BACK TO EXPLORE

Muang Thai Smile Club Exclusive Dining at ONESIAM

1 พฤศจิกายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ

โปรโมชั่นพิเศษร้านอาหารที่ร่วมรายการ*

พบกับเมนูพิเศษ* และ โปรโมชั่นพิเศษรับส่วนลดสูงสุด 50%* จากร้านอาหารที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่
รายละเอียดร้านค้าและส่วนลด คลิก

*เงื่อนไข
1. รับสิทธิ์ผ่าน MTL Click Application แสดงรูปบัตรสมาชิกฯ อิเล็กทรอนิกส์ (เปิดรูปบัตรผ่าน MTL CLICK APPLICATION) (สงวนสิทธิ์งดเว้นการถ่ายภาพหน้าจอ)
2. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านอาหารที่ร่วมรายการ สามารถใช้ได้ไม่จำกัดสิทธิ์
3. สิทธิพิเศษที่ได้รับจากร้านอาหารเป็นไปตามที่ร้านอาหารกำหนด
4. พนักงานและตัวแทนของ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต สามารถใช้สิทธิ์ได้
5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ muangthai.co.th
6. โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ใช้คะแนนสะสม Smile Point 150 คะแนน แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท**

รับสิทธิ์ผ่าน MTL Click Application แสดงรหัสรับสิทธิ์ภายใน 15 นาที ณ จุด Redemption ที่ศูนย์การค้ากำหนด
**1 ท่าน / 3 สิทธิ์ / วัน, จำกัดรวม 1,500 สิทธิ์ตลอดรายการ
**Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

จุดแลกรับสิทธิ์
- จุด Redemption ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน
- จุด Redemption ชั้น G สยามเซ็นเตอร์
- จุด Redemption ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่

**เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม
1. รับสิทธิ์ผ่าน MTL Click Application แสดงรหัสรับสิทธิ์ภายใน 15 นาที ณ จุด Redemption ที่ศูนย์การค้าฯ ที่กำหนด
2. Siam Gift Card ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
3. Siam Gift Card ใช้สาหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ ในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ ,ไอคอนสยาม และสยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต เท่านั้น สามารถตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ได้ที่จุด Redemption
4. มูลค่าเงินใน Siam Gift Card สามารถแบ่งใช้จ่ายได้จนกว่ามูลค่าเงินในบัตรจะหมด
5. Siam Gift Card ไม่สามารถเติมมูลค่าเงินในบัตรได้
6. การใช้ Siam Gift Card เป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุด Redemption ในกรณีเกิดข้อพิพาทคำตัดสินของศูนย์การค้าถือเป็นที่สิ้นสุด
7. รายการการใช้บัตร Siam Gift Card สามารถยกเลิกได้ภายในวันเดียวกันเท่านั้น
8. บริษัทจะคุ้มครองวงเงินภายในบัตรต่อเมื่อบัตรได้มีการลงทะเบียนเปิดบัตรแล้วเท่านั้น โดยหากบัตรที่มีการลงทะเบียนเปิดบัตรไว้แล้ว เกิดการชำรุดหรือสูญหายสามารถแจ้งขอเปิดบัตรใหม่ได้โดยการนำหลักฐานยืนยันตัวบุคคลผู้เปิดบัตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร ทั้งนี้ มีค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ จำนวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) หรืออัตราอื่นที่บริษัทจะกำหนดในภายหน้า
9. บัตร Siam Gift Card จะใช้งานได้เมื่อทำการเปิดใช้บัตร โดยสามารถติดต่อขอเปิดใช้บัตรได้ ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์หรือเคาน์เตอร์จำหน่ายบัตรตามจุดต่างๆ ได้แก่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์, จุดบริการลูกค้า ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่, บริเวณ Stardome ชั้น M สยามพารากอน
10. บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. กรณีตรวจสอบข้อมูลแจ้งการรับสิทธิ์แล้ว บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันตามข้อมูลในระบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทุกกรณี
12. พนักงานและตัวแทนของ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต สามารถใช้สิทธิ์ได้
13. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ
14. เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด
15. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ muangthai.co.th