BACK TO EXPLORE

ONESIAM Shopping Fest

20 มีนาคม – 31 มีนาคม 2563

แลกรับ Siam Gift Card เมื่อช้อปครบตามยอดซื้อ

ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่ ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ Siam Gift Card รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท

ช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 350 บาท (สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ* มูลค่า 700.- ขึ้นไป/1 ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ)
  (จำนวน 150 สิทธิ์/ศูนย์ฯ/วัน, รวมจำนวน 450 สิทธิ์/วัน)

ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 800 บาท (สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ* มูลค่า 1,600.- ขึ้นไป/1 ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ)
  (จำนวน 100 สิทธิ์/ศูนย์ฯ/วัน, รวมจำนวน 300 สิทธิ์/วัน)

ช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card รวมมูลค่า 3,000 บาท ประกอบด้วย
    - Siam Gift Card มูลค่า 1,000 บาท (สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ* มูลค่า 2,000.- ขึ้นไป/1 ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ) จำนวน 2 ใบ
    - Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท (สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ* มูลค่า1,000.- ขึ้นไป/1 ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ) จำนวน 2 ใบ
  (จำนวน 50 สิทธิ์/ศูนย์ฯ/วัน, รวมจำนวน 150 สิทธิ์/วัน)

*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน/Tier/ศูนย์การค้า
*Siam Gift Card สามารถใช้ได้ที่ ร้านค้าที่ร่วมรายการและเคาน์เตอร์แบรนด์ในสยามดิสคัพเวอรี่ที่ร่วมรายการเท่านั้น
ลิสต์ร้านค้าที่ร่วมรายการรับGift Card กิจกรรม ONESIAM Shopping Fest คลิก!!


เงื่อนไข
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในแต่ละศูนย์ฯ แลกรับ Siam Gift Card ตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในวันเดียวกันเท่านั้นที่จุด Redemption Counter
2. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน/Tier/ศูนย์การค้า, สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
3. Siam Gift Card ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น ได้แก่ @Cosme Store, Absolute Siam Store, ALAND, CAZH, Jung Saem Mool, Loft, O.D.S. , The Selected, The Wonder Room และ เคาน์เตอร์แบรนด์ที่ร่วมรายการในสยามดิสคัฟเวอรี่
4. Siam Gift Card มูลค่า 350 บาท 1 ใบ ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 700 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น 
5. Siam Gift Card มูลค่า 800 บาท 1 ใบ ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 1,600 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น
6. Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท 1 ใบ ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น และ Siam Gift Card มูลค่า 1,000 บาท 1 ใบ ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น
7. Siam Gift Card 1 ใบต่อการซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จเท่านั้น
8. Siam Gift Card สามารถใช้ได้ภายในวันที่ 15 เม.ย. 2563 
9. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
10. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
11. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในพารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ และ ร้านค้าเช่าในพารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange) ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
12. พนักงานขายของร้านค้าเช่าและ เจ้าของร้านหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเองไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลหากพบว่าใบเสร็จที่นำมาแลกไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
13. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
14. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่จุด Redemption Counter
15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
17. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
18. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ ของสมนาคุณที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
19. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุดสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%**
** - เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ กำหนด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ได้รับ SMS จาก ONESIAM ในแคมเปญ ONESIAM Shopping Fest

รับทันทีถุง Shopping Bag ONESIAM ฟรี! 1 ใบ (จำกัดเพียง 800 สิทธิ์แรก)

เงื่อนไขรายการ
1. แสดง SMS ที่ได้รับจาก ONESIAM พร้อมบัตรประชาชน เพื่อลงทะเบียนรับถุง Shopping Bag ONESIAM 1 ใบ ณ จุด Redemption Counter ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน
2. จำกัดการแลกรับ 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ
3. การแลกรับของสมนาคุณนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น
4. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนก่อน และของรางวัลมีจำนวนจำกัดเพียง 800 ท่านแรก
5. ขอสงวนสิทธิ์ ลบข้อความ SMS เมื่อรับสิทธิ์แล้ว
6. พนักงานขายของร้านค้าเช่าไม่สามารถร่วมรายการได้ทุกกรณี
7. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกของสมนาคุณ
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล/ สิทธิประโยชน์ต่างๆและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
9. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด