BACK TO EXPLORE

Siam Center Idea Avenue Presents Colors of Siam

CELEBRATE 100TH ANNIVERSARY OF THAI NATION FLAG

ช้อปโดนใจสไตล์สยาม รับของพรีเมียมสุดล้ำ ไม่ซ้ำแบบใคร
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 19 พฤศจิกายน 2560 ที่สยามเซ็นเตอร์

จุดลงทะเบียนเพื่อแลกรับการสมนาคุณจากรายการ / บัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
- Redemption Counter ชั้น G

เมื่อช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป
  รับ Color of Siam Key Chain มูลค่า 500.- (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน และจำกัด 200 รางวัลตลอดรายการ)
หรือ
  รับ บัตรกำนัลร้าน Everyday Karmakamet มูลค่า 200.- (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน และ จำกัด 200 รางวัลตลอดรายการ)

เมื่อช้อปครบ 6,000 บาทขึ้นไป
  รับ Absolute Siam Handy Case มูลค่า 1,390.- (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน และจำกัด 200 รางวัลตลอดรายการ)
หรือ
  รับ HAY X SIAM CENTER Fashion Diary มูลค่า 840.- (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน และ จำกัด 200 รางวัลตลอดรายการ)


พิเศษ! เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เมื่อ Shopping @ Thai Designer Shop ONLY!
(22-24 ก.ย. / 29-30 ก.ย. - 1 ต.ค. / 6-8 / 13-15 / 27-29 ต.ค. / 3-5 / 10-12 / 17-19 พ.ย.)
เมื่อช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะยอดจากร้านค้า Thai Designers)
รับ Siam Gift Card มูลค่า 2,000.-*
*ใช้ได้เฉพาะร้านค้า Thai Designers ที่ร่วมรายการ
(จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำกัด 50 รางวัล/สัปดาห์ รวมจำกัด 450 รางวัลตลอดรายการ)

เฉพาะลูกค้า Tourist รับเพิ่ม บัตรสมาชิก VIZ Tourist Card เพื่อรับสิทธิ์พิเศษต่างๆ มากมายภายในศูนย์การค้า Siam Center


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. ลูกค้าสามารถนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆภายในสยามเซ็นเตอร์ มาแลกรับการสมนาคุณภายในวันเดียวกันเท่านั้น
2. โปรโมชั่นนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น หรือ กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์ดังกล่าวเท่านั้น
3. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ 1.บิล/ใบเสร็บฉบับจริง 2.บัตรประชาชน 3.บัตรเครดิต + สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
4. กรณีนำ บิล/ใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจน และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
5. พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
6. การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
7. ยกเว้น การซื้อสินค้าที่มาจากการแยกเซลส์สลิป หรือใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
8. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
9. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับการสมนาคุณ
10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. ในการแลกของสมนาคุณดังกล่าว สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าด้วยตนเองเท่านั้น
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า


สิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ :
อ่านรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติม คลิก