BACK TO EXPLORE

OneSiam The Extraordinary Clip

ชวนประกวดทำคลิปวิดีโอ โชว์ไอเดีย Extraordinary Experience

วันสยาม ร่วมกับ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และ สถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36 ชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมโชว์พลังความคิดสร้างสรรค์ ทำคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “Extraordinary Experience” ประสบการณ์แปลกใหม่เหนือระดับที่ไม่ธรรมดา ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท พร้อมโอกาสในการแสดงผลงานชนะเลิศผ่านสื่อดิจิตอล และจอขนาดใหญ่ใจกลางเมือง

คุณสมบัติผู้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด

1. ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 30 ปี รวมกลุ่มตั้งแต่ 2-5 คน
2. ผู้ส่งผลงานที่เป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ ไม่จำกัดชั้นปี คณะ โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย แนบใบสมัครและสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต และนักศึกษาของผู้ร่วมทีมทุกคน
3. ผู้ส่งผลงานที่เป็นบุคคลทั่วไป แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกให้โดยทางราชการ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมทีมทุกคน

กติกาการร่วมส่งผลงานเข้าประกวด

1. ส่งพอร์ตผลงานวิดีโอ (ไม่จำเป็นต้องเป็นวิดีโอที่ถ่ายทำขึ้นใหม่)
2. ส่งสตอรี่บอร์ด พร้อมอธิบายคอนเซ็ปต์อย่างสร้างสรรค์และสื่อสารความคิดที่มีการโน้มน้าว ภายใต้หัวข้อ “Extraordinary Experience”  ประสบการณ์แปลกใหม่เหนือระดับที่ไม่ธรรมดา
3. สตอรี่บอร์ดสามารถเขียน ติดภาพถ่าย หรือใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก ที่สามารถสื่อสารได้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด ขนาด A3 (36x48 เซนติเมตร) พร้อมใส่ชื่อ-นามสกุล  เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ชื่อผลงานและแรงบันดาลใจ
4. อัพโหลดฝากไฟล์วิดีโอ และส่งลิงก์มาที่ Register Campaign ภายในวันที่ 17 กันยายน 2561
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องใช้กล้อง Canon เท่านั้น

รายละเอียดกิจกรรม

1. การคัดเลือกผลงานรอบแรกโดยคัดเลือกจากพอร์ตผลงานวิดีโอ และสตอรี่บอร์ดภายใต้หัวข้อ “Extraordinary Experience”  ประสบการณ์แปลกใหม่เหนือระดับที่ไม่ธรรมดา จำนวน 20 ทีม ในวันที่ 20 กันยายน 2561
2. และคัดเลือกจาก 20 ทีม เหลือเพียง 10 ทีม จากการนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ ในวันที่ 24 กันยายน 2561
3. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ 10 ทีมสุดท้าย ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปกับทางบริษัท ในวันที่ 27-28 กันยายน 2561 หากไม่เข้าร่วม จะถือว่าสละสิทธิ์
4. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ 10 ทีมสุดท้ายจะได้รับเงินสนับสนุนในการผลิตคลิปวิดีโอในครั้งนี้ ทีมละ 10,000 บาท

เงื่อนไขการร่วมส่งผลงานเข้าประกวดรอบที่ 2

1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเป็นผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ในสื่อ การประกวดอื่นๆ
2. ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นๆ ที่ใช้ในการผลิต ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน  ทางคณะกรรมการจัดงานไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดต่างๆ ดังที่กล่าวไว้
3. คณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ  กติกา  เงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ หรือมีการลอกเลียนแบบ ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้เป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของทางคณะกรรมการจัดงาน  โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนทุกทาง
5. ห้ามใช้ชื่อผู้อื่นในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเด็ดขาด กรณีผลงานใดมีข้อสงสัย คณะกรรมการจัดงานอาจใช้ดุลยพินิจเชิญผู้ส่งผลงานเข้าชี้แจงหรือตัดสิทธิ์ทันที  ในกรณีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยันตัวตนในการรับรางวัล
6. คณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดและเด็ดขาด คณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใดๆ ทั้งสิ้น
8. ระยะเวลาการประกวด วัน เวลา และสถานที่การจัดงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบภายหลังผ่านทางเว็บไซต์ Onesiam Campaign

กติกาการประกวดรอบที่ 2

1. ทำคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ “Extraordinary Experience” ประสบการณ์แปลกใหม่เหนือระดับที่ไม่ธรรมดา ความยาว 3 – 5 นาที รวม Title และ End Credit แล้ว
2. คลิปวิดีโอต้องสอดแทรกสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Canon (เช่น หน้าร้านค้า โปสเตอร์ ผลิตภัณฑ์) อย่างน้อย 2- 3 ซีน
3. ช่วงท้ายคลิป ใส่โลโก้ของสปอนเซอร์ และตามด้วยรายชื่อผู้จัดทำ
4. อัพโหลดฝากไฟล์วิดีโอ และส่งลิงก์มาที่ Register Campaign
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องใช้กล้อง Canon เท่านั้น
6. รางวัล Popular Vote  ผู้ชนะเลิศ ดูจากยอดแชร์และยอดวิว ได้ที่ Facebook : ONESIAMOFFICIAL

รางวัลสำหรับการประกวด

·  รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 80,000 บาท ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
·  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
·  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
·  รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 30,000 บาท ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
·  รางวัล Best Cinematography เงินรางวัล 20,000 บาท ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
·  รางวัล Canon's Vibe Award เงินรางวัล 20,000 บาท ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร