BACK TO EXPLORE

Siam Delightful Chinese New Year 2018

1 FEB – 11 MAR 2018

จุดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษจากรายการ และการสมนาคุณจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
• Redemption Counter ชั้น G , Siam Center

สะสมใบเสร็จจากร้านค้าภายในสยามเซ็นเตอร์ตามเงื่อนไขที่กำหนด แลกรับทันที

สำหรับลูกค้าทั่วไป
• ช้อปครบ 13,000 บาทขึ้นไป
  รับ Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท
  (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่านต่อวัน / จำกัด 3 สิทธิ์ต่อท่านตลอดรายการ / จำกัด 1,000 รางวัลตลอดรายการ)
• ช้อปครบ 30,000 บาทขึ้นไป
  (ใบเสร็จจาก 2 ร้านค้าขึ้นไป / มูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ)
  รับ Siam Gift Card มูลค่า 1,300 บาท
  (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่านต่อวัน / จำกัด 3 สิทธิ์ต่อท่านตลอดรายการ / จำกัด 500 รางวัลตลอดรายการ)

สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทย (Kbank) / Platinum M Card / VIZ Card
• ช้อปครบ 10,000 บาทขึ้นไป
  รับ Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท
  (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่านต่อวัน / จำกัด 3 สิทธิ์ต่อท่านตลอดรายการ / จำกัด 1,000 รางวัลตลอดรายการ)
• ช้อปครบ 25,000 บาทขึ้นไป
  (ใบเสร็จจาก 2 ร้านค้าขึ้นไป / มูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ)
  รับ Siam Gift Card มูลค่า 1,300 บาท
  (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่านต่อวัน / จำกัด 3 สิทธิ์ต่อท่านตลอดรายการ / จำกัด 500 รางวัลตลอดรายการ)

พิเศษ รับเพิ่มบัตรกำนัลที่พัก Marine Beach Hotel มูลค่า 4,500.-
เมื่อช้อปครบ 100,000 บาทขึ้นไป (ใบเสร็จจาก 2 ร้านค้าขึ้นไป /มูลค่าขั้นต่ำ 500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ)
จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่านตลอดรายการ / จำกัด 10 รางวัลตลอดรายการ

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
1. ลูกค้าสามารถนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในสยามเซ็นเตอร์ มาแลกรับการสมนาคุณภายในวันเดียวกันเท่านั้น
2. การแลกรับการสมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าด้วยตนเองเท่านั้น
3. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น หรือ กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อมารับสิทธิ์การสมนาคุณจากบริษัทฯ กล่าวเท่านั้น
4. เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จจากร้านค้าตามที่กำหนด + บัตรประชาชน และ บัตรเครดิต + เซลส์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
5. กรณีซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมามากกว่า 1 ใบ ไม่สามารถร่วมรายการได้
6. พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆได้
7. การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
8. ยอดซื้อสินค้าหรือบริการที่สามารถนำมาแลกรับ Siam Gift Card ได้นั้นต้องเป็นยอดซื้อที่เกิดจากเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น และยอดเป็นสุทธิหลังหักส่วนลดใดๆ ยอดซื้อที่เกิดจากการใช้บัตรกำนัล / คะแนนสะสม / SIAM GIFT CARD ที่ได้รับจากการสมนาคุณจะไม่นำมาคำนวณ ยอดในการแลกรับการสมนาคุณ
9. ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
10. หากแลกรับรางวัลรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว ไม่สามารถนำไปแลกของรางวัลในรายการอื่นได้อีก
11. เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับการสมนาคุณ
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิประโยชน์ต่างๆและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า

VIZ Privilege สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ

1. VIZ Instant Win : (วันที่ 1 ก.พ. – 11 มี.ค.61)
   ช้อปครบ 5,000 บาท/วัน*
    - รับ Cash Voucher Siam Discovery มูลค่า 200.- หรือ Gift Voucher My Kitchen มูลค่า 200.-
   ช้อปครบ 10,000 บาท/วัน*
    - รับ กระเป๋า Ta Tha Ta 1 ใบ หรือ Gift Voucher Loft มูลค่า 500.-
2. VIZ Top Spender : สูงสุดตลอดรายการ** (วันที่ 1 ก.พ. – 11 มี.ค.61)
   อันดับที่ 1 รับ ทองหนัก 2 บาท มูลค่า 40,400 บาท จำนวน 1 รางวัล
   อันดับที่ 2-5 รับ Siam Gift Card มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวม 4 รางวัล
3. สิทธิพิเศษ เฉพาะสมาชิก VIZ*** :
   วันที่ 15-17 ก.พ.61
   รับถุงส้มมงคล 1 ถุงเมื่อสมาชิกสะสมยอดที่เคาน์เตอร์ VIZ, ไม่กำหนดยอดซื้อ, มีจำนวนจำกัด
   วันที่ 17-18 ก.พ.61
   พิเศษ สมาชิก VIZ รับการ์ดอวยพรอักษรจีนโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านการเขียนภู่กันจีน (เวลา 13.00-18.00 น. ณ VIZ Lounge ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่, ชั้น G สยามเซ็นเตอร์) จำกัด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์, เฉพาะ 200 ท่านแรกเท่านั้น

เงื่อนไข :
*Instant Win จำกัด 1 สมาชิก/ 1สิทธิ์/ ตลอดรายการ, ของรางวัลมีจำนวนจำกัด, ใบเสร็จเฉพาะร้านค้าในสยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามพารากอน ที่ร่วมรายการเท่านั้น, **Top Spender สมาชิก VIZ ที่มียอดซื้อสูงสุดตลอดรายการ (เริ่มวันที่ 1 ก.พ.-11 มี.ค.61) อันดับที่ 1 รับทองคำแท่ง 2 บาท มูลค่า 40,400 บาท (ราคาทอง ณ วันที่ 24 ม.ค.61) จำนวน 1 รางวัล , อันดับที่ 2-5 รับ Siam Gift Card มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวม 4 รางวัล, สมาชิกต้องมียอดซื้อขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป จากร้านค้าในสยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่, สยามพารากอนที่ร่วมรายการ, จากยอดซื้อ 2 ร้านค้า, จำกัด 1ท่าน/1สิทธิ์ ตลอดรายการ, กรณีมูลค่าของรางวัลรวมกันตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%, ประกาศผลวันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่เคาน์เตอร์ VIZ ชั้น G สยามเซ็นเตอร์, ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่, ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ, ***กิจกรรมพิเศษ จำกัด 1 ท่าน/1 สิทธิ์, มีจำนวนจำกัด, เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด, VIZ Lounge ชั้น G สยามดิสคัฟเวอรี่, ชั้น G สยามเซ็นเตอร์

รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ :

รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน** (สำหรับการซื้อ Siam Gift Card)
เมื่อจ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
อ่านเงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯ กำหนด คลิก
**เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการรับ Siam Gift Card / เงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯ กำหนด

รับบัตรกำนัล / เครดิตเงินคืนสูงสุด 15%
อ่านเงื่อนไขตามที่แต่ละธนาคารฯ กำหนด คลิก