BACK TO EXPLORE

ONESIAM ยิ่งใช้ยิ่งได้

1 กรกฎาคม 64 – 31 สิงหาคม 64

ใช้จ่ายผ่าน G-Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้ซื้อสินค้ากับร้านค้าภายในศูนย์ฯ ที่เข้าร่วมโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ครบตามยอดซื้อ แลกรับ SIAM GIFT CARD*ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ SIAM GIFT CARD 500 บาท*
  (สำหรับซื้อสินค้า 1,000.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ เท่านั้น)

*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/วัน
*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ
*จำกัด 1,000 สิทธิ์/ศูนย์ฯ/ตลอดรายการ
*SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 64 เท่านั้น

รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ คลิก

จุดตรวจสอบสิทธิ์คงเหลือและแลกรับสิทธิ์
- จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STARDOME สยามพารากอน
- จุด REDEMPTION ชั้น G สยามเซ็นเตอร์
- จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่

*เงื่อนไข
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ภายในแต่ละศูนย์การค้าตามเงื่อนไขของแต่ละศูนย์ฯ แสดงพร้อมหลักฐานการชำระเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตัง โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ ลงทะเบียนแลกรับ SIAM GIFT CARD ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่ จุด REDEMPTION
2. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/วัน และ จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ , จำกัด 1,000 รางวัล/ศูนย์/ตลอดรายการ
3. SIAM GIFT CARD มูลค่า 500 บาท สำหรับซื้อสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ในสยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ ตามเงื่อนไขหน้าบัตร โปรดตรวจสอบรายละเอียดร้านค้าที่จุด REDEMPTION
4. SIAM GIFT CARD 1 ใบต่อการซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จเท่านั้น
5. SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 64 เท่านั้น
6. ขอสงวนสิทธิ์ SIAM GIFT CARD เมื่อใช้ที่ FOOD REPUBLIC สามารถใช้ซื้อหรือเติมเงินบัตร VIP FOOD REPUBLIC (บัตรประเภทคืนเงินไม่ได้, มีค่ามัดจำบัตร 50 บาท) เท่านั้น ไม่สามารถใช้ซื้อบัตรรับประทานอาหารแบบปกติ แบบแลกคืนเงินได้
7. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล ได้แก่ ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ +หลักฐานการชำระเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตัง โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ (ขอสงวนสิทธิ์ ชื่อผู้ซื้อบนหลักฐานการชำระเงินในแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ต้องตรงกับผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น) + บัตรประชาชน + บัตรเครดิตและเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
8. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
9. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจก SIAM GIFT CARD ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะแจกครบจำนวนสิทธิ์
10. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของรางวัลเท่านั้น, ขอสงวนสิทธิ์พนักงานร้านค้า สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน เท่านั้น
11. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT), การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE), ใบเสร็จที่ลงทะเบียนรับของรางวัลอื่นๆ จากศูนย์การค้าแล้ว และ ใบเสร็จที่ออกในนามบริษัทฯ
12. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
13. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
14. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
15. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบ SIAM GIFT CARD ดังกล่าว
16. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับ SIAM GIFT CARD ไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ SIAM GIFT CARD ที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17. เจ้าของกิจการร้านค้า และ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน SIAM GIFT CARD หรือระงับ SIAM GIFT CARD ในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
18. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือรางวัลอื่นๆ ได้
19. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ จุด REDEMPTION
20. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด