENTER 0 2888 8888

(3)เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน ของบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

1. สิทธิพิเศษบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ แบบชำระเต็มจำนวน ณ ร้านอาหารและร้านค้าภายใน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และสยามพารากอน (ไม่รวมรายการผ่อนชำระ และรายการ Be Smart ทุกประเภท) ยกเว้น รายการใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน, Gourmet Market, Food Republic, Food Court, Power Mall, Sport Mall และการซื้อสินค้าประเภท สุรา, บัตรของขวัญ, บัตรเติมเงินทุกประเภท รวมถึงการซื้อสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายต่อ และการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

2. จำกัดการรับเครดิตเงินคืนพิเศษ 888 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ (รวมทุกประเภทบัตรภายใต้วงเงินบัตรเครดิตเดียวกัน)

3. การรับเครดิตเงินคืนพิเศษ ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS ลงทะเบียน: พิมพ์ ECB (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712008 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ลงทะเบียนครั้งเดียว)

4. สงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน SMS เฉพาะเครือข่ายที่ร่วมรายการ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE, TOT, CAT เท่านั้น ยกเว้น เครือข่าย Line Mobile ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ การลงทะเบียน SMS จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ

5. โปรโมชั่น EXTRA CASH BACK ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายของบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพที่ลงทะเบียนไว้ โดยจำกัดการรับเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ (รวมทุกประเภทบัตรทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นบัตรเครดิตที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ บัตรเครดิต Corporate / Purchasing

6. ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนหลังสิ้นสุดโครงการ ภายใน 90 วันทำการ (คืนในบัญชีบัตรหลักเท่านั้น) และแสดงในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต

7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้เครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิก ไม่ผิดเงื่อนไขใดๆ ในการใช้บัตร และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการให้เครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน

8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และ/หรือร้านค้ากำหนด ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สินค้า/บริการ หรือสิทธิประโยชน์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ ส่วนบริการสมาชิกบัตร โทร. 0 2638 4000