BACK TO EXPLORE

VIZ CARD Acquisition New Member

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 - 11 ตุลาคม 2563

สมัครสมาชิก VIZ CARD ผ่าน ONESIAM ONLINE PLATFORM (facebook, Instagram, twitter, lineOA, Onesiam App,Website) และ SMS ของ SIAM GIFT CARD

รับทันที!! หน้ากากผ้า I LOVE SIAM 1 ชิ้น

รับได้ที่เคาเตอร์ VIZ CARD ชั้น G SIAM DISCOVERY

พร้อมลุ้นรับ Siam Gift Card มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล 

จับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้ SIAM GIFT CARD มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล วันที่ 22 ตุลาคม 2563     
ประกาศรางวัลผ่าน ONESIAM Facebook วันที่ 23 ตุลาคม 2563 

คลิกสมัครสมาชิก VIZ CARD

เงื่อนไขรายการชิงโชค / รับของรางวัล

1. สงวนสิทธิ์เฉพาะ สมาชิกใหม่ VIZ CARD เมื่อสมัครสมาชิก ลูกค้าจะได้เป็นสมาชิกประเภท WHITE ทันที
2. สมัครสมาชิก VIZ CARD ผ่าน ONESIAM ONLINE PLATFORM (facebook, Instagram, twitter, lineOA, Onesiam App,Website) ที่นี่ https://bit.ly/3l3kIx0 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 - 11 ตุลาคม 2563
3. โปรดแสดงหลักฐาน เพื่อมารับหน้ากากผ้า I LOVE SIAM ได้แก่
    • โชว์ SMS ของ VIZ CARD ที่ส่งให้สมาชิกหลังสมัครเสร็จตามขั้นตอน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการสมัครสมาชิก ประเภท WHITE
    • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
    • สามารถรับหน้ากากผ้า I LOVE SIAM ได้ตั้งแต่วันที่ 2ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2563 หากไม่มารับภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอให้ถือเป็นโมฆะ
4. สถานที่รับหน้ากากผ้า I LOVE SIAM
    • เคาน์เตอร์ VIZ CARD ชั้น M SIAM PARAGON
    • เคาน์เตอร์ VIZ CARD ชั้น 1 SIAM CENTER
    • เคาน์เตอร์ VIZ CARD ชั้น G SIAM DISCOVERY
5. โปรดแสดงหลักฐาน เพื่อมารับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 10,000 บาท ได้แก่
    • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ชื่อในบัตรประชาชนต้องตรงกับรายชื่อสมาชิก VIZ CARD เท่านั้น
6. สถานที่รับ  SIAM GIFT CARD มูลค่า 10,000 บาท 
   • REDEMPTION VIZ CARD ชั้น G SIAM DISCOVERY
7. SIAM GIFT CARD มูลค่า 10,000 บาท เป็นบัตรใช้แทนเงินสด สำหรับซื้อสินค้าภายในศูนย์การค้า 
   • SIAM PARAGON
   • SIAM CENTER
   • SIAM DISCOVERY
ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรับ SIAM GIFT CARD ได้ที่   http://bit.ly/2UIBszE
8. จำกัดจำนวน 1 สิทธิ์ / ท่าน สำหรับการร่วมลุ้นรับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 10,000 บาท
9. SIAM GIFT CARD มูลค่า 10,000 บาท หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม 2563
10. สามารถร่วมเล่นกิจกรรม ได้ตั้งแต่วันที่ 2-11 ตุลาคม 2563 ทางช่องทางเพจ ONESIAM, Siam Paragon, Siam Center, Siam Discovery และ SMS ของ SIAM GIFT CARD เท่านั้น
11. สิ้นสุดการสมัครสมาชิก VIZ CARD ในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 23.00 น.
12. จับรางวัล รายชื่อผู้โชคดีที่ได้ SIAM GIFT CARD มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา11.00 น.ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน
13. ประกาศรางวัล รายชื่อผู้โชคดีที่ได้ SIAM GIFT CARD มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล ผ่านทาง ONESIAM Facebook วันที่ 23 ตุลาคม 2563
14. สามารถมารับรางวัลได้ที่ SIAM DISCOVERY จุด REDEMPTION VIZ CARD ชั้น G ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2563 หากไม่รับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอให้ถือเป็นโมฆะ
15. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้
16. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าภาษีของรางวัล 5%
17. ผู้ได้รับรางวัลต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
18. สงวนสิทธิ์ พนักงาน บจ. สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์,  เดอะมอลล์ กรุ๊ป, สยามพิวรรธน์, พนักงานในเครือบริษัทฯ และพนักงานร้านค้าผู้เช่า ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
19. ขอสงวนสิทธิ์ ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
20. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
21. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น / สิทธิประโยชน์ต่างๆและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
22. เงื่อนไขรายการเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุด เคาน์เตอร์ VIZ CARD