BACK TO EXPLORE

ONESIAM Extreme Shopping Deal

7 สิงหาคม – 27 กันยายน 2563

ส่วนลดสูงสุด 70% จากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ

รับส่วนลดสูงสุด 70 % พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ 9 เดือน 9 ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ*
*โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มและเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ / ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดูรายชื่อร้านค้าและโปรโมชั่นได้ที่ คลิก

- - - - - - - - - - - - - - - 

ช้อปครบตามยอดซื้อ แลกรับ Siam Gift Card

ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามเซ็นเตอร์ ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ SIAM GIFT CARD

ช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไป
แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 150 บาท** (สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ มูลค่า 300.- ขึ้นไป/1 ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ)
(จำนวน 100 สิทธิ์/วัน, รวมจำนวน 5,200 สิทธิ์ ตลอดรายการ)

ช้อปครบ 6,000 บาทขึ้นไป
แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 400 บาท** (สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ มูลค่า 800.- ขึ้นไป/1 ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ)
(จำนวน 100 สิทธิ์/วัน, รวมจำนวน 5,200 สิทธิ์ ตลอดรายการ)

*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/วัน/รวมทุก Tier ยอดซื้อ, จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ/รวมทุก Tier ยอดซื้อ

**เงื่อนไขแลกรับ Siam Gift Card 
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในแต่ละศูนย์การค้ามาแลกรับ Siam Gift Card ตามเงื่อนไขของแต่ละศูนย์ฯ ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่ จุด Remption
2. Siam Gift Card ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่จุด Remption
3. Siam Gift Card มูลค่า 150 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 300 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น และ Siam Gift Card มูลค่า 400 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 800 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น
4. Siam Gift Card 1 ใบต่อการซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จเท่านั้น
5. Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 63 เท่านั้น
6. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/วัน (รวมทุก TIER ยอดซื้อ), จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ (รวมทุก TIER ยอดซื้อ) สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
7. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
8. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
9. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว  ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
10. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
11. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : การซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จชั่วคราว (Temporary Receipt), ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์,ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์,กูร์เมต์ มาร์เก็ต,ฟู้ด คอร์ท,ฟู้ด ฮอลล์,การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (Deposit Payment) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE) ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
12. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
13. พนักงานขายของร้านค้าเช่าและ เจ้าของร้านหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้  ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลหากพบว่าใบเสร็จที่นำมาแลกไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
14. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
15. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ ของสมนาคุณที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ จุด Redemption
18.  ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด

- - - - - - - - - - - - - - - 

Weekend Special ช้อปครบ 10,000 บาทรับถุงผ้า ONESIAM***

ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ ครบ 10,000 บาทขึ้นไป  ภายในวันเดียวกันเท่านั้น รับสิทธิ์แลกรับถุงผ้า ONESIAM (มูลค่า 500 บาท) ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ จำกัด 150 สิทธิ์/วันเท่านั้น

***เงื่อนไขโปรโมชั่น Weekend Special แลกรับถุงผ้า ONESIAM
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ ครบ 10,000 บาท ภายในวันเดียวกันเท่านั้น แลกรับถุงผ้า ONESIAM ที่จุด Remption
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ 1 ท่าน /ตลอดรายการ, จำกัด 150 สิทธิ์/วันเท่านั้น (เฉพาะวันเสาร์ และ อาทิตย์เท่านั้น) รวมศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสดัฟเวอรี่
3. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
4. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
5. ใบเสร็จที่ร่วมรายการนี้แล้ว ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆของศูนย์ฯได้
6. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
7. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : การซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จชั่วคราว (Temporary Receipt), ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์,ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์,กูร์เมต์ มาร์เก็ต,ฟู้ด คอร์ท,ฟู้ด ฮอลล์,การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (Deposit Payment) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE) ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
8. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
9. พนักงานขายของร้านค้าเช่าหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเองไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดได้
10. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
11. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ จุด Remption
14. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด

- - - - - - - - - - - - - - -

สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ****

รับบัตรกำนัลและเครดิตเงินคืนสูงสุด 30 % จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
(12 ส.ค. 2563 – 30 ก.ย.2563)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

** - เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด
- โปรดตรวจสอบระยะเวลาโปรโมชั่นของแต่ละบัตรเครดิตที่จุด Redemption