BACK TO EXPLORE

VIZ CARD : Luxurious Staycation 2020

27 สิงหาคม 2563 – 13 กันยายน 2563

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก VIZ Card เท่านั้น!
เริ่ม 27 สิงหาคม 2563 – 13 กันยายน 2563

สมาชิก VIZ Card 50 Top Spenders ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดตลอดรายการ* และช้อปครบตามเงื่อนไขที่สยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่เท่านั้น รับของรางวัลสุดพิเศษ

ลำดับที่ 1-20 รับ แพ็คเกจโรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ 2 วัน 1 คืน พร้อม Dinner สุดพิเศษ จำนวน 2 ที่นั่ง (จำกัด 20 รางวัล)
(กำหนดวันเข้าพัก 26 – 27 กันยายน 2563)

ลำดับที่ 21-50 รับ แพ็คเกจ ณดล สตรีมไซด์ ไทย วิลล่า 2 วัน 1 คืน พร้อม Dinner สุดพิเศษ จำนวน 2 ที่นั่ง (จำกัด 30 รางวัล)
(กำหนดวันเข้าพัก 3-4 ตุลาคม 2563)

*ช้อปและสะสมยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป

เงื่อนไข
• โปรโมชั่นเฉพาะสมาชิก VIZ Card เท่านั้น
• โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2563 – 13 กันยายน 2563
• จำกัด 1 สมาชิก ต่อ 1 รางวัล ตลอดรายการ
• รางวัล Top Spenders คำนวณจากยอดซื้อสะสมสูงสุดของทั้ง 2 อาคาร รวมกัน
• รางวัล Top Spenders เฉพาะสมาชิกที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย เท่านั้น
• รางวัล Top Spenders สำหรับบุคคลทั่วไปทุกสัญชาติ สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้
• Top Spenders ที่ได้รับรางวัล จะต้องเดินทางเข้าพักตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น
• Top Spenders จะต้องชำระค่าแพ็คเกจมูลค่า 1,000 บาท ต่อ รางวัล
• ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจากจบรายการโปรโมชั่น
• ในกรณี Top Spenders ไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ ภายในวันเวลาที่กำหนด สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลในครอบครัวได้ อาทิ พ่อ / แม่ / บุตร /พี่น้อง ที่มี นามสกุลเดียวกันได้ เท่านั้น
• สงวนสิทธิ์ให้สมาชิกที่มารับของรางวัลด้วยตัวเองเท่านั้น / ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมรายการ : การซื้อสินค้า 1 ชิ้น แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ, ใบเสร็จชั่วคราว (Temporary Receipt), ใบเสร็จจากการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์, ร้านค้าเช่าในห้างสรรพสินค้าพารากอนดีพาร์ทเมนสโตร์, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, ฟู้ด คอร์ท, ฟู้ด ฮอลล์, การซื้อบัตรกำนัล หรือ บัตรเติมเงินของร้านค้าต่างๆ, การจองสินค้า และการจ่ายมัดจำสินค้าทุกประเภท (Deposit Payment), การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน ค่าประกันชีวิต ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์, การแลกเปลี่ยนเงิน (EXCHANGE) และขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของสมนาคุณให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกำหนดก่อน จนกว่าของสมนาคุณจะหมด
• กรณีนำใบเสร็จฯ ที่เป็นการเขียนด้วยลายมือ ขอให้ระบุชื่อลูกค้าให้ชัดเจนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายเอกสารเก็บไว้
• ในกรณีลูกค้าคืนสินค้าหลังแลกรับของสมนาคุณไปแล้ว ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนของสมนาคุณโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• พนักงานขายของร้านค้าเช่าหากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเองไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
• พนักงาน บจ. เดอะมอลล์กรุ๊ป / ดิ เอ็มโพเรียม / สยามพารากอน / สยามพิวรรธน์ / บริษัทฯ ในเครือ / ผู้แทนขาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้สิทธิ์เพื่อขอรับบริการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณ / สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายของร้านค้าเช่า
• เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• ในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิ้นสุด
• ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ VIZ Counter ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ และ ชั้น G สยามดิิสคัฟเวอรี่ หรือ ONESIAM Mobile Application เท่านั้น