BACK TO EXPLORE

SIAM CENTER : Raise Your Shopping Voice

1 สิงหาคม – 23 กันยายน 2561

สะสมใบเสร็จจากร้านค้า ภายในสยามเซ็นเตอร์ ที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับทันที

ช้อปครบ 9,000 บาท ขึ้นไป
- รับ Soft Case inspired by Tobias Rehberger’s Siam Art Project
  (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่านต่อวัน , จำกัด 800 รางวัลตลอดรายการ)

ช้อปครบ 50,000 บาท ขึ้นไป
(ใบเสร็จจาก 2 ร้านค้าขึ้นไป, มูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ต่อใบเสร็จ)
- รับ บัตร Siam Gift Card มูลค่า 1,500 บาท
  (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่านต่อวัน, 3 สิทธิ์ต่อท่านต่อตลอดรายการ, จำกัด 300 รางวัลตลอดรายการ)

ช้อปครบ 90,000 บาท ขึ้นไป
(ใบเสร็จจาก 2 ร้านค้าขึ้นไป, มูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ต่อใบเสร็จ)
- รับ บัตรกำนัลห้องพัก Villa 2วัน 1คืน @ Nhapha Khao Yai Resort มูลค่า 8,000 บาท
  (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่านต่อตลอดรายการ, จำกัด 20 รางวัลตลอดรายการ)

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. ลูกค้าสามารถนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในสยามเซ็นเตอร์ มาแลกรับการสมนาคุณภายในวันเดียวกันเท่านั้น
2. การแลกรับการสมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าด้วยตนเองเท่านั้น
3. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น หรือ กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์การสมนาคุณจากบริษัทฯ กล่าวเท่านั้น
4. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าตามที่กำหนด+บัตรประชาชน และบัตรเครดิต+เซลส์สลิปบัตรเครดิต(กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
5. กรณีซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมามากกว่า 1 ใบ ไม่สามารถร่วมรายการได้
6. พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆได้
7. การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
9. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับรางวัลใดรางวัลหนึ่งแล้ว ไม่สามารถนำมาใช้แลกรางวัลอื่นๆ ได้อีก
10. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับการสมนาคุณ
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิประโยชน์ต่างๆและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า
13. กรณีนำใบเสร็จฯที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจน และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้

สิทธิพิเศษเมื่อสมัครสมาชิก VIZ**

- รับฟรี! กระเป๋า VIZ 1 ใบ (สำหรับสมาชิกบัตร White Card เมื่อมียอดซื้อ 1,000.- ขึ้นไป)
- รับฟรี! Stationary set หรือ Soft Case inspired by Tobias Rehberger’s Siam Art Project (สำหรับสมาชิกบัตร Titanium เมื่อมียอดซื้อ 30,000.- ขึ้นไป)

**เงื่อนไข
- จำกัด 1 สมาชิก/ 1สิทธิ์/ ตลอดรายการ, ของรางวัลมีจำนวนจำกัด, ใบเสร็จจาก 2 ร้านค้าขึ้นไป/ มูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ, เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามพารากอน, ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด, หากแลกรับรางวัลรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว ไม่สามารถนำไปแลกของรางวัลในรายการอื่นได้อีก, เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ เคาน์เตอร์ VIZ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ / เคาน์เตอร์ VIZ ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่, บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล/เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน*** (สำหรับการซื้อ Siam Gift Card)
เมื่อจ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
อ่านเงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯ กำหนด คลิก
***เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการรับ Siam Gift Card / เงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯกำหนด

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%*
*- เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯกำหนด หากลูกค้าทำรายการผ่อนชำระกับทางธนาคารแล้วจะไม่สามารถรับสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้อีก
- ลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ ภายในวันที่ทำรายการซื้อสินค้าเท่านั้น
อ่านเงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯ กำหนด คลิก