BACK TO EXPLORE

ONESIAM Summer Credit Card Days : Citi

6 มี.ค. 63 – 31 พ.ค. 63

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตซิตี้ (6 มี.ค. 63 – 31 พ.ค. 63)
จำกัดสิทธิ์รวมศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17%

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%*

เมื่อใช้คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด เท่ากับยอดใช้จ่ายในศูนย์การค้าฯ / เซลล์สลิป
• รับเครดิตเงินคืน 15% สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ และบัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์
• รับเครดิตเงินคืน 12.5% สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่นๆ
(จำกัดการแลกคะแนนสะสม 100,000 คะแนน/บัตรฯ/เดือน/ศูนย์การค้า)

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท**

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 100,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ/ รวมศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่)


เงื่อนไขธนาคารซิตี้แบงก์
ต่อที่ 1*
- ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก, บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้, บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส, บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ, บัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า, บัตรเครดิตซิตี้ แม็คโคร และบัตรเสริมทุกประเภท
- คะแนนที่ทำรายการแล้วไม่สามารถคืนหรือยกเลิกได้
- จำกัดการแลกคะแนนสะสม 100,000 คะแนน/บัตรฯ/เดือน/ศูนย์การค้า

ต่อที่ 2**
- จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/ท่าน/ตลอดรายการ (บัตรหลักรวมบัตรเสริมทุกบัญชีรวมกัน) สำหรับยอดใช้จ่ายที่ศูนย์การค้า สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่

เงื่อนไขรวม*/**
1. ธนาคารซิตี้แบงก์จะทำการโอนเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังจากจบรายการ โดยสมาชิกบัตรฯ จะต้องคงสภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่ทำการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
2. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่มาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนเท่านั้น
3. สินค้าแบ่งจ่าย Citi PayLite ไม่ร่วมรายการ
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
5. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
6. ธนาคารซิตี้แบงก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
7. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
8. BCBP78