BACK TO EXPLORE

SIAM CENTER l TikTok
THE FASHHH BATTLE

5 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66 สยามเซ็นเตอร์ The Ideaopolis เปิดโอกาสดีๆ ที่ให้คุณได้ปลดปล่อยตัวตนสุดปรี๊ดให้เป็นอิสระ จะแต่งสไตล์ไหน อยากจะทำอะไร ขอให้มั่นใจและใส่ให้สุด เราพร้อมให้คุณได้โชว์ไอเดียที่เป็นตัวเองอย่างแท้จริง

เพราะที่นี่… พีคสุด ปรี๊ดสุด คือที่สุด!!!!
ร่วมชิงรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท*

● รางวัล THE FASHHH BATTLE CHALLENGE WINNERS จำนวน 3 รางวัล
ผู้ชนะอันดับที่ 1 - 3 จะได้รับ SIAM GIFT CARD มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท

● รางวัล THE MOST POPULAR ON TikTok จำนวน 1 รางวัล
ผู้ชนะอันดับที่ 1 จะได้รับ SIAM GIFT CARD มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท

กติกาการแข่งขัน THE FASHHH BATTLE
1. ผู้เข้าแข่งขันนำเสนอตัวเองในเวอร์ชั่นที่พีคสุด โดยไม่จำกัดไอเดียและไม่จำกัดความยาววิดีโอลงบนช่องทาง TikTok ของตัวเอง พร้อมติดแฮชแทก #THEFASHHHBATTLE #SIAMCENTER
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องมาถ่ายคลิปที่จะส่งเข้าแข่งขันที่สยามเซ็นเตอร์เท่านั้น
3. สามารถเข้าแข่งขันได้ทั้งแบบเดี่ยว/แบบกลุ่ม ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ

มาโชว์ไอเดียกันเลย! http://bit.ly/SClTikTok 

ระยะเวลากิจกรรม : 5 มีนาคม 2566 - 25 มีนาคม 2566
ประกาศผลการแข่งขันผ่าน Facebook Siam Center วันที่ 30 มีนาคม 2566
รับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 - 15 เมษายน 2566 ที่ Counter Redemption ชั้น G สยามเซ็นเตอร์
TikTok space ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์

เกณฑ์การตัดสิน
1. รางวัล THE FASHHH BATTLE CHALLENGE WINNERS คิดคะแนนจาก Creativity, Quality และ Talent โดยผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 - 3 จะเป็นผู้ชนะ 
2. รางวัล THE MOST POPULAR ON TikTok คิดคะแนนจากยอด Views 40% และยอด Engagements (Likes, Comments, Shares) 60% โดยผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ
หมายเหตุ : ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

*เงื่อนไขกิจกรรม
1. เข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 23.59 น.
2. คลิปวิดิโอที่เข้าร่วมแข่งขัน ผู้ร่วมแข่งขันตกลงให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ โดยชัดแจ้งในการอนุญาตให้บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการทำการตลาด การประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดีย การเก็บข้อมูลสถิติ และการติดต่อสื่อสารทุกช่องทาง ได้แก่ การแจ้งเตือนหรือส่งข้อมูลผ่านหน้าจออุปกรณ์พกพา, อีเมล, Short message service (SMS) และ Multimedia message service (MMS) เป็นต้น
3. บริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ทำไม่ถูกต้องตามกติกาหรือทำตามกติกาไม่ครบทุกข้อ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม
4. การตัดสินรางวัล THE MOST POPULAR ON TikTok ตัดสินจากคลิป TikTok ที่มียอด Views และ Engagements สูงสุด ณ วันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.
5. ผู้ชนะสามารถติดต่อยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2566 จนถึงวันที่ 14 เมษายน 2566 ผ่านทาง Inbox Facebook Siam Center
6. ผู้ชนะสามารถเข้ารับรางวัล SIAM GIFT CARD ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566 จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2566 ที่ Counter Redemption ชั้น G สยามเซ็นเตอร์
7. ผู้ชนะต้องมารับของรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนได้
8. หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ติดต่อยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับรับรางวัลในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอถือว่าท่านสละสิทธิ์ทุกกรณี
9. รางวัล SIAM GIFT CARD ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือแลกทอนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้
10. รางวัล SIAM GIFT CARD สามารถใช้ได้กับร้านค้าที่ร่วมรายการภายในสยามเซ็นเตอร์เท่านั้น
11. รางวัล SIAM GIFT CARD สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
12. ในกรณีเกิดข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียน คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด

_________________________________________________

SIAM CENTER l TikTok
THE FASHHH BATTLE
5 March 2023 - 25 March 2023

A great opportunity to set your coolest self free. Be you, be confident, make it to the max and show us the best version of you! No matter what you want to do, here is your chance!!!

Show us you are the most fabulous, the most stylish, the most splendid!!!!!
Enter for a chance to win the prize worth more than 100,000 THB*

● THE FASHHH BATTLE CHALLENGE WINNERS : 3 prizes
1st - 3rd place winners : win a 30,000 THB SIAM GIFT CARD each

● THE MOST POPULAR ON TikTok : 1 prize
The winner wins a 10,000 THB SIAM GIFT CARD

THE FASHHH BATTLE competition rules
1. Upload your clip showing us how fabulous you are on your own TikTok channel with hashtags #THEFASHHHBATTLE #SIAMCENTER. We have no limits on ideas and video length. Just be you!
2. The clips for the competition must be shot only at Siam Center.
3. You can participate both individually or in groups, with no age and gender limit.

Competition period : 5 March 2023 - 25 March 2023
The results of the competition will be announced through Siam Center Facebook Page on 30 March 2023
Prize redemption between 31 March 2023 - 15 April 2023 at Redemption Counter, G Floor, Siam Center.

The judgement Criteria
1. THE FASHHH BATTLE CHALLENGE WINNERS are scored based on Creativity, Quality and Talent. The participants with the top 3 highest scores will be the winners.
2. THE MOST POPULAR ON TikTok winner is scored based on 40% views and 60% engagements (Likes, Comments, Shares). The participant with the highest score will be the winner.

Note : The decision of the committee is final.