BACK TO EXPLORE

SIAM CENTER SUMMER GETAWAY 2018

15 MARCH - 30 APRIL 2018

จุดลงทะเบียนเพื่อรับการสมนาคุณจากสยามเซ็นเตอร์และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
- Redemption Counter ชั้น G

สะสมใบเสร็จจากร้านค้าภายในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ที่ร่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับรางวัลดังนี้

สำหรับลูกค้าทั่วไป
- ช้อปครบ 8,000 บาทขึ้นไป
  รับทันที บัตร IMAX VR มูลค่า 300.- (จำกัด 500 รางวัลตลอดรายการ)
- ช้อปครบ 35,000 บาทขึ้นไป
  (ใบเสร็จจาก 2 ร้านค้าขึ้นไป / มูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ)
  รับทันที Siam Gift Card มูลค่า 2,000.-
  (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน และ จำกัด 300 รางวัลตลอดรายการ)
- ช้อปครบ 150,000 บาทขึ้นไป
  (ใบเสร็จจาก 2 ร้านค้าขึ้นไป / มูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ)
  รับทันที บัตรที่พัก Anantara Hua Hin Premium Sea View Room 2 วัน1 คืน มูลค่า 13,405.-
  (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ ตลอดรายการ จำกัด 50 รางวัลตลอดรายการ)

สำหรับสมาชิก Platinum M Card ,VIZ Card , สมาชิก Anantara Vacation Club และลูกค้าที่แสดง Boarding Pass Bangkok Airways
- ช้อปครบ 7,000 บาทขึ้นไป
  รับทันที บัตร IMAX VR มูลค่า 300.- (จำกัด 500 รางวัลตลอดรายการ)
- ช้อปครบ 30,000 บาทขึ้นไป
  (ใบเสร็จจาก 2 ร้านค้าขึ้นไป / มูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ)
  รับทันที Siam Gift Card มูลค่า 2,000.-
  (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน และ จำกัด 300 รางวัลตลอดรายการ)
- ช้อปครบ 130,000 บาทขึ้นไป
  (ใบเสร็จจาก 2 ร้านค้าขึ้นไป / มูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ)
  รับทันที บัตรที่พัก Anantara Hua Hin Premium Sea View Room 2 วัน1 คืน มูลค่า 13,405.-
  (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ ตลอดรายการ จำกัด 50 รางวัลตลอดรายการ)


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย : รับรางวัลเมื่อช้อปครบตามที่กำหนด
1. ลูกค้าสามารถนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์มาแลกรับการสมนาคุณภายในวันเดียวกันเท่านั้น
2. การแลกรับการสมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าด้วยตนเองเท่านั้น
3. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น หรือ กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์การสมนาคุณจากบริษัทฯ เท่านั้น
4. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าตามที่กำหนด + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต + เซลส์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
5. กรณีซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมามากกว่า 1 ใบ ไม่สามารถร่วมรายการได้
6. พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆได้
7. การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
8. ยอดซื้อสินค้าหรือบริการที่สามารถนำมาแลกรับ Siam Gift Card ได้นั้นต้องเป็นยอดซื้อที่เกิดจากเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น และยอดเป็นสุทธิหลังหักส่วนลดใดๆ ยอดซื้อที่เกิดจากการใช้บัตรกำนัล / คะแนนสะสม / SIAM GIFT CARD ที่ได้รับจากการสมนาคุณจะไม่นำมาคำนวณ ยอดในการแลกรับการสมนาคุณ
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
10. รางวัลบัตรกำนัล IMAX VR เงื่อนไขเป็นไปตามที่ IMAX VR กำหนด บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ ในการกำหนดมูลค่าหรือเงื่อนไขของของรางวัล
11. รางวัลบัตรกำนัลที่พัก ANANTARA VACATION CLUB ใช้สำหรับการสำรองห้องพักระหว่างวันที่ 15 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2561 และจะต้องเข้าพักให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ต.ค. 2561 / การสำรองที่พักขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างในขณะนั้น คลับอาจเสนอข้อเสนอที่มีมูลค่าเท่ากันหรือสูงกว่าทดแทน / ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีอายุครบ 28 ปีบริบูรณ์ / รางวัลนี้ครอบคลุมเฉพาะค่าที่พัก ภาษีโรงแรมและค่าบริการเท่านั้น / ผู้ได้รับรางวัลต้องเข้ารับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับ อนันตรา เวเคชั่น คลับเป็นเวลาประมาณ 90-120 นาทีในระหว่างการเข้าพัก ลูกค้าและคู่สมรส/คู่ครองของลูกค้าจะต้องเข้ารับฟังการนำเสนอดังกล่าวพร้อมกันจึงมีสิทธิรับข้อเสนอนี้ / ในระหว่างการเข้าพัก หากลูกค้า และ/หรือ คู่สมรสหรือคู่ครองของลูกค้า ไม่สามารถเข้ารับฟังการนำเสนอหรือไม่สามารถรับฟังการนำเสนอจนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ หรือในกรณีที่ไม่ได้ทำการเข้าพัก ข้อเสนอนี้จะถูกยกเลิกและค่าดำเนินการ 500 เหรียญสหรัฐจะเรียกเก็บจากบัตรเครดิตที่ใช้ในการจองห้องพัก / พนักงานและบุคคลในครอบครัวของอนันตรา เวเคชั่น เจ้าของคะแนนคลับพอยท์ สมาชิกโวยาเจอร์ สมาชิกคลับดิสคัฟเวอรี่และบุคคลที่ได้เข้าร่วมการนำเสนอภายในสิบสอง (12) เดือนที่ผ่านมาไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลนี้ / อนันตรา เวเคชั่น คลับจะตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าก่อนที่จะยืนยันการจองห้องพัก / บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ ในการกำหนดมูลค่าหรือเงื่อนไขของของรางวัล / เงื่อนไขอื่นๆ เป็นตามที่อนันตรา เวเคชั่น คลับกำหนด โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับการสมนาคุณหรือสื่ออื่นๆ ของ อนันตรา เวเคชั่น คลับ
12. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือ แลกคืนเป็นเงินสดได้
13. สามารถแลกรับการสมนาคุณได้สูงสุดเพียงรายการเดียว
14. หากแลกรับรางวัลรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว ไม่สามารถนำไปแลกของรางวัลในรายการอื่นได้อีก
15. ผู้ได้รับรางวัลต้องพำนักอาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
16. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับการสมนาคุณ
17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิประโยชน์ต่างๆและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
18. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า
19. กรณีนำใบเสร็จฯที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจน และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้

สมนาคุณรางวัลรวมสำหรับสยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และสยามพารากอน

สามารถสะสมใบเสร็จจากร้านค้าภายใน 3 ศูนย์การค้ารวมกัน ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับรางวัลดังนี้

พิเศษ!!! สำหรับลูกค้าที่ช้อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ....รับทันที บัตรส่วนลดมูลค่า 200 บาท สำหรับการซื้อบัตรโดยสาร Bangkok Airways เส้นทางไป-กลับภายในประเทศและต่างประเทศ (จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / ตลอดรายการ และ จำกัด 200 ท่านแรกตลอดรายการ / 3 ศูนย์การค้า)

พิเศษสำหรับ สุดยอดนักช้อป TOP SPENDERS (ต้องมีใบเสร็จครบทั้ง 3 ศูนย์การค้า คือ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่)
- Top Spender ลำดับที่ 1 – 5 รับ รางวัลบัตรโดยสาร Bangkok Airways ไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพ-มัลดีฟจำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 89,100 บาท
- Top Spender ลำดับที่ 6 – 35 รับ รางวัลบัตรกำนัลที่พัก จาก ANANATARA Vacation Club, Maikhao Phuket, One Bedroom Pool Villa 3 วัน 2 คืน มูลค่า 80,080 บาท


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย : ของรางวัลรวมสยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามพารากอน
1. ลูกค้าสามารถนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ มาสะสมยอดซื้อภายในระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2561
2. Top spenders ทุกลำดับ ต้องมียอดซื้อสะสมรวมขั้นต่ำ 1,500,000 บาทขึ้นไป และต้องมียอดซื้อสะสมจากร้านค้าที่ร่วมรายการครบทั้ง 3 ศูนย์การค้า (ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่) พิเศษสำหรับลูกค้าที่แสดง Boarding pass Bangkok Airways สามารถสะสมยอดซื้อรวมขั้นต่ำ 1,400,000 บาทขึ้นไป
3. การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
4. รางวัลคูปองส่วนลด 200 บาทนี้ป็นส่วนลดเฉพาะค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเท่านั้น ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมันหรือค่าประกันการเดินทาง สำหรับการจองบัตรโดยสาร Bangkok Airways เส้นทางไป-กลับภายในประเทศและต่างประเทศ ต้องสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ www.bangkokair.com และสามารถใช้จองและเดินทางได้ ตั้งแต่ 15 มี.ค. - 31 ธ.ค. 2561 เงื่อนไขอื่นๆ เป็นตามที่สายการบินกำหนด โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับการสมนาคุณหรือสื่ออื่นๆ ของสายการบิน
5. รางวัลบัตรโดยสารเครื่องบิน Bangkok Airways เป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด ไม่รวมภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน และค่าประกันภัยทางอากาศ และต้องเดินทางตามช่วงเวลาที่กำหนด การสำรองที่นั่งขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่าง ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลขอวีซ่าไม่ผ่าน และ/หรือมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆ กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกำหนดมูลค่าหรือเงื่อนไขของของรางวัล
6. รางวัลบัตรกำนัลที่พัก ANANTARA เป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงแรมกำหนด ใช้สำหรับการสำรองห้องพักระหว่างวันที่ 15 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2561 และจะต้องเข้าพักให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ต.ค. 2561 / การสำรองที่พักขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างในขณะนั้น คลับอาจเสนอข้อเสนอที่มีมูลค่าเท่ากันหรือสูงกว่าทดแทน / ผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีอายุครบ 28 ปีบริบูรณ์ / รางวัลนี้ครอบคลุมเฉพาะค่าที่พัก ภาษีโรงแรมและค่าบริการเท่านั้น / ผู้ได้รับรางวัลต้องเข้ารับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับ อนันตรา เวเคชั่น คลับเป็นเวลาประมาณ 90-120 นาทีในระหว่างการเข้าพัก ลูกค้าและคู่สมรส/คู่ครองของลูกค้าจะต้องเข้ารับฟังการนำเสนอดังกล่าวพร้อมกันจึงมีสิทธิรับข้อเสนอนี้ / ในระหว่างการเข้าพัก หากลูกค้า และ/หรือ คู่สมรสหรือคู่ครองของลูกค้า ไม่สามารถเข้ารับฟังการนำเสนอหรือไม่สามารถรับฟังการนำเสนอจนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ หรือในกรณีที่ไม่ได้ทำการเข้าพัก ข้อเสนอนี้จะถูกยกเลิกและค่าดำเนินการ 500 เหรียญสหรัฐจะเรียกเก็บจากบัตรเครดิตที่ใช้ในการจองห้องพัก / พนักงานและบุคคลในครอบครัวของอนันตรา เวเคชั่น เจ้าของคะแนนคลับพอยท์ สมาชิกโวยาเจอร์ สมาชิกคลับดิสคัฟเวอรี่และบุคคลที่ได้เข้าร่วมการนำเสนอภายในสิบสอง (12) เดือนที่ผ่านมาไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลนี้ / อนันตรา เวเคชั่น คลับจะตรวจสอบคุณสมบัติของ ลูกค้าก่อนที่จะยืนยันการจองห้องพัก / บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ ในการกำหนดมูลค่าหรือเงื่อนไขของของรางวัล / เงื่อนไขอื่นๆ เป็นตามที่อนันตรา เวเคชั่น คลับกำหนด โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับการสมนาคุณหรือสื่ออื่นๆ ของ อนันตรา เวเคชั่น คลับ
7. เป็นของรางวัลรวมของสยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และศูนย์การค้าสยามพารากอน
8. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า
9. กรณีนำใบเสร็จฯที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจน และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้

Summer Bonus Passport

สะสมสแตมป์ครบ 4 ดวง ตามเงื่อนไขรับทันทีบัตร Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท <จำกัด 1,000 ท่านแรก>
- เพียง Check-in ที่ Siam Center / Siam Discovery / ศูนย์การค้า Siam Paragon <ใช้บริการที่ใดที่หนึ่ง > รับสแตมป์ 1 ดวง
- แสดงใบเสร็จมูลค่า 500 บาทขึ้นไปจากร้านอาหารที่ร่วมรายการภายใน Siam Center / Siam Discovery / ศูนย์การค้า Siam Paragon <ใช้บริการที่ใดที่หนึ่ง > รับสแตมป์ 1 ดวง
- แสดงใบเสร็จมูลค่า 2,000 บาทขึ้นไปจากร้านค้าแฟชั่นที่ร่วมรายการภายใน Siam Center / Siam Discovery / ศูนย์การค้า Siam Paragon <ใช้บริการที่ใดที่หนึ่ง > รับสแตมป์ 1 ดวง
- แสดงใบเสร็จจาก Blu-O / IMAX VR / Kidzania / Madame Tussauds / Paragon Cineplex / SEALIFE <ใช้บริการที่ใดที่หนึ่ง > รับสแตมป์ 1 ดวง


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย : Summer Bonus Passport
1. ลูกค้าสามารถนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าทั้ง 3 ศูนย์การค้า ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ มาแลกรับการสมนาคุณภายในระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2561
2. การแลกรับการสมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าด้วยตนเองเท่านั้น
3. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น หรือ กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์การสมนาคุณจากบริษัทฯ กล่าวเท่านั้น
4. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าตามที่กำหนด + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต + เซลส์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
5. พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆได้
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
7. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับรางวัลรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว ไม่สามารถนำไปแลกของรางวัลในรายการอื่นได้อีก
8. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับการสมนาคุณ
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิประโยชน์ต่างๆและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า
11. กรณีนำใบเสร็จฯที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจน และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้

รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ:

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 19%
(เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพเริ่มวันที่ 1 เมษายน 2561 โดยจะแจ้งเพิ่มเติมให้ทราบอีกครั้ง)
**เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯกำหนด หากลูกค้าทำรายการผ่อนชำระกับทางธนาคาร จะไม่สามารถรับสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้อีก
อ่านเงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯ กำหนด คลิก

รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน** (สำหรับการซื้อ Siam Gift Card)
เมื่อจ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
อ่านเงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯ กำหนด คลิก
**เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการรับ Siam Gift Card / เงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯกำหนด