BACK TO EXPLORE

PILLOW PUZZLE

สร้างเจดีย์ด้วยหมอนขิดลายผ้าขาวม้า

เทศกาลวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย พบกับประเพณีไทยร่วมสมัย ที่งาน 'PILLOW PUZZLE' สร้างสรรค์เจดีย์ในรูปแบบของคุณด้วยหมอนขิดลายผ้าขาวม้า ที่บริเวณ ขั้น 1 สยามเซ็นเตอร์