BACK TO EXPLORE

ONESIAM THE GREAT LUCK WITH LOVE

12 กุมภาพันธ์ 2564 - 14 กุมภาพันธ์ 2564

ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในแต่ละศูนย์ฯ ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ Siam Gift Card รวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท


สยามเซ็นเตอร์

ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป
พิเศษ! ผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย ช้อปครบ 4,500 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card 500 บาท*
  (สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ 1,000.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ)

*จำกัด 200 สิทธิ์/วัน
*จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/วัน, จำกัดสิทธิ์ 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ
*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 เท่านั้น


สยามพารากอน

ช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป
พิเศษ! ผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย ช้อปครบ 18,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card 1,500 บาท*
  (ประกอบด้วย Siam Gift Card 1,000 บาท 1 ใบ และ 500 บาท 1 ใบ
  - Siam Gift Card 1,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ 2,000.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ
  - Siam Gift Card 500 บาท สำหรับใช้ในร้านอาหารที่ร่วมรายการใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ 1,000.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ)

*จำกัด 200 สิทธิ์/วัน
*จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/วัน, จำกัดสิทธิ์ 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ
*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 เท่านั้น


สยามดิสคัฟเวอรี่

ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป
พิเศษ! ผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย ช้อปครบ 4,500 บาทขึ้นไป
  แลกรับ Siam Gift Card 500 บาท*
  (สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการใน สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ 1,000.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ)

*จำกัด 200 สิทธิ์/วัน
*จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/วัน, จำกัดสิทธิ์ 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ
*Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 เท่านั้น


หมายเหตุ: ร้านค้าโปรดตรวจสอบจำนวนสิทธิ์คงเหลือในแต่ละวันได้ที่
- สยามพารากอน จุด Redemption ชั้น M โทร 02-610-8000 # 5409
- สยามเซ็นเตอร์ จุด Redemption ชั้น G โทร 02-658-1000 #1385
- สยามดิสคัฟเวอรี่ จุด Redemption ชั้น G โทร 02-658-1000 #4024

*เงื่อนไข
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในแต่ละศูนย์การค้าตามเงื่อนไขของแต่ละศูนย์ฯ (จำกัดใบเสร็จมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ขั้นต่ำจำนวน 1 ใบเสร็จ / การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง) ลงทะเบียนแลกรับ Siam Gift Card ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่ จุด Redemption
2. Siam Gift Card ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่จุด Redemption
3. Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท ที่ได้รับจากสยามพารากอน สำหรับใช้ในร้านอาหารที่ร่วมรายการ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น และ Siam Gift Card มูลค่า 1,000 บาท ที่ได้รับจากสยามพารากอน สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น
4. Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท ที่ได้รับจากสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น
5. Siam Gift Card 1 ใบต่อการซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จเท่านั้น
6. Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 เท่านั้น
7. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/วัน (รวมทุก TIER ยอดซื้อ), จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ (รวมทุก TIER ยอดซื้อ) สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
8. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย ขอสงวนสิทธิ์ บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท งดร่วมรายการ
9. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
10. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
11. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
12. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
13. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (Deposit Payment) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
14. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์ หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของสมนาคุณดังกล่าว
15. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าของสมนาคุณจะหมด
16. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
17. พนักงานขายของร้านค้าเช่าและ เจ้าของร้านหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลหากพบว่าใบเสร็จที่นำมาแลกไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
18. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
19. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ ของสมนาคุณที่ได้รับไปแล้วโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
20. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
21. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ จุด Redemption ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด