BACK TO EXPLORE

VIZ CARD : Exclusive Heritage Day at Baan Ya Hom

20 สิงหาคม 2563 – 6 กันยายน 2563

พิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ Card

ช้อปและสะสมยอดซื้อภายในวันครบ 50,000 บาทขึ้นไป ที่ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่*

รับสิทธิ์รับประทานอาหารกลางวัน 2 ที่นั่ง ในวันที่ 14 กันยายน 2563 ที่ร้านอาหาร Baan Ya Hom พร้อมเปิดประสบการณ์สุดพิเศษกับมรดกหมอยา 5 แผ่นดิน ร่วมกิจกรรม Workshop ปรุงเครื่องหอมและเรียนรู้วิธีการสร้างแบรนด์กับคุณดลชัย บุญยะรัตเวช หนึ่งในนักสร้างแบรนด์มือหนึ่งของไทย เจ้าของบ้านยาหอม
(สยามเซ็นเตอร์ 5 รางวัล และสยามดิสคัฟเวอรี่ 10 รางวัล, จำกัด 1 สมาชิก ต่อ 1 สิทธิ์/ 2 ที่นั่ง ตลอดรายการ)

เงื่อนไข*
• โปรโมชั่นเฉพาะสมาชิก VIZ Card เท่านั้น
• โปรโมชั่นเฉพาะวันที่ 20 สิงหาคม 2563 - 6 กันยายน 2563
• จำกัด 1 สมาชิก / 1 สิทธิ์ / 2 ที่นั่ง ตลอดรายการ (สยามเซ็นเตอร์ 5 รางวัล และ สยามดิสคัฟเวอรี่ 10 รางวัล)
• ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถรวมใบเสร็จระหว่างสยามเซ็นเตอร์และ/หรือสยามดิสคัฟเวอรี่ได้
• ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิกที่ทำตามครบเงื่อนไขก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน
• สมาชิกฯ จะต้องเข้าร่วมรับประทานอาหารตามรายการอาหารและวันเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
• รางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ VIZ Card สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่