BACK TO EXPLORE

aDEALnaline RUSH 2023

24 ก.พ 66 - 26 มี.ค. 66

สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ VIZ COIN สูงสุด 500 VIZ Coins(1) รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 3 ล้านบาท


สยามเซ็นเตอร์

ช้อปครบ 2,500 บาทขึ้นไป
  แลกรับ 100 VIZ Coins(1)
จำกัด 50 รางวัล/วัน

ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ 200 VIZ Coins(1)
จำกัด 100 รางวัล/วัน

รายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการ คลิก

(1)จำกัดการแลกรับ VIZ COIN 1 สิทธิ์/ท่าน/TIER ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/TIER ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/ตลอดรายการ
(1)VIZ Coin มีอายุ 180 วัน นับจากวันที่แลกรับสิทธิ์

จุดแลกรับสิทธิ์
- จุด Redemption ชั้น G สยามเซ็นเตอร์


สยามพารากอน

ทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ 100 VIZ Coins(1)
จำกัด 50 รางวัล/วัน

ช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ 500 VIZ Coins(1)
จำกัด 80 รางวัล/วัน

รายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการ คลิก

(1)จำกัดการแลกรับ VIZ COIN 1 สิทธิ์/ท่าน/TIER ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/TIER ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/ตลอดรายการ
(1)VIZ Coin มีอายุ 180 วัน นับจากวันที่แลกรับสิทธิ์

จุดแลกรับสิทธิ์
- จุด Redemption ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร PLATINUM M CARD

ช้อปครบ 300,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ SIAM GIFT CARD 5,000 บาท(3)
  (สำหรับซื้อสินค้า 10,000.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ Siam Gift Card ใน สยามพารากอน เท่านั้น)

(3)จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ, จำกัด 50 รางวัล/ ตลอดรายการ
(3)Siam Gift Card ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 66 เท่านั้น

จุดแลกรับสิทธิ์
- Platinum Club ชั้น M ฝั่ง North สยามพารากอน


สยามดิสคัฟเวอรี่

ช้อปครบ 5,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ 200 VIZ Coins(1)
จำกัด 50 รางวัล/วัน

ช้อปครบ 8,000 บาทขึ้นไป
  แลกรับ 400 VIZ Coins(1)
จำกัด 50 รางวัล/วัน

รายชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการ คลิก

(1)จำกัดการแลกรับ VIZ COIN 1 สิทธิ์/ท่าน/TIER ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/TIER ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/ตลอดรายการ
(1)VIZ Coin มีอายุ 180 วัน นับจากวันที่แลกรับสิทธิ์

จุดแลกรับสิทธิ์
- จุด Redemption ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่


พิเศษ!! เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp
(เฉพาะวันที่ 1 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 66)

รับ VIZ Coin สูงสุด x5 เมื่อใช้จ่าย 8,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ
หรือรับ 1,000 VIZ Coins เมื่อใช้ VIZ Coin แลกรับส่วนลดร้านค้าที่ร่วมรายการตามเงื่อนไข(4)
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

(4)VIZ Coin มีอายุ 180 วัน นับจากวันที่แลกรับสิทธิ์

ตรวจสอบเงื่อนไขและสะสมยอดเพื่อรับ VIZ Coins ได้ที่
- VIZ Counter ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน
- VIZ Counter ชั้น G หน้า CPS สยามเซ็นเตอร์
- VIZ Counter ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
หรือสะสมผ่าน Tenent App ที่ร่วมรายการ


สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16%(2) จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
(2)เงื่อนไขและระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบระยะเวลาโปรโมชั่นของแต่ละบัตรเครดิตเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆ ของทางธนาคาร และ ที่จุด Redemption ชั้น M ฝั่ง Stardome สยามพารากอน, ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ และ ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่


- - - - - - - - - - - - -

(1)เงื่อนไขช้อปครบตามยอดที่กำหนด แลกรับ VIZ COIN
1. สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆจากร้านค้าที่ร่วมรายการในแต่ละศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่ ตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่สามารถรวมใบเสร็จระหว่างศูนย์การค้าได้) ลงทะเบียนแลกรับ VIZ COIN ภายในวันเดียวกันระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 – 26 มีนาคม 2566 ที่จุด REDEMPTION ภายในศูนย์ฯที่ซื้อสินค้าและบริการ ได้แก่ จุด REDEMPTION ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน, จุด REDEMPTION ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ หรือ จุด REDEMPTION ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่ (จำกัดใบเสร็จมูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไป ขั้นต่ำจำนวน 1 ใบเสร็จ / การแลกรับสิทธิ์ 1 ครั้ง)
2. จำกัดการแลกรับของรางวัล 1 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/วัน, 2 สิทธิ์/ท่าน/Tier ยอดซื้อ/ศูนย์ฯ/ตลอดรายการ ของรางวัลมีจำนวนจำกัด
3. VIZ COIN ที่ได้รับจะถูกบันทึกในระบบสมาชิกภายใน 3 วันทำการ
4. VIZ COIN ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ มีอายุ 180 วัน นับจากวันที่แลกรับสิทธิ์
5. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ฯได้
6. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP โดยลงทะเบียนข้อมูลบน ONESIAM SUPERAPP สมบูรณ์แล้วเท่านั้น ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
7. ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ภายหลังลงทะเบียน ONESIAM SUPERAPP ต้องติดต่อเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ที่ VIZ COUNTER ภายในศูนย์ฯก่อนการลงทะเบียนแลกรับสิทธิ์ ได้แก่ VIZ COUNTER ชั้น M ฝั่ง STAR DOME สยามพารากอน, VIZ COUNTER ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ หรือ VIZ COUNTER ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่
8. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์, สำเนาใบเสร็จ, ซื้อสินค้า 1 ชิ้นแล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การรวมใบเสร็จร้านค้าระหว่างศูนย์การค้า, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า พารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ฟู้ด คอร์ท และ ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์, ใบเสร็จที่มียอดชำระส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดด้วย Credit Note / Account Credit /Payment on Credit / Store Credit การชำระค่าสินค้าล่วงหน้า และ ยอดจากการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า, ใบเสร็จการจองสินค้า การชำระค่าสินค้าไม่เต็มจำนวน และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (DEPOSIT PAYMENT) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น, การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการร่วมรายการส่งเสริมการขายเฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SUPERAPP ที่แสดงเอกสารครบถ้วน ได้แก่ ใบเสร็จตามเงื่อนไขจากร้านค้าที่ร่วมรายการ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์ บัตรเครดิต และเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
10. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
11. ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าแลกรับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์เท่านั้น โดย VIZ COIN จะเป็นสิทธิ์ของผู้มอบอำนาจเท่านั้น, สามารถรับมอบอำนาจได้ 2 สิทธิ์/ท่าน/วัน
12. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์
13. ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำมาแลกรับสิทธิ์ได้เฉพาะของร้านค้าที่ไม่มีการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินในรูปแบบของกระดาษแล้วเท่านั้น กรณีการนำใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ทั้งในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์หรือกระดาษที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ จะต้องมีการระบุชื่อลูกค้าที่นำมาแลกรับสิทธิ์ให้ชัดเจน และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพ หรือถ่ายสำเนาเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินทั้งสองรูปแบบเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานการแลกรับสิทธิ์
14. ทางศูนย์การค้า ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
15. เจ้าของกิจการร้านค้า พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า และ พนักงานบริษัทฯในเครือของร้านค้า หากซื้อสินค้าภายในร้านค้าของบริษัทฯในเครือ ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายใดๆได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนและระงับของรางวัลในทุกกรณี หากตรวจสอบและพบว่าผิดเงื่อนไขที่กำหนด
16. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังจากการแลกรับสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย ทางศูนย์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกรับสิทธิ์ดังกล่าว หรือขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับของรางวัลที่ได้รับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17. กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ผู้แลกรับสิทธิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของใบเสร็จที่นำมาแลกรับสิทธิ์หรือเป็นผู้ซื้อสินค้าจริง ทางศูนย์การค้า ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือ ยกเลิกการแลกของรางวัลในทุกกรณี
18. ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนแปลง และ/หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และ/หรือของรางวัลอื่นๆ ได้
19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
20. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จุด REDEMPTION หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ONESIAM Call Center โทร: 02-111-6161 email: contact@onesiam.com

(3)เงื่อนไขรายการรับ Siam Gift Card
1. จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน ตลอดรายการ
2. โปรโมชั่น PLATINUM M CARD SIAM PARAGON aDEALNALINE Rush 2023 เฉพาะสมาชิก PLATINUM M/ SCARLET PLATINUM M CARD
เมื่อช้อปสะสมครบ 300,000 บาทขึ้นไปภายในวัน รับ Siam Gift Card มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 50 รางวัล ตลอดรายการ
3. โปรโมชั่นนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 – 26 มีนาคม 2566 และไม่รวมยอดใช้จ่ายผ่านออนไลน์
4. Siam Gift Card หมดอายุวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 สำหรับซื้อสินค้า 10,000- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/SIAM GIFT CARD 1 ใบ ในร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ในสยามพารากอน
5. สมาชิก PLATINUM M/ SCARLET PLATINUM M CARD แลกรับสิทธิ์ที่ ห้อง Platinum Room ชั้น M
6. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์ สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
7. พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการได้
8. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ: ซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, ใบเสร็จจ่ายมัดจำค่าสินค้าต่าง ๆ ไม่สามารถนำมาแลกรับของสมานาคุณได้, การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อน(ตามเวลาที่ส่งอีเมล์เอกสารสมบูรณ์มา) หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
9. ใบเสร็จที่นำมาแลกของสมนาคุณอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ไม่สามารถนำมาแลกของรางวัลในรายการอื่นได้อีก
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า
12. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด