BACK TO EXPLORE

ONESIAM DEAL OF ALL DREAMS

2 ต.ค. 63 – 25 ต.ค. 63

ช้อปครบตามยอดซื้อ แลกรับ Siam Gift Card

ช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในแต่ละศูนย์ฯ ครบตามยอดซื้อและเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับ SIAM GIFT CARD รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท

ช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป ที่ศูนยการค้าสยามพารากอน
แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 700 บาท* (สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ* มูลค่า 1,400.- ขึ้นไป/1 ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ)
(จำนวน 80 สิทธิ์/วัน, รวมจำนวน 1,920 สิทธิ์ ตลอดรายการ)

ช้อปครบ 6,000 บาทขึ้นไป ที่สยามเซ็นเตอร์
แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 400 บาท* (สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ* มูลค่า 800.- ขึ้นไป/1 ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ)
(จำนวน 100 สิทธิ์/วัน, รวมจำนวน 2,400 สิทธิ์ ตลอดรายการ)

ช้อปครบ 6,000 บาทขึ้นไป ที่สยามดิสคัฟเวอรี่
แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 400 บาท* (สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ* มูลค่า 800.- ขึ้นไป/1 ใบเสร็จ/Siam Gift Card 1 ใบ)
(จำนวน 100 สิทธิ์/วัน, รวมจำนวน 2,400 สิทธิ์ ตลอดรายการ)

*จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/วัน/รวมทุก Tier ยอดซื้อ, จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ/รวมทุก Tier ยอดซื้อ
*SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 63 เท่านั้น

หมายเหตุ: ร้านค้าโปรดตรวจสอบจำนวนสิทธิ์คงเหลือในแต่ละวันได้ที่
- สยามพารากอน จุด Redemption ชั้น M โทร 02-610-8000 # 5409
- สยามเซ็นเตอร์ จุด Redemption ชั้น G โทร 026581000 #1385
- สยามดิสคัพเวอรี่ จุด Redemption ชั้น G โทร 026581000 #4024

*เงื่อนไข
1. รวบรวมใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในแต่ละศูนย์การค้ามาแลกรับ SIAM GIFT CARD ตามเงื่อนไขของแต่ละศูนย์ฯ ภายในวันเดียวกันเท่านั้น ที่ จุด REDEMPTION
2. SIAM GIFT CARD ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่จุด REDEMPTION
3. SIAM GIFT CARD มูลค่า 400 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 800 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น และ SIAM GIFT CARD มูลค่า 700 บาท ใช้สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ 1,400 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จเท่านั้น
4. SIAM GIFT CARD 1 ใบต่อการซื้อสินค้า 1 ใบเสร็จเท่านั้น
5. SIAM GIFT CARD ใช้ได้ถึงวันที่ 30 พ.ย. 63 เท่านั้น
6. จำกัดการแลกรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/วัน (รวมทุก TIER ยอดซื้อ), จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน/ศูนย์/ตลอดรายการ (รวมทุก TIER ยอดซื้อ) สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
7. สงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้นหรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์รับของสมนาคุณเท่านั้น
8. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าที่ร่วมรายการ + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต+เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
9. ใบเสร็จที่นำมาแลกรับโปรโมชั่นนี้แล้ว ไม่สามารถแลกรับโปรโมชั่นอื่นๆ ของศูนย์ได้
10. กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
11. สงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : การซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จชั่วคราว (Temporary Receipt), ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์,ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์,กูร์เมต์ มาร์เก็ต,ฟู้ด คอร์ท,ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกานัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้าและการจ่ายมัดจาสินค้าทุกประเภท (Deposit Payment) , การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง / การซื้อสินค้าเพื่อขายต่อเชิงพาณิชย์, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE)
12. จำกัด 1 ท่าน สามารถเข้าคิวแลกรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีใบเสร็จตรงตามเงื่อนไขตามที่กำหนด จนกว่าของสมนาคุณจะหมด
13. ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ต้องระบุชื่อผู้ซื้อในใบเสร็จ และตรงกับชื่อบนบัตรประชาชนของผู้แลกรับสิทธิ์เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ใบเสร็จร้านค้าจำหน่ายสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือที่ไม่ระบุชื่อผู้ซื้อ หรือ ออกใบเสร็จในนามบริษัทฯ งดร่วมรายการ
14. พนักงานขายของร้านค้าเช่าและ เจ้าของร้านหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกของรางวัลหากพบว่าใบเสร็จที่นำมาแลกไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
15. บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
16. ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนหรือระงับการใช้ ของสมนาคุณที่ได้รับไปแล้ว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ/ สิทธิประโยชน์ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
18. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ที่ จุด Redemption
19. ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด


สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ**

รับบัตรกำนัลและเครดิตเงินคืนสูงสุด 20 % จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
อ่านรายละเอียดข้อมูลบัตรเครดิตต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ ONESIAM Credit Card Days (28 ก.ย. 63 – 15 พ.ย. 63)
** - เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด
- โปรดตรวจสอบระยะเวลาโปรโมชั่นของแต่ละบัตรเครดิตที่จุด Redemption