BACK TO EXPLORE

SHOPPING DEAL

พิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP แลกรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 5.6 ล้านบาท(1) เมื่อทานหรือช้อปครบตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการที่สยามเซ็นเตอร์ และสยามพารากอน ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย. 66 – 23 ต.ค. 66

สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP แลกรับ VIZ Coin สูงสุด 200 VIZ Coins
(1) เมื่อช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด
 • ช้อปครบ 4,000 บาทขึ้นไป แลกรับ 100 VIZ Coins(1) (จำกัด 80 รางวัล/วัน)
 • ช้อปครบ 6,000 บาทขึ้นไป แลกรับ 200 VIZ Coins(1) (จำกัด 50 รางวัล/วัน)
  (1) จำกัดการแลกรับ VIZ COIN 1 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/ตลอดรายการ
(1) ร้านค้าในสยามเซ็นเตอร์ ที่ร่วมรายการ คลิก

 • ช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
  เฉพาะวันที่ 1 ก.ย. 66 – 30 ก.ย. 66
  แลกรับ 150 VIZ Coins(3) และบัตรชมภาพยนตร์ จำนวน 1 ที่นั่ง มูลค่า 250 บาท(3) (จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/เดือน รวม 1,850 สิทธิ์/เดือน)

แพ็คเกจสุดหรูเที่ยว 3 วัน 2 คืน มูลค่ากว่า 125,000 บาท(3)

เฉพาะวันที่ 1 ส.ค. 66 – 30 ก.ย. 66
สำหรับ 20 ท่านแรก เมื่อช้อปครบ 5 ล้านบาทขึ้นไปภายในวัน
(จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/ทุกศูนย์การค้า/ตลอดรายการ, จำกัดรวม 10 สิทธิ์/เดือน)

รับสูงสุด 1,000 VIZ COINS(3)
เฉพาะวันที่ 1 ก.ย. 66 และ 16 ก.ย. 66
เมื่อใช้ VIZ COIN แลกรับส่วนลดจากร้านค้าที่ร่วมรายการตามเงื่อนไข
(จำกัด 1 สิทธิ์/สมาชิก/เดือน,​ จำกัดรวม 38 สิทธิ์ สำหรับวันที่ 1 ของทุกเดือน, จำกัดรวม 37 สิทธิ์ สำหรับวันที่ 16 ของทุกเดือน รวม 150 สิทธิ์ตลอดรายการ)
(3) แลกรับสิทธิ์หรือตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ VIZ COUNTER ชั้น G สยามเซ็นเตอร์

สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17%(2) จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
 • รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
  (2) แลกรับสิทธิ์หรือตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่จุด redemption สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G

จุดแลกรับสิทธิ์: 

(1)แลกรับสิทธิ์และตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่จุด REDEMPTION สยามเซ็นเตอร์ชั้น G 
(3)แลกรับสิทธิ์และตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ VIZ COUNTER สยามเซ็นเตอร์ ชั้น G 


(1) เงื่อนไขช้อปครบตามยอดที่กำหนด แลกรับ VIZ COIN 
 1. สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้า สยามเซ็นเตอร์ ตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่สามารถรวมใบเสร็จระหว่างศูนย์การค้าได้) ลงทะเบียนแลกรับของรางวัลภายในวันเดียวกัน ระหว่างวันที่ 8 ก.ย. 66 – 23 ต.ค. 66 ที่จุด REDEMPTION ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ (รวบรวมใบเสร็จได้ไม่เกิน 3 ใบเสร็จ/การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง)
 2. จำกัดการแลกรับของรางวัล 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์ฯ/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์ฯ/ตลอดรายการ ของรางวัลมีจำนวนจำกัดต่อวัน โปรดตรวจสอบจำนวนรางวัลคงเหลือในแต่ละวันได้ที่ จุด REDEMPTION ชั้น G สยามเซ็นเตอร์
 3.  VIZ COIN ที่ได้รับจะถูกบันทึกในระบบสมาชิกภายใน 3 วันทำการ
 4. VIZ COIN ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ มีอายุ 180 วัน นับจากวันที่แลกรับสิทธิ์
 5. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว  ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์การค้าได้ ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่จุด REDEMPTION ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ 
 6. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
 7. ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าแลกรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์เท่านั้น โดย VIZ COIN จะเป็นสิทธิ์ของผู้มอบอำนาจเท่านั้น, ผู้รับมอบอำนาจสามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน 
 8. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP โดยลงทะเบียนข้อมูลบน ONESIAM SUPERAPP สมบูรณ์แล้วเท่านั้น ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 9. ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายหลังลงทะเบียน ONESIAM SUPERAPP ต้องติดต่อเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ ที่ VIZ COUNTER ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ ก่อนการลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์ 
 10. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ:ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์, สำเนาใบเสร็จ,  ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การรวมใบเสร็จร้านค้าระหว่างศูนย์การค้า, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ,  ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์, ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note / Account Credit / Payment on Credit / Store Credit การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า และ ยอดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบเสร็จการจองสินค้า การชำระค่าสินค้าไม่เต็มจำนวน และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT), การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
 12. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
 13. ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำมาแลกรับสิทธิ์ได้เฉพาะของร้านค้าที่ไม่มีการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบของกระดาษแล้วเท่านั้น กรณีการนำใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ทั้งในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์หรือกระดาษที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ จะต้องมีการระบุชื่อลูกค้าที่นำมาแลกรับสิทธิ์ให้ชัดเจน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ หรือถ่ายสำเนาเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินทั้งสองรูปแบบเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานการแลกรับสิทธิ์
 14. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
 15. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และ พนักงานบริษัทฯในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านค้าของบริษัทฯในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
 16. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังจากการแลกรับสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับของรางวัลที่ได้รับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 17. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือ ยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี 
 18. ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนแปลง และ/หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือของรางวัลอื่นๆ ได้
 19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 20. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ONESIAM Call Center โทร: 02-111-6161 email: contact@onesiam.com 
 21. สามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมได้ที่:
  SIAM CENTER: https://www.siamcenter.co.th/privacy-policy 
  หรือสามารถ SCAN QR CODE ได้ที่จุด REDEMPTION ชั้น G สยามเซ็นเตอร์