BACK TO EXPLORE

BANGKOK SHOPPING FESTIVAL 2023 ช้อป ร่าง พัง KUNG FU SHOPPING

30 มิถุนายน 2566 - 30 กรกฎาคม 2566

ลดแรงสูงสุด 80%(1) ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ

พิเศษ! ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ พบกับโปรโมชั่นพิเศษจัดเต็มกับส่วนลด On Top, สินค้า One Price, Buy 1 Get 1 และมุมสินค้าราคาพิเศษสุด ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ(1)
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

(1)เงื่อนไขเป็นไปตามร้านค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ


พิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp แลกรับ VIZ Coin รวมมูลค่ากว่า 2.5 ล้านบาท(2) เมื่อช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด

สยามเซ็นเตอร์

ช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ 100 VIZ Coins(2)
จำกัด 80 สิทธิ์ / วัน

ช้อปครบ 6,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ 200 VIZ Coins(2)
จำกัด 50 สิทธิ์ / วัน

รายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการ คลิก

(2)จำกัดการแลกรับ VIZ COIN 1 สิทธิ์/ท่าน/TIER ยอดซื้อ/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/TIER ยอดซื้อ/ตลอดรายการ
(2)VIZ Coin มีอายุ 180 วัน นับจากวันที่แลกรับสิทธิ์
(2)ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ฯ ได้

จุดแลกรับสิทธิ์
- จุด Redemption ชั้น G สยามเซ็นเตอร์

หรือ

พิเศษ!! เลือกรับ VIZ Coin สูงสุด 3,000 VIZ Coins(5)(เฉพาะวันที่ 1 ก.ค.66 - 31 ก.ค.66)

รับ 1,000 VIZ Coins(5) เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไข
หรือรับ 3,000 VIZ Coins(5) เมื่อใช้ VIZ Coin แลกรับส่วนลดร้านค้าที่ร่วมรายการตามเงื่อนไข
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

(5)VIZ Coin มีอายุ 180 วัน นับจากวันที่แลกรับสิทธิ์
(5)ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ฯ ได้

ตรวจสอบเงื่อนไขและสะสมยอดเพื่อรับ VIZ Coins ได้ที่
- VIZ Counter ชั้น G หน้า CPS สยามเซ็นเตอร์
หรือสะสมผ่าน Tenent App ที่ร่วมรายการ

หรือ

รับฟรี กระเป๋า Shopping Bag Amazing Thailand Grand Sale 2023 x Autistic Thai มูลค่า 450 บาท(3)

เมื่อช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ

(3)จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ, จำกัด 50 สิทธิ์/ตลอดรายการ
(3)ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ฯ ได้

จุดแลกรับสิทธิ์
- จุด Redemption ชั้น G สยามเซ็นเตอร์


สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18%(4) จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
(4)เงื่อนไขและระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบระยะเวลาโปรโมชั่นของแต่ละบัตรเครดิตเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆ ของทางธนาคาร และ ที่จุด Redemption ชั้น G สยามเซ็นเตอร์
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


- - - - - - - - - - - - -

(2) เงื่อนไขช้อปครบตามยอดที่กำหนด แลกรับ VIZ COIN
1. สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่ร่วมรายการในแต่ละศูนย์การค้าฯสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่ ตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่สามารถรวมใบเสร็จระหว่างศูนย์การค้าฯได้) ลงทะเบียนแลกรับ VIZ COIN ภายในวันเดียวกันระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. 66 – 30 ก.ค. 66 ที่จุด REDEMPTION ภายในศูนย์การค้าฯที่ซื้อสินค้าและบริการ ได้แก่ จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน, จุด REDEMPTION ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ หรือ จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ (รวบรวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 3 ใบเสร็จ/การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง)
2. จำกัดการแลกรับ VIZ COIN 1 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/ตลอดรายการ ของรางวัลมีจำนวนจำกัด
3. VIZ COIN ที่ได้รับจะถูกบันทึกในระบบสมาชิกภายใน 3 วันทำการ
4. VIZ COIN ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ มีอายุ 180 วัน นับจากวันที่แลกรับสิทธิ์
5. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว  ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ฯได้
6. ร้านค้าในกลุ่ม CLUB21 สยามดิสคัฟเวอรี่ ได้แก่ ALEXANDER WANG, CLUB21 (G,M Floor), COMME DES GARCONS, ISSEY MIYAKE, PAUL SMITH, 3.1 PHILLIP LIM งดร่วมรายการ

(3) เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายช้อปครบรับกระเป๋าที่ระลึกโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2023 by Autistic Thai
1. สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP นำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในแต่ละศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่  3,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ตามเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่สามารถรวมใบเสร็จระหว่างศูนย์การค้าได้) ลงทะเบียนรับกระเป๋าภายในวันเดียวกัน ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. 66 – 30 ก.ค. 66 หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด ที่จุด REDEMPTION ภายในศูนย์การค้าฯที่ซื้อสินค้าและบริการ ได้แก่ จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน, จุด REDEMPTION ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ หรือ จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
2. จำกัด 200 สิทธิ์ตลอดรายการ แบ่งเป็น สยามพารากอน 100 รางวัลตลอดรายการ สยามเซ็นเตอร์ 50 รางวัลตลอดรายการ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ 50 รางวัลตลอดรายการ
3. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์ฯ/ตลอดรายการ
4. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว  ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ฯได้
5. ร้านค้าในกลุ่ม CLUB21 สยามดิสคัฟเวอรี่ ได้แก่ ALEXANDER WANG, CLUB21 (G,M Floor), COMME DES GARCONS, ISSEY MIYAKE, PAUL SMITH, 3.1 PHILLIP LIM งดร่วมรายการ

(2)/(3)เงื่อนไขรวม
1. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP โดยลงทะเบียนข้อมูลบน ONESIAM SUPERAPP ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
2. ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายหลังลงทะเบียน ONESIAM SUPERAPP ต้องติดต่อเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ VIZ COUNTER ภายในศูนย์ฯก่อนการลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์ ได้แก่ VIZ COUNTER ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน, VIZ COUNTER ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ หรือ VIZ COUNTER ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
3. ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการได้ที่จุด REDEMPTION ภายในศูนย์การค้าฯ ได้แก่ จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน, จุด REDEMPTION ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ หรือ จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
4. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์, สำเนาใบเสร็จ,  ซื้อสินค้า 1 รายการแล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จที่ระบุเวลาก่อนศูนย์การค้าฯเปิดให้บริการ, การรวมใบเสร็จร้านค้าระหว่างศูนย์การค้าฯ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอน ดีพาร์ทเมนสโตร์  ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอน ดีพาร์ทเมนสโตร์  กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์, ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note / Account Credit /Payment on Credit / Store Credit, การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า, ยอดชำระค่าสินค้าส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบเสร็จการจองสินค้า, การชำระค่าสินค้าไม่เต็มจำนวน และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่  ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต) หรือ หลักฐานการชำระเงิน (กรณีชำระเงินด้วยช่องทางการชำระเงินอื่นๆ)
6. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯงดร่วมรายการ
7. ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าแลกรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์เท่านั้น โดยของรางวัลจะเป็นสิทธิ์ของผู้มอบอำนาจเท่านั้น, สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน
8. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
9. ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำมาแลกรับสิทธิ์ได้เฉพาะของร้านค้าที่ไม่มีการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบของกระดาษแล้วเท่านั้น กรณีการนำใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ทั้งในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์หรือกระดาษที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ จะต้องมีการระบุชื่อลูกค้าที่นำมาแลกรับสิทธิ์ให้ชัดเจน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ หรือถ่ายสำเนาเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินทั้งสองรูปแบบเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานการแลกรับสิทธิ์
10. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
11. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และ พนักงานบริษัทฯในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านค้าของบริษัทฯในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
12. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังจากการแลกรับสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับของรางวัลที่ได้รับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือ ยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี
14. ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนแปลง และ/หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือของรางวัลอื่นๆ ได้
15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท   คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
16. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุด REDEMPTION หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ONESIAM Call Center โทร: 02-111-6161 email: contact@onesiam.com
17. สามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมได้ที่:
     SIAM PARAGON: https://www.siamparagon.co.th/privacy-policy
     SIAM DISCOVERY: https://www.siamdiscovery.co.th/privacy-policy
     SIAM CENTER: https://www.siamcenter.co.th/privacy-policy
     หรือสามารถ Scan QR Code ได้ที่จุด Redemption ในศูนย์การค้าที่เข้าร่วมรายการ