BACK TO EXPLORE

SUSTAINABLE SHOPPING MALL MANAGEMENT

เปิดรับสมัคร วันนี้ - วันที่ 14 สิงหาคม 2560

โครงการอบรมวิชาการ SUSTAINABLE SHOPPING MALL MANAGEMENT
เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจศูนย์การค้าด้วยระบบขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่นยืน

เปิดรับสมัคร วันนี้ - วันที่ 14 สิงหาคม 2560

ช่วงเวลาเรียน วันที่ 2ก.ย. - 14 ต.ค. 60 (ระยะเวลาอบรมรวม 42 ชั่วโมง)
เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 ที่ โรงแรม Siam @ Siam Design Hoel
ยกเว้น วันเสาร์ที่ 2 ก.ย. 60 ที่ Discovery Hubba ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่

ค่าอบรม 45,000 บาท/ต่อท่าน รวมเอกสาร อาหารและของว่าง
พิเศษ! สำหรับบริษัท/องค์กร ที่ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป เพียงท่านละ 42,000 บาท

สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ คลิก